Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geomatics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A2a.GEO.SM.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geomatics
Jednostka: Wydział Leśny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Pełny opis:

Definition of digital elevation models: DTM, DSM, nDSM. Data sources and methods for generating models which approximate terrain (ground) and 3D objects (houses, trees). Ground-based measurements (tacheometry, GNSS, terrestrial laser scanning (TLS), mobile laser scanning (MLS), terrestrial photogrammetry, processing data from PZGiK - hypsometric maps (relief, automation of the process). Remote sensing methods: aerial photogrammetry (digital cameras, stereomatching – SfM); airborne laser scanning (ALS) - 3D point cloud, data filtration, generation of classes and models, processing products; satellite imagery in stereo mode (VHRS); laser altimetry - satellite laser scanning (SLS); radar sensors, radar interferometry (TerraSarX, TanDEM-X). ISOK project - new reference data for elevation models of Poland.

Methods of relief visualization (hypsometric maps, relief shading - hillshade, 2.5D and 3D models). Contour model, TIN model: Vornoi diagrams, Thiessen Polygons. Editing TIN model: thalwegs, breaklines, mass points, lines limiting interpolation. Raster model - structure and properties of DTM in the form of GRID Esri. Global models: ASTER Global DEM, SRTM and others - accuracy and availability, characteristics of models.

GIS spatial analyses on raster model of data. Structure of GRID data type. Raster visualization, VAT, histogram editing, thresholding. Structure of raster images (satellite and aerial orthophotomaps, multispectral data): GeoTIFF and TFW, pixel values in spectral channels. Raster analyses: local functions (reclassification, cross-tabulation, statistics, map algebra). Neighborhood functions: focal statistic and block statistic. Grouping of adjacent pixels into regions. Pixel zones. Zonal geometry. Global functions - distance analysis (distance and allocation and Euclidean direction). Geostatistics. Interpolation of spatial data (non-linear functions, methods of testing the research area: regular method, random, random stratification, preferential, isoline etc.). Interpolation algorithms in ArcGIS (Esri) and QGIS.

Morphometric analyses and hydrological modeling. Basic and secondary topographic attributes. Algorithms - the principle of operation for determining pixel values, analysis of slope, exposure, planar (convergence, divergence) and vertical curvature of slope . Indices: topographic wetness index (TWI); stream power index (SPI); lenght-slope factor for sediment transport capacity (LS), soil erosion risk model (RUSLE); solar radiation model (SRAD). Hydrological modeling of GIS: modeling assumptions, demand for flood hazard maps, data. Preparation of the modeling process, data and DTM models edition, flow directions, algorithm D8, Rho8. Flow accumulation and stream segmentation. Maps of catchment area - Arc Hydro Tools application. Parts of water. Water Directive, Floods Directive. The ISOK project - reference data.

Aerial and satellite remote sensing. Basics of recording, electromagnetic radiation - properties, spectral channels, resolutions, atmospheric window, spectrostral curve, colour - coding. Processing and classification of remote sensing images. Types of classification: pixel-based (basic algorithms for supervised and unattended classifications) and object-based image analysis (GEOBIA). Multi-time analyses of changes in land cover (change detection) - CORINE Land Cover - EU projects. Image registration and georeference. Characteristics of optical and microwave sensors (TanDEM X). High-resolution satellite imaging systems: WorldView -1, WV-2, WV-3 and WV-4 + (IKONS, QuickBird), GeoEye-1, Pleiades, RapdiEye, SPOT5, EROS, KOMPSAT-2, Planet Scope and others. Environmental applications. Hyperspectral imaging (AISA). Vegetation indices (NDVI, NDRE). Unmanned Aerial System (UAS) - examples of applications in forestry and nature conservation.

GIS Internet. The INSPIRE Directive. The Spatial Data Infrastructure Act (SDI). Services, ISO standards, standards. Metadata. Geoportal.gov.pl - functionality, interoperability and services. Examples of WMS and WFS map services in Poland and worldwide in the field of the environment. Launching websites in the GIS Desktop software. Forest Data Bank. SILPWeb.

The applications of Digital Terrain Model (model types: TIN and GRID) in forestry and nature conservation. Possibilities of obtaining reference data from PZGiK and WODGiK resources. Generation of DTM, DSM, model edition.

Analysis of the quality of models obtained from various sources: topographic maps, TIN / GRID LPIS 2001-03 models, SRTM mission (ITED) and LiDAR ALS (DTM, DSM). Work in the ArcGIS Esri environment.

Spatial 3D GIS analyses based on DTM and DSM models. Analyses of slope, exposure, volume of tree crowns, determination of characteristic topographic lines, analysis of visibility in the landscape. Data reclassification.

Introduction to remote sensing. Acquiring satellite data, methods of retreiving, ordering and acquiring data. Analysis of histograms, spectral curves for training fields.

Supervised classification of remote sensing imagery SENTINEL and LANDSAT. Training fields - AOI. Classification algorithms.

Analysis of changes in the landscape. Maping the land cover classes - obtaining thematic data from topographic maps and from the CORINE LC (EEA) database.

Evaluation of applicability of remote sensing data in nature protection.

Literatura:

Basic 1. Będkowski K. 2011. Las w rastrowym modelu danych przestrzennych. 2011

2. Bujakiewicz A., Preuss R. 2016. Wieloźródłowe dane fotogrametryczne do tworzenia 3D modeli miast. Politechnika Koszalińska

3. Kędzierski M. 2016. Zobrazowania satelitrane. Zastosowanie w fotosceneriach symulatorów lotniczych. WAT

4. Urbański J., 2010, GIS w badaniach przyrodniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Supplementary 1. Będkowski K. 2017. Podstawy fotogrametrii i teledetekcji dla leśników. Warszawa, Wydawnictwo SGGW.

2. WężykP. (Ed.), 2014. Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR. Warszawa, s. 328, ISBN: 978-83-254-2090-1

3. Litwin L., Myrda G. 2006. Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Helion

4. Szczepkowski M., Bartkiewicz B., Kruszewski P., 2016. Drony – teoria i praktyka. KaBe

Efekty uczenia się:

Area of academic study: R – R – Agricultural and veterinary sciences - forest sciences - forestry

Metody i kryteria oceniania:

Multiple choice test (minimum 60% of correct answers to obtain the 3.0 mark); the participation of the positive grade from lectures in the final evaluation is 60%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)