Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zintegrowana ochrona przyrody, dziedzictwa kultur. i krajobrazu, s. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A2.ZOPDIK.SP.LOCPY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zintegrowana ochrona przyrody, dziedzictwa kultur. i krajobrazu, s. 2
Jednostka: Katedra Bioróżnorodności Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Problematyka ochrony krajobrazu w dobie gwałtownych przemian gospodarczo-cywilizacyjnych. Jak chronić walory krajobrazu zagrożonego przez intensywny rozwój infrastruktury i budownictwa

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Bielańsko-Tynieckim Parku krajobrazowym. Próby pogodzenia ochrony zabytków kultury z czynną ochroną gatunków i zbiorowisk roślinnych na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Literatura:

Grzegorczyk M. (Red.) 2007. Integralna Ochrona Przyrody. Wyd. IOP, Kraków.

Symonides E. 2007. Ochrona Przyrody. Wyd. UW, Warszawa

Mirek Z., Nikel A. (Red.) 2014. Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Wyd. Komitet Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

Efekty uczenia się:

P6U_W, P6S_WK, P6S_WG, P6U_U, P6S_UW, P6S_UU, P6S_UK

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wypowiedzi uczestników studium w dyskusji, prowadzonej w ramach ćwiczeń terenowych dotyczących problemów związanych z ochroną krajobrazu w kontekście narastającej presji ze strony rozbudowy infrastruktury i budownictwa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Szwagrzyk
Prowadzący grup: Piotr Dąbrowski, Magdalena Frączek, Agnieszka Marcela, Zbigniew Myczkowski, Jerzy Szwagrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Problematyka ochrony krajobrazu w dobie gwałtownych przemian gospodarczo-cywilizacyjnych. Jak chronić walory krajobrazu zagrożonego przez intensywny rozwój infrastruktury i budownictwa. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Bielańsko-Tynieckim Parku krajobrazowym. Próby pogodzenia ochrony zabytków kultury z czynną ochroną gatunków i zbiorowisk roślinnych na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Literatura:

Grzegorczyk M. (Red.) 2007. Integralna Ochrona Przyrody. Wyd. IOP, Kraków.

Symonides E. 2007. Ochrona Przyrody. Wyd. UW, Warszawa

Mirek Z., Nikel A. (Red.) 2014. Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Wyd. Komitet Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Szwagrzyk
Prowadzący grup: Jan Bodziarczyk, Teresa Ciesielka, Magdalena Frączek, Agnieszka Marcela, Zbigniew Myczkowski, Jerzy Szwagrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Problematyka ochrony krajobrazu w dobie gwałtownych przemian gospodarczo-cywilizacyjnych. Jak chronić walory krajobrazu zagrożonego przez intensywny rozwój infrastruktury i budownictwa

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Bielańsko-Tynieckim Parku krajobrazowym. Próby pogodzenia ochrony zabytków kultury z czynną ochroną gatunków i zbiorowisk roślinnych na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Literatura:

Grzegorczyk M. (Red.) 2007. Integralna Ochrona Przyrody. Wyd. IOP, Kraków.

Symonides E. 2007. Ochrona Przyrody. Wyd. UW, Warszawa

Mirek Z., Nikel A. (Red.) 2014. Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Wyd. Komitet Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Szwagrzyk
Prowadzący grup: Jan Bodziarczyk, Agnieszka Marcela, Zbigniew Myczkowski, Robert Pawlusiński, Jerzy Szwagrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Problematyka ochrony krajobrazu w dobie gwałtownych przemian gospodarczo-cywilizacyjnych. Jak chronić walory krajobrazu zagrożonego przez intensywny rozwój infrastruktury i budownictwa

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Bielańsko-Tynieckim Parku krajobrazowym. Próby pogodzenia ochrony zabytków kultury z czynną ochroną gatunków i zbiorowisk roślinnych na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Literatura:

Grzegorczyk M. (Red.) 2007. Integralna Ochrona Przyrody. Wyd. IOP, Kraków.

Symonides E. 2007. Ochrona Przyrody. Wyd. UW, Warszawa

Mirek Z., Nikel A. (Red.) 2014. Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Wyd. Komitet Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Szwagrzyk
Prowadzący grup: Jan Bodziarczyk, Agnieszka Marcela, Zbigniew Myczkowski, Robert Pawlusiński, Jerzy Szwagrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)