Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowe wyzwanie - sieć ekologiczna "Natura 2000" i korytarze ekolog., s. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A2.SENT20.SP.LOCPY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowe wyzwanie - sieć ekologiczna "Natura 2000" i korytarze ekolog., s. 2
Jednostka: Katedra Bioróżnorodności Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Problematyka ochrony gatunków priorytetowych na przykładzie głuszca w masywie Babiej Góry i w pasmie Policy oraz dzięcioła trójpalczastego w górnoreglowych świerczynach Karpat.

Funkcjonowanie obszarów ochrony siedlisk i obszarów ochrony ptaków w Beskidzie Sądeckim i w Gorcach. Ochrona siedlisk priorytetowych na przykładzie jaworzyn górskich w nadleśnictwie Piwniczna. Rola korytarzy ekologicznych dla zachowania populacji dużych drapieżników na przykładzie masywu Gorców. Rzeki jako główne korytarze ekologiczne – przykład Czarnego Dunajca. Znaczenie obszarów sieci Natura 2000 dla edukacji przyrodniczej na przykładzie Babiej Góry.

Literatura:

Symonides E. 2007. Ochrona Przyrody. Wyd. UW, Warszawa

Herbich J. (Red.) 2004. Poradniki ochrony siedlisk Natura 2000 - podręcznik metodyczny.Wyd. Ministerstwa Środowiska, Warszawa.

Mróz W., Perzanowska J., Olszańska A. (Red.) 2011. Natura 2000 w Karpatach. Wyd. IOP, Kraków.

Perzanowska J., Makomaska-Juchiewicz M., Cierlik G., Król W., Tworek S., KotońskaB., Okarma H. 2005. Korytarze ekologiczne w Małopolsce. Instytut Nauko Środowisku UJ i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

Efekty uczenia się:

P6U_W, P6S_WG, P6S_WK, P6U_U, P6S_UW, P6S_UK, P6S_UU, P6S_KU,

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wypowiedzi uczestników studium w dyskusji, prowadzonej w ramach ćwiczeń terenowych dotyczących relacji między gospodarka leśną i turystyką a ochroną priorytetowych siedlisk i gatunków .

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Ciach
Prowadzący grup: Jan Bodziarczyk, Michał Ciach, Jerzy Lesiński, Józef Mitka, Jerzy Parusel, Jerzy Szwagrzyk, Bartłomiej Wyżga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Problematyka ochrony gatunków priorytetowych na przykładzie głuszca w masywie Babiej Góry i w pasmie Policy oraz dzięcioła trójpalczastego w górnoreglowych świerczynach Karpat.

Funkcjonowanie obszarów ochrony siedlisk i obszarów ochrony ptaków w Beskidzie Sądeckim i w Gorcach. Ochrona siedlisk priorytetowych na przykładzie jaworzyn górskich w nadleśnictwie Piwniczna. Rola korytarzy ekologicznych dla zachowania populacji dużych drapieżników na przykładzie masywu Gorców. Rzeki jako główne korytarze ekologiczne – przykład Czarnego Dunajca. Znaczenie obszarów sieci Natura 2000 dla edukacji przyrodniczej na przykładzie Babiej Góry

Literatura:

Symonides E. 2007. Ochrona Przyrody. Wyd. UW, Warszawa

Herbich J. (Red.) 2004. Poradniki ochrony siedlisk Natura 2000 - podręcznik metodyczny.Wyd. Ministerstwa Środowiska, Warszawa.

Mróz W., Perzanowska J., Olszańska A. (Red.) 2011. Natura 2000 w Karpatach. Wyd. IOP, Kraków.

Perzanowska J., Makomaska-Juchiewicz M., Cierlik G., Król W., Tworek S., KotońskaB., Okarma H. 2005. Korytarze ekologiczne w Małopolsce. Instytut Nauko Środowisku UJ i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Ciach
Prowadzący grup: Jan Bodziarczyk, Małgorzata Bujoczek, Teresa Ciesielka, Piotr Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Problematyka ochrony gatunków priorytetowych na przykładzie głuszca w masywie Babiej Góry i w pasmie Policy oraz dzięcioła trójpalczastego w górnoreglowych świerczynach Karpat.

Funkcjonowanie obszarów ochrony siedlisk i obszarów ochrony ptaków w Beskidzie Sądeckim i w Gorcach. Ochrona siedlisk priorytetowych na przykładzie jaworzyn górskich w nadleśnictwie Piwniczna. Rola korytarzy ekologicznych dla zachowania populacji dużych drapieżników na przykładzie masywu Gorców. Rzeki jako główne korytarze ekologiczne – przykład Czarnego Dunajca. Znaczenie obszarów sieci Natura 2000 dla edukacji przyrodniczej na przykładzie Babiej Góry.

Literatura:

Symonides E. 2007. Ochrona Przyrody. Wyd. UW, Warszawa

Herbich J. (Red.) 2004. Poradniki ochrony siedlisk Natura 2000 - podręcznik metodyczny.Wyd. Ministerstwa Środowiska, Warszawa.

Mróz W., Perzanowska J., Olszańska A. (Red.) 2011. Natura 2000 w Karpatach. Wyd. IOP, Kraków.

Perzanowska J., Makomaska-Juchiewicz M., Cierlik G., Król W., Tworek S., KotońskaB., Okarma H. 2005. Korytarze ekologiczne w Małopolsce. Instytut Nauko Środowisku UJ i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Ciach
Prowadzący grup: Jan Bodziarczyk, Teresa Ciesielka, Piotr Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Problematyka ochrony gatunków priorytetowych na przykładzie głuszca w masywie Babiej Góry i w pasmie Policy oraz dzięcioła trójpalczastego w górnoreglowych świerczynach Karpat.

Funkcjonowanie obszarów ochrony siedlisk i obszarów ochrony ptaków w Beskidzie Sądeckim i w Gorcach. Ochrona siedlisk priorytetowych na przykładzie jaworzyn górskich w nadleśnictwie Piwniczna. Rola korytarzy ekologicznych dla zachowania populacji dużych drapieżników na przykładzie masywu Gorców. Rzeki jako główne korytarze ekologiczne – przykład Czarnego Dunajca. Znaczenie obszarów sieci Natura 2000 dla edukacji przyrodniczej na przykładzie Babiej Góry.

Literatura:

Symonides E. 2007. Ochrona Przyrody. Wyd. UW, Warszawa

Herbich J. (Red.) 2004. Poradniki ochrony siedlisk Natura 2000 - podręcznik metodyczny.Wyd. Ministerstwa Środowiska, Warszawa.

Mróz W., Perzanowska J., Olszańska A. (Red.) 2011. Natura 2000 w Karpatach. Wyd. IOP, Kraków.

Perzanowska J., Makomaska-Juchiewicz M., Cierlik G., Król W., Tworek S., KotońskaB., Okarma H. 2005. Korytarze ekologiczne w Małopolsce. Instytut Nauko Środowisku UJ i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Ciach
Prowadzący grup: Jan Bodziarczyk, Małgorzata Bujoczek, Teresa Ciesielka, Piotr Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)