Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe magisterskie niestacjonarne (sem.2 zimowy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A2.SEMMGR.NM.LLSXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe magisterskie niestacjonarne (sem.2 zimowy)
Jednostka: Wydział Leśny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do wykonania i realizacji oraz kontrola stanu wykonania pracy magisterskiej. Dyskusje prowadzone w ramach seminarium stanowią formę przygotowania do naukowego i kreatywnego rozwiązywania określonego zadania naukowego z zakresu leśnictwa.

Pełny opis:

Nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania badań naukowych, konstrukcji pracy magisterskiej, korzystania ze specjalistycznych materiałów źródłowych, prezentacji i dyskutowania wyników oraz stawiania wniosków końcowych.

Szczegółowa tematyka związana jest z kierunkami badawczymi realizowanymi w danej jednostce oraz pracami magisterskimi podejmowanymi przez studentów w bieżącym roku akademickim.

Prezentacja opracowanego rozdziału związanego z materiałem i metodyką.

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania pracy magisterskiej (referat)

Literatura:

Gambarelli G., Łucki Z. 2001. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Universitat, Kraków.

Szkutnik Z. 2005. Metodyka pisania pracy dyplomowej, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, Poznań.

Mądry W. 2000. Doświadczalnictwo. Doświadczenia czynnikowe. Wykłady i ćwiczenia, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.

Weiner J. 2006. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, PWN, Warszawa.

Wołek J. 1992. Vademecum statystyki dla biologów, Instytut Botaniki PAN, Kraków.

E. Opoka. 2001. Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice

T. Rawa. 1999. Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych. Wyd. ART w Olsztynie

B. Zółtkowski. 1997. Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych. Wyd. ATR w Bydgoszczy

Dawkins R. 2009. The Oxford Book of Modern Science Writing. Oxford University Press.

Quinn G. P., Keough M. J. 2002. Experimental Design and Data Analysis for Biologists. Cambridge University Press.

Regulamin przygotowania pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego na studiach dwustopniowych

na Wydziale Leśnym (http://wl.ur.krakow.pl/).

Efekty uczenia się:

Seminarium. Umiejętność czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej do zastosowań w praktyce. Samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych, związanych z pracą inżynierską. Posługiwania się literaturą przedmiotu i innymi materiałami z powołaniem się na źródła. Prowadzenia logicznego toku wywodów. Posługiwania się jasnym, precyzyjnym oraz poprawnym stylistycznie i gramatycznie językiem.

Praca inżynierska. Umiejętność projektowania i znajomości metod postępowania niezbędnych do eksploatacji obiektów bądź do organizacji procesu produkcyjnego. Rozwiązywania zadań inżynierskich z wykorzystaniem wiedzy ogólnej i specjalistycznej. Wykorzystania współczesnych narzędzi działania inżynierskiego.

Kompetencje społeczne:

Potrafi określić priorytety służące realizacji pracy inżynierskiej. Uzyskuje swiadomość potrzeby ciągłego dokształcania.

Metody i kryteria oceniania:

Seminaria: ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej,

ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Słowiński
Prowadzący grup: Jacek Banach, Anna Barszcz, Czesław Bartnik, Bartłomiej Bednarz, Piotr Bilański, Ewa Błońska, Michał Ciach, Grzegorz Durło, Anna Gazda, Janusz Gołąb, Piotr Gruba, Anna Ilek, Grzegorz Jamrozy, Michał Jasik, Magdalena Kacprzyk, Mariusz Kormanek, Wojciech Krzaklewski, Jarosław Lasota, Krzysztof Leszczyński, Stanisław Małek, Katarzyna Nawrot-Chorabik, Danuta Owoc, Krzysztof Owsiak, Maciej Pach, Marek Pająk, Jarosław Paluch, Marcin Pietrzykowski, Kinga Skrzyszewska, Jerzy Skrzyszewski, Ewa Słowik-Opoka, Krzysztof Słowiński, Jarosław Socha, Janusz Sowa, Arkadiusz Stańczykiewicz, Hanna Stępniewska, Grzegorz Szewczyk, Janusz Szewczyk, Marta Szostak, Paweł Tylek, Marek Wajdzik, Radosław Wąsik, Bogdan Wertz, Piotr Wężyk, Sławomir Wilczyński, Bartłomiej Woś, Wojciech Ząbecki, Robert Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Słowiński
Prowadzący grup: Jacek Banach, Jan Banaś, Czesław Bartnik, Piotr Bilański, Ewa Błońska, Jan Bodziarczyk, Piotr Boroń, Małgorzata Bujoczek, Michał Ciach, Grzegorz Durło, Magdalena Frączek, Robert Jankowiak, Michał Jasik, Anna Klamerus-Iwan, Mariusz Kormanek, Tadeusz Kowalski, Wojciech Kraj, Dariusz Kulak, Jarosław Lasota, Krzysztof Leszczyński, Stanisław Małek, Krzysztof Michalec, Elżbieta Muter, Katarzyna Nawrot-Chorabik, Wojciech Ochał, Krzysztof Owsiak, Marek Pająk, Marcin Pietrzykowski, Marcin Piszczek, Robert Rossa, Kinga Skrzyszewska, Jerzy Skrzyszewski, Krzysztof Słowiński, Jarosław Socha, Arkadiusz Stańczykiewicz, Hanna Stępniewska, Grzegorz Szewczyk, Janusz Szewczyk, Jerzy Szwagrzyk, Paweł Tylek, Marek Wajdzik, Tomasz Wanic, Radosław Wąsik, Bogdan Wertz, Piotr Wężyk, Sławomir Wilczyński, Tadeusz Wojas, Bartłomiej Woś, Marcin Zarek, Stanisław Zięba, Robert Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.