Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona różnorodności biotycznej wobec procesów o zasięgu globalnym, s. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A2.ORBIOT.SP.LOCPY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona różnorodności biotycznej wobec procesów o zasięgu globalnym, s. 2
Jednostka: Katedra Bioróżnorodności Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Zróżnicowanie różnorodności biotycznej w skali globalnej oraz jej uwarunkowania. Mechanizmy kształtujące różnorodność biotyczną w skali globalnej i w skali lokalnej. Gatunki endemiczne i reliktowe. Zagrożenia dla bioróżnorodności wynikające z przekształcania siedlisk i z introdukcji obcych gatunków. Zagrożenie różnorodności biotycznej w wyniku globalnych zmian klimatycznych.

Literatura:

Weiner J. 2005. Życie i ewolucja biosfery. PWN, Warszawa.

Pullin A. S. 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN, Warszawa.

Symonides E. 2007. Ochrona Przyrody. Wyd. UW, Warszawa

Rosenzweig M.L. 1995. Species Diversity in Space and Time. Cambridge University Press, Cambridge, UK., 436 pp.

Efekty uczenia się:

P6U_W, P6S_WK, P6S_WG, P6U_U, P6S_UW, P6S_UU, P6S_UK,, P6S_UU

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wypowiedzi uczestników studium w dyskusji, prowadzonej w trakcie zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Szwagrzyk
Prowadzący grup: Stanisław Brożek, Janusz Szewczyk, January Weiner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zróżnicowanie różnorodności biotycznej w skali globalnej oraz jej uwarunkowania. Mechanizmy kształtujące różnorodność biotyczną w skali globalnej i w skali lokalnej. Gatunki endemiczne i reliktowe. Zagrożenia dla bioróżnorodności wynikające z przekształcania siedlisk i z introdukcji obcych gatunków. Zagrożenie różnorodności biotycznej w wyniku globalnych zmian klimatycznych.

Literatura:

Weiner J. 2005. Życie i ewolucja biosfery. PWN, Warszawa.

Pullin A. S. 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN, Warszawa.

Symonides E. 2007. Ochrona Przyrody. Wyd. UW, Warszawa

Rosenzweig M.L. 1995. Species Diversity in Space and Time. Cambridge University Press, Cambridge, UK., 436 pp.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Szwagrzyk
Prowadzący grup: Piotr Chachuła, Grzegorz Vončina, January Weiner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zróżnicowanie różnorodności biotycznej w skali globalnej oraz jej uwarunkowania. Mechanizmy kształtujące różnorodność biotyczną w skali globalnej i w skali lokalnej. Gatunki endemiczne i reliktowe. Zagrożenia dla bioróżnorodności wynikające z przekształcania siedlisk i z introdukcji obcych gatunków. Zagrożenie różnorodności biotycznej w wyniku globalnych zmian klimatycznych.

Literatura:

Weiner J. 2005. Życie i ewolucja biosfery. PWN, Warszawa.

Pullin A. S. 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN, Warszawa.

Symonides E. 2007. Ochrona Przyrody. Wyd. UW, Warszawa

Rosenzweig M.L. 1995. Species Diversity in Space and Time. Cambridge University Press, Cambridge, UK., 436 pp.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Szwagrzyk
Prowadzący grup: Teresa Ciesielka, January Weiner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zróżnicowanie różnorodności biotycznej w skali globalnej oraz jej uwarunkowania. Mechanizmy kształtujące różnorodność biotyczną w skali globalnej i w skali lokalnej. Gatunki endemiczne i reliktowe. Zagrożenia dla bioróżnorodności wynikające z przekształcania siedlisk i z introdukcji obcych gatunków. Zagrożenie różnorodności biotycznej w wyniku globalnych zmian klimatycznych.

Literatura:

Weiner J. 2005. Życie i ewolucja biosfery. PWN, Warszawa.

Pullin A. S. 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN, Warszawa.

Symonides E. 2007. Ochrona Przyrody. Wyd. UW, Warszawa

Rosenzweig M.L. 1995. Species Diversity in Space and Time. Cambridge University Press, Cambridge, UK., 436 pp.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Szwagrzyk
Prowadzący grup: Piotr Chachuła, Grzegorz Vončina, January Weiner, Ewelina Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)