Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona przyrody w praktycznym stosowaniu, s. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A2.OPPRST.SP.LOCPY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona przyrody w praktycznym stosowaniu, s. 2
Jednostka: Katedra Bioróżnorodności Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Czynna ochrona cennych ekosystemów nieleśnych: świeżych i wilgotnych łąk, muraw naskalnych i muraw ciepłolubnych. Problemy wtórnej sukcesji leśnej – analiza przypadków i ocena pod kątem ochrony bioróżnorodności. Reintrodukcja i restytucja gatunków rzadkich roślin i zwierząt – za i przeciw. Elementy zrównoważonego stanu środowiska cieków i jego zaburzenia pod wpływem antropopresji. Dobre praktyki w ochronie i utrzymaniu rzek i dolin rzecznych. Polityka leśna a ochrona przyrody.

Monitoring leśnych siedlisk przyrodniczych – ocena stanu zachowania oraz prognoza w oparciu o analizę wybranych wskaźników i parametrów. Porównanie wybranych leśnych siedlisk priorytetowych w lasach chronionych (parki narodowe i rezerwaty przyrody) z lasami gospodarczymi. Problemy ochrony dużych ssaków drapieżnych w obszarach chronionych i poza nimi; synatropizacja i działania zapobiegawcze. Metody i skuteczność biernej i czynnej ochrony zwierząt. Monitoring fauny z wykorzystaniem najnowszych narzędzi – fotopułapki, telemetria. Edukacja przyrodnicza w ochronie przyrody.

Literatura:

Makomaska-Juchiewicz M. (red.) 2010. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa.

Mróz W. (red). 2012-2015. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Cz. 2, 3, 4. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa.

Pullin A. S. 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN, Warszawa.

Mirek, Nikiel A. 2014. Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.Kraków.

Mirek Z. (red.). 2014-2015. Problemy ochrony przyrody w Polsce. Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Kraków.

Weiner J. 2005. Życie i ewolucja biosfery. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

P6U_W, P6S_WK, P6S_WG, P6U_U, P6S_UW, P6S_UU, P6S_UK,

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności w trakcie zajęć oraz ocena wypowiedzi uczestników studium w dyskusji, prowadzonej w ramach zajęć praktycznych w terenie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Bodziarczyk
Prowadzący grup: Marcin Guzik, Bożena Kotońska-Szwagrzyk, Robert Sawa, Magdalena Szymańska, Janusz Zaleski, Jan Zarzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Tematyka wykładów: Czynna ochrona cennych ekosystemów nieleśnych: świeżych i wilgotnych łąk, muraw naskalnych i muraw ciepłolubnych. Problemy wtórnej sukcesji leśnej – analiza przypadków i ocena pod kątem ochrony bioróżnorodności. Reintrodukcja i restytucja gatunków rzadkich roślin i zwierząt – za i przeciw. Elementy zrównoważonego stanu środowiska cieków i jego zaburzenia pod wpływem antropopresji. Dobre praktyki w ochronie i utrzymaniu rzek i dolin rzecznych. Polityka leśna a ochrona przyrody.

Tematyka ćwiczeń: Monitoring leśnych siedlisk przyrodniczych – ocena stanu zachowania oraz prognoza w oparciu o analizę wybranych wskaźników i parametrów. Porównanie wybranych leśnych siedlisk priorytetowych w lasach chronionych (parki narodowe i rezerwaty przyrody) z lasami gospodarczymi. Problemy ochrony dużych ssaków drapieżnych w obszarach chronionych i poza nimi; synatropizacja i działania zapobiegawcze. Metody i skuteczność biernej i czynnej ochrony zwierząt. Monitoring fauny z wykorzystaniem najnowszych narzędzi – fotopułapki, telemetria. Edukacja przyrodnicza w ochronie przyrody.

Literatura:

Makomaska-Juchiewicz M. (red.) 2010. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa.

Mróz W. (red). 2012-2015. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Cz. 2, 3, 4. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa.

Pullin A. S. 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN, Warszawa.

Mirek, Nikiel A. 2014. Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.Kraków.

Mirek Z. (red.). 2014-2015. Problemy ochrony przyrody w Polsce. Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Kraków.

Weiner J. 2005. Życie i ewolucja biosfery. PWN, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Bodziarczyk
Prowadzący grup: Jan Bodziarczyk, Bożena Kotońska-Szwagrzyk, Janusz Szewczyk, Jan Zarzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Czynna ochrona cennych ekosystemów nieleśnych: świeżych i wilgotnych łąk, muraw naskalnych i muraw ciepłolubnych. Problemy wtórnej sukcesji leśnej – analiza przypadków i ocena pod kątem ochrony bioróżnorodności. Reintrodukcja i restytucja gatunków rzadkich roślin i zwierząt – za i przeciw. Elementy zrównoważonego stanu środowiska cieków i jego zaburzenia pod wpływem antropopresji. Dobre praktyki w ochronie i utrzymaniu rzek i dolin rzecznych. Polityka leśna a ochrona przyrody.

Monitoring leśnych siedlisk przyrodniczych – ocena stanu zachowania oraz prognoza w oparciu o analizę wybranych wskaźników i parametrów. Porównanie wybranych leśnych siedlisk priorytetowych w lasach chronionych (parki narodowe i rezerwaty przyrody) z lasami gospodarczymi. Problemy ochrony dużych ssaków drapieżnych w obszarach chronionych i poza nimi; synatropizacja i działania zapobiegawcze. Metody i skuteczność biernej i czynnej ochrony zwierząt. Monitoring fauny z wykorzystaniem najnowszych narzędzi – fotopułapki, telemetria. Edukacja przyrodnicza w ochronie przyrody.

Literatura:

Makomaska-Juchiewicz M. (red.) 2010. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa.

Mróz W. (red). 2012-2015. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Cz. 2, 3, 4. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa.

Pullin A. S. 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN, Warszawa.

Mirek, Nikiel A. 2014. Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.Kraków.

Mirek Z. (red.). 2014-2015. Problemy ochrony przyrody w Polsce. Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Kraków.

Weiner J. 2005. Życie i ewolucja biosfery. PWN, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Bodziarczyk
Prowadzący grup: Jan Bodziarczyk, Małgorzata Braun-Suchojad, Piotr Chachuła, Bożena Kotońska-Szwagrzyk, Janusz Szewczyk, Krzysztof Tomasiak, Grzegorz Vončina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Czynna ochrona cennych ekosystemów nieleśnych: świeżych i wilgotnych łąk, muraw naskalnych i muraw ciepłolubnych. Problemy wtórnej sukcesji leśnej – analiza przypadków i ocena pod kątem ochrony bioróżnorodności. Reintrodukcja i restytucja gatunków rzadkich roślin i zwierząt – za i przeciw. Elementy zrównoważonego stanu środowiska cieków i jego zaburzenia pod wpływem antropopresji. Dobre praktyki w ochronie i utrzymaniu rzek i dolin rzecznych. Polityka leśna a ochrona przyrody.

Monitoring leśnych siedlisk przyrodniczych – ocena stanu zachowania oraz prognoza w oparciu o analizę wybranych wskaźników i parametrów. Porównanie wybranych leśnych siedlisk priorytetowych w lasach chronionych (parki narodowe i rezerwaty przyrody) z lasami gospodarczymi. Problemy ochrony dużych ssaków drapieżnych w obszarach chronionych i poza nimi; synatropizacja i działania zapobiegawcze. Metody i skuteczność biernej i czynnej ochrony zwierząt. Monitoring fauny z wykorzystaniem najnowszych narzędzi – fotopułapki, telemetria. Edukacja przyrodnicza w ochronie przyrody.

Literatura:

Makomaska-Juchiewicz M. (red.) 2010. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa.

Mróz W. (red). 2012-2015. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Cz. 2, 3, 4. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa.

Pullin A. S. 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN, Warszawa.

Mirek, Nikiel A. 2014. Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.Kraków.

Mirek Z. (red.). 2014-2015. Problemy ochrony przyrody w Polsce. Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Kraków.

Weiner J. 2005. Życie i ewolucja biosfery. PWN, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Bodziarczyk
Prowadzący grup: Jan Bodziarczyk, Michał Ciach, Bożena Kotońska-Szwagrzyk, Jerzy Szwagrzyk, Jan Zarzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)