Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowla lasu w obiektach specjalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A2.HLASU.SM.LLSOX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla lasu w obiektach specjalnych
Jednostka: Zakład Szczegółowej Hodowli Lasu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podczas kursu student poznaje metody i konsekwencje postępowania hodowlanego z elementami optymalizacji programów pielęgnacyjnych. Uzyskuje umiejętność długookresowego planowania hodowolanego w lasach o dominującej funkcji ochronnej (rezerwaty częściowe, otuliny rezerwatów, lasy regla górnego). Uzyskuje wiedzę z zakresu plantacyjnej uprawy drzew szybkorosnących.

Pełny opis:

Wykłady (8 godz.)

Modele dynamiki drzewostanów

Sieć Natura 2000 a zasady gospodarki leśnej

Cele i zadania hodowli lasu w obszarach chronionych

Drzewostany o złożonej budowie – przykłady i koncepcje

Plantacyjna uprawa drzew szybkorosnących

Ćwiczenia (8 godz.)

Przyrost wartości drzewostanów – budowa modelu (2 godz.)

Skład gatunkowy i jakość drzewostanu a sumaryczna wartość produkcji (2 godz.)

Przykłady zastosowań symulatorów wzrostu drzewostanów (2 godz.)

Optymalizacja rozkładu pierśnic w lasach trwale różnowiekowych (2 godz.)

Ćwiczenia terenowe (24 godz.)

Planowanie hodowlane w otulinie rezerwatu (lasy górskie). Las trwały i rębnie złożone.

Literatura:

Bernadzki E. Smykała J. 1998. Podział gospodarczy w aspekcie regulacji użytkowania rębnego oraz długookresowego planowania hodowlanego, Sylwan 5.

Fabijanowski J. 1963. Planowanie hodowlane w Szwajcarii, Sylwan 2.

Hejmanowski S. 1975. Uprawa topoli. PWRiL Warszawa.

Jaworski A. 1973. Przewodnik do ćwiczeń z hodowli lasu. Topola – Charakterystyka i plantacje. Skrypt AR.

Jaworski A. 2000. Zasady hodowli lasów górskich na podstawach ekologicznych (w:) Poznański R., Jaworski A. Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich CILP, Warszawa.

Andrzejczyk T., Żybura H. 2012. Sosna zwyczajna. Alternatywne metody hodowli. Seria - drzewa polskich lasów. PWRiL Warszawa

Jaworski A. 2004. Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania oraz pielęgnacji drzewostanów. PWRiL, Warszawa.

Jaworski A. 2011. Hodowla lasu. Tom III. Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów leśnych. PWRiL Warszawa.

Pach M., Kołodziej Z., Bartkowicz L., Karczmarski J., Skrzyszewski J. 2010. Plantacje roślin energetycznych. Zakładanie i utrzymanie plantacji. Rośliny drzewiaste. (w:) Frączek J. (red.) Produkcja biomasy na cele energetyczne. PTIR, Kraków, s: 45 – 58.

Paluch J. 2012. Wzrost i produkcyjność (w:) Skrzyszewski J (red.) Poradnik Leśnika serii Drzewa Polskich Lasów. Buk, Hodowla. 2012. PWRiL Warszawa

Zabielski S. 1998. Plantacyjna uprawa drzew i krzewów szybko rosnących. AR Poznań.

Zasady Hodowli Lasu. 2012. ORWLP w Bedoniu.

Materiały przekazane na ćwiczeniach.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna zaawansowane metody i techniki postępowania hodowlanego oparte na wzorcach naturalnych oraz technologie intensyfikujące produkcję leśną.

Wykazuje znajomość zaawansowanych metod planowania hodowlanego z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Umiejętności

Analizuje problemy wpływające na rozwój i wartość lasu, również z wykorzystaniem narzędzi informatycznych .

Wykazuje umiejętność doboru metod postępowania hodowlanego dla osiągnięcia zaplanowanych celów.

Tworzy projekt planowania hodowlanego ze szczególnym uwzględnieniem pozaprodukcyjnych funkcji lasu w dużej skali przestrzennej.

Potrafi ocenić słabe i mocne strony planowanych działań oraz oryginalność rozwiązań.

Kompetencje społeczne

Wykazuje znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka oraz skutki i społeczne konsekwencje stosowania planowanych metod postępowania.

Ma świadomość konieczności określenia zadań priorytetowych służących osiągnięciu zamierzonego celu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca

sprawdzian wiedzy w ramach ćwiczeń praktycznych

sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, czynności, wypracowania decyzji

indywidualne zaliczenie projektu

zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń praktycznych (indywidualne i grupowe)

ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej,

ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania

ocena umiejętności pełnienia nałożonej funkcji w zespole

Ocena końcowa

egzamin pisemny ograniczony czasowo/wypowiedź pisemna (esej)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Paluch
Prowadzący grup: Jarosław Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Paluch
Prowadzący grup: Jarosław Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.