Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Botanika leśna z dendrologią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A2.BOTLES.SI.LLSGW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botanika leśna z dendrologią
Jednostka: Zakład Bioróżnorodności Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Ćwiczenia projektowe (ćwiczenie projektowe) 22 godz.

Tematyka zajęć Taksonomia roślin. Polskie i łacińskie nazewnictwo jednostek systematycznych, w szczególności gatunków i niższych taksonów. Zasady wymowy nazw łacińskich. Nauka rozpoznawania nieznanych roślin z kluczem do oznaczania gatunków.

Samodzielne rozpoznawanie gatunków drzewiastych

Samodzielne rozpoznawanie roślin zielnych

Samodzielne rozpoznawanie z kluczem okrytozalążkowych gatunków drzewiastych w stanie bezlistnym.

Rozpoznawanie roślin runa i roślin drzewiastych na siedliskach lasów i borów o różnym stopniu uwilgotnienia. Omówienie spotkanych zbiorowisk roślinnych.

Rozpoznawanie roślin runa i roślin drzewiastych, introdukowanych i rodzimych.

Ćwiczenia terenowe 18 godz.

Tematyka zajęć Rozpoznawanie roślin runa i roślin drzewiastych na siedliskach lasów i borów o różnym stopniu uwilgotnienia. Omówienie spotkanych zbiorowisk roślinnych

Rozpoznawanie roślin runa i roślin drzewiastych, introdukowanych i rodzimych.

Literatura:

Podstawowa 1. Matuszkiewicz J. M. 2007. Zespoły leśne Polski, PWN, Warszawa.

2. Pancer Kotejowa E., Ćwikowa A., Różański W., Szwagrzyk J. 1996. Rośliny Naczyniowe Runa Leśnego. Materiały pomocnicze do ćwiczeń z botaniki leśnej. Skrypt AR w Krakowie.

3. Seneta W., Dolatowski J. 2008. Dendrologia. PWN, Warszawa.

4. Stace C. A. 1993. Taksonomia roślin i biosystematyka. PWN, Warszawa.

5. Rutkowski L. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN, Warszawa 1998, 2004, 2007.

6. Szafer W., Zarzycki K. 1972. Szata Roślinna Polski. PWN, Warszawa.

7. Szewczyk J., Gazda A., Szwagrzyk J. 2011. Dendrologia. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. Wydawnictwo UR, Kraków.

8. Tomanek J., Żuk-Witkowska A. 2008. Botanika Leśna. PWRiL, Warszawa.

Uzupełniająca 1. Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. Rośliny polskie. PWN, Warszawa 1950, 1964, 1969, 1976, 1988.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

specyfikę roślin leśnych, sposób ich funkcjonowania i przyrostu. Posiada wiedzę na temat biologii i systematyki roślin naczyniowych, a także podstawową wiedzę z zakresu różnorodności biologicznej, geografii roślin oraz fitosocjologii. LES_W03 R

wymagania środowiskowe i zasięgi występowania najważniejszych roślin oraz rolę wskaźnikową najważniejszych gatunków roślin związanych z lasami Polski. LES_W03 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

Rozpoznawać rośliny runa leśnego, rodzime gatunki drzew i krzewów, wybrane introdukowane rośliny drzewiaste LES_U03 R

Samodzielnie oznaczać nieznane gatunki roślin leśnych z kluczem do oznaczania gatunków LES_U03 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie LES_K01 R

określenia zagrożeń wynikających z wpływu gospodarki człowieka na roślinność leśną, rozumie potrzebę ochrony rzadkich gatunków roślin i zbiorowisk i uwzględnia je w swoich działaniach. LES_K03 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

wykład. Demonstracja praktycznych umiejętności (obejmujące oznaczanie oraz rozpoznawanie roślin występujących w lasach, a także ocenę stopnia zachowania populacji poznanych gatunków roślin); udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 60%.

ćwiczenia.Demonstracja praktycznych umiejętności (obejmujące oznaczanie oraz rozpoznawanie roślin występujących w lasach, a także ocenę stopnia zachowania populacji poznanych gatunków roślin); udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 22 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 18 godzin więcej informacji
Wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Szwagrzyk
Prowadzący grup: Jan Bodziarczyk, Magdalena Frączek, Elżbieta Muter, Grzegorz Piątek, Wojciech Różański, Janusz Szewczyk, Jerzy Szwagrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 22 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 18 godzin więcej informacji
Wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Szwagrzyk
Prowadzący grup: Jan Bodziarczyk, Magdalena Frączek, Elżbieta Muter, Grzegorz Piątek, Wojciech Różański, Janusz Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.