Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Botanika leśna z dendrologią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A2.BOTLES.NI.LLSGW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botanika leśna z dendrologią
Jednostka: Zakład Bioróżnorodności Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Do zakresu tematycznego kursu należą następujące zagadnienia: wzrost i morfologia drzew, rodzime gatunki drzew iglastych i liściastych, krzewy i ich rola w ekosystemach leśnych, drzewa i krzewy obcego pochodzenia w lasach, zarys geografii roślin, flora Polski na tle Europy, holoceńskie przemiany roślinności w Europie, rośliny dna lasu i ich ekologia, rozmnażanie i dyspersja roślin leśnych, wymagania troficzne i wilgotnościowe roślin dna lasu, ekologiczne liczby wskaźnikowe, regionalne zróżnicowanie flory leśnej, współczesne przemiany roślinności leśnej, gatunki ekspansywne w lasach. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i ćwiczeń terenowych.

Pełny opis:

Ćwiczenia projektowe 16 godz.

Tematyka zajęć

Samodzielne rozpoznawanie z kluczem gatunków roślin runa leśnego z rodzajów: Diphasiastrum, Lycopodium, Equisetum, Osmunda, Pteridium, Phegopteris, Phyllitis, Athyrium, Matteucia, Dryopteris, Gymnocarpium, Polystichum, Blechnum, Polypodium (na podstawie okazów zielnikowych).

Samodzielne rozpoznawanie z kluczem gatunków roślin runa leśnego z rodzajów: Convallaria, Maianthemum, Polygonatum, Scilla, Allium, Galanthus, Leucoium, Streptopus, Gagea, Lilium, Paris, Veratrum, Iris, Crocus, Calla, Eriophorum, Scirpus, Carex (na podstawie okazów zielnikowych).

Samodzielne rozpoznawanie z kluczem gatunków roślin runa leśnego z rodzajów: Juncus, Luzula, Brachypodium, Bromus, Calamagrostis, Corynephorus, Dactylis, Danthonia, Deschampsia, Festuca, Hordelymus, Holcus, Melica, Molinia, Nardus, Poa (na podstawie okazów zielnikowych).

Samodzielne rozpoznawanie z kluczem gatunków roślin runa leśnego z rodzajów: Actaea, Anemone, Caltha, Ficaria, Hepatica, Isphyrum, Ranunculus, Corydalis, Asarum, Humulus, Melandrium, Moehringia, Stellaria, Rumex, Cardamine, Dentaria, Lunaria, Euphorbia, Mercurialis, Viola, Chrysosplenium, Oxalis, Geranium, Hedera, Lysimachia, Primula, Trientalis (na podstawie okazów zielnikowych).

Samodzielne rozpoznawanie z kluczem gatunków roślin runa leśnego z rodzajów: Aruncus, Comarum, Filipendula, Fragaria, Geum, Potentilla, Rubus, Lathyrus, Sarothamnus, Vicia, Impatiens, Chamaenerion, Circaea, Epilobium, Aegopodium, Angelica, Astrantia, Chaerophyllum, Peucedanum, Sanicula, Menyanthes, Gentiana, Vinca, Galium, Adoxa, Valeriana, Campanula, Phyteuma (na podstawie okazów zielnikowych).

Samodzielne rozpoznawanie z kluczem gatunków roślin runa leśnego z rodzajów: Chimaphila, Moneses, Orthilia, Pyrola, Andromeda, Arctostaphyllos, Calluna, Ledum, Oxycoccus, Vaccinium, Empetrum, Pulmonaria, Symphytum, Atropa, Digitalis, Lathraea, Melampyrum, Scrophularia, Veronica, Ajuga, Galeobdolon, Glechoma, Lycopus, Melittis, Salvia, Stachys, Crepis, Hieracium, Homogyne, Mycelis, Petasites, Prenanthes, Senecio, Solidago, Tussilago (na podstawie okazów zielnikowych).

Ćwiczenia terenowe 14 godz.

Tematyka zajęć

Rozpoznawanie roślin runa i roślin drzewiastych na siedliskach lasów i lasów mieszanych o różnym stopniu uwilgotnienia. Omówienie spotkanych zbiorowisk roślinnych. Rozpoznawanie roślin drzewiastych introdukowanych i rodzimych na terenie zieleni miejskiej Krakowa.

Literatura:

Podstawowa Matuszkiewicz J. M. 2007. Zespoły leśne Polski, PWN, Warszawa.

Pancer Kotejowa E., Ćwikowa A., Różański W., Szwagrzyk J. 1996. Rośliny Naczyniowe Runa Leśnego. Materiały pomocnicze do ćwiczeń z botaniki leśnej. Skrypt AR w Krakowie.

Seneta W., Dolatowski J. 2008. Dendrologia. PWN, Warszawa.

Szewczyk J., Gazda A., Szwagrzyk J. 2011. Dendrologia. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. Wydawnictwo UR, Kraków.

Tomanek J., Żuk-Witkowska A. 2008. Botanika Leśna. PWRiL, Warszawa.

Uzupełniająca Stace C. A. 1993. Taksonomia roślin i biosystematyka. PWN, Warszawa.

Szafer W., Zarzycki K. 1972. Szata Roślinna Polski. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

BOTLES_W01 Posiada wiedzę na temat biologii i systematyki roślin naczyniowych. Zna specyfikę roślin drzewiastych, sposób ich funkcjonowania i przyrostu. Posiada podstawową wiedzę z zakresu różnorodności biologicznej, geografii roślin oraz fitosocjologii. LES1_W06 R

BOTLES _W02 Opisuje wymagania środowiskowe i zasięgi występowania najważniejszych roślin drzewiastych związanych z lasami Polski. LES1_W04 R

BOTLES _W03 Posiada podstawową wiedzę na temat wymagań, zasięgów oraz wskaźnikowej roli najważniejszych gatunków roślin runa leśnego Polski. LES1_W04 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

BOTLES _U01 Rozpoznaje rodzime i obce gatunki drzew występujące w lasach Polski na podstawie okazów zielnikowych i w terenie. LES1_U05 R

BOTLES _U02 Rozpoznaje rodzime i obce gatunki roślin runa leśnego Polski na podstawie okazów zielnikowych i w terenie. LES1_U05 R

BOTLES _U03 Samodzielnie oznacza nieznane rośliny z kluczem do rozpoznawania gatunków. LES1_U05 R

BOTLES _U04 Posługuje się nazwami polskimi i łacińskimi gatunków roślin związanych z lasami Polski. LES1_U05 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

BOTLES _K01 Jest świadomy potrzeby zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej i zagrożeń związanych z wprowadzaniem gatunków obcych do rodzimej flory, uwzględnia je w swoich działaniach. LES1_K05 R

BOTLES _K02 Jest świadomy zagrożeń wynikających z wpływu gospodarki człowieka na roślinność leśną, rozumie potrzebę ochrony rzadkich gatunków roślin i zbiorowisk i uwzględnia je w swoich działaniach. LES1_K06 R

Metody i kryteria oceniania:

demonstracja praktycznych umiejętności, udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 30%,

demonstracja praktycznych umiejętności, udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 20%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 18 godzin więcej informacji
Wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Szwagrzyk
Prowadzący grup: Jan Bodziarczyk, Elżbieta Muter, Tomasz Pachowicz, Grzegorz Piątek, Janusz Szewczyk, Jerzy Szwagrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 18 godzin więcej informacji
Wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Szwagrzyk
Prowadzący grup: Jan Bodziarczyk, Magdalena Frączek, Elżbieta Muter, Grzegorz Piątek, Wojciech Różański, Janusz Szewczyk, Jerzy Szwagrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.