Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ecology of post industrial sities and ecosystem restoration

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A1a.ECO.SM.LLSXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ecology of post industrial sities and ecosystem restoration
Jednostka: Wydział Leśny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The course deals with reclamation concept and treatments on post-mining sites and addresses especially the issue of forest reclamation. The course includes landscape development and management background; ecology of post-mining sites, especially succession of forest ecosystem, plant and soil development; criterions of reclamation process assessment. Some issues of ecological engineering on post-industrial areas are included, as well.

Pełny opis:

Tree form and stem taper modeling. Tree-stem volume equations. Stem profile models and its use for determination of tree stem volume. Tree weight and biomass estimation. Forest Biomass - models for biomass estimation.

Forest site evaluation. Actual and potential site productivity. Phytocentric measures of site quality. Geocentric measures of site productivity. Factors affecting site productivity.

Growth relationship and their biometric formulation. Growth functions. Quantifying stand density. Tree competition indices.

Stand structure and its biometrical description. Effect of species mixture on stand growth.

Growth models of trees and stands. Forest dynamics and ecological basis for development of forest growth models (processes in stand, stand density and its effect on forest growth). Tree-level models.

Developing biomass and volume equations

Taper models and its use for determination of tree stem profile and tree volume

Site index models and its use for determination of potential site productivity

Demonstration of ability for practical use of growth models

Field training (one day – 8 hours):

Forest productivity in an era climate change. Process based models. Diagnosis of growth disturbances. Causes and consequences of accelerating tree growth.

Literatura:

Bio-Geotechnologies for mine site rehabilitation, Eds: Majeti NV Prasad, Paulo Favas, and Subodh K Maiti. Elsevier, Amsterdam-Oxford-Cambridge,p. 33 - 48. ISBN 978-0-12-812986-9 (included Courtney, R., Pietrzykowski, M. 2017. Soil quality indices for evaluation of acid mine spoil. Chapter 2; Pietrzykowski M., Krzaklewski W. 2017. Reclamation of mine lands in Poland. Chapter 27 p. 493-513.

Supplementary:

Barnhisel R. I., Darmody R. G., Daniels W. L., (ed.). 2000. Reclamation of drastically disturbed lands. Number 41 in the series Agronomy, Madison,

Wisconsin USA Publishers

Nathanail C. R., Bardos R. P. 2004. Reclamation of contaminated land. John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, England

Selected scientific papers (supplied by lecturer):

Pietrzykowski M. and Krzaklewski W., 2007. Soil organic matter, C and N accumulation during natural succession and reclamation in an opencast sand quarry (southern Poland). Archives of Agronomy and Soil Science, 53 (5), 473-483.

Pietrzykowski M. and Krzaklewski W., 2007. An assessment of energy efficiency in reclamation to forest. Ecological Engineering, 30, 341-348.

Pietrzykowski, M., Daniels, W. L. 2014. Estimation of carbon sequestration by pine ( Pinus sylvestris L.) ecosystems developed on reforested post-mining sites in Poland on differing mine soil substrate. Ecological Engineering, 73: 209-218.

Pietrzykowski M. 2014. Soil quality index as a tool for Scots pine (Pinus sylvestris) monoculture conversion planning on afforested, reclaimed mine land. Jounrnal of Forestry Research. 25(1): 63-74

Pietrzykowski M., Socha J. and N. S. van Doorn. 2014. Linking heavy metal bioavailability (Cd, Cu, Zn and Pb) in Scots pine needles to soil properties in reclaimed mine areas. Science of the Total Environment 470-471: 501-510.

Efekty uczenia się:

Student has a knowledge about basic elements of restored ecosystem, technology of reclamation, risk assessment, and monitoring of developed ecosystem on disturbed sites exemplified on different mine sites in Poland and in the World.

Student can actively discuss in the group about studied issues and developed the impact of certain mine, industrial and reclamation activity on the environment in regional and global scale

L.A2a.Rec.SM.LLSXX_U01, L.A2a.Rec.SM.LLSXX_K01

L.A2a.Rec.SM.LLSXX_W01, L.A2a.Rec.SM.LLSXX_W02, L.A2a.Rec.SM.LLSXX_W03

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)