Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zoologia i ochrona zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A1.ZOOLO.SM.LLSGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia i ochrona zwierząt
Jednostka: Zakład Bioróżnorodności Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Systematyka i ekologiczna rola kręgowców lądowych. Występowanie i stan populacji wybranych gatunków w Polsce i Europie z szczególnym uwzględnieniem łownych (obecnie i w przeszłości) gatunków ssaków oraz ptaków. Ekologiczne podstawy gospodarowania populacjami. Formy i metody ochrony zwierząt - ochrona łowiecka, ochrona częściowa, ochrona ścisła.

Pełny opis:

Systematyka i taksonomia kręgowców lądowych Polski, znaczenie w biocenozach, funkcjonowanie w środowisku leśnym, ich różnorodność biologiczna i zróżnicowanie wymagań siedliskowych.

Aktualna sytuacja populacyjna wybranych chronionych i łownych gatunków zwierząt w Polsce. Występowanie, rozmieszczenie, trendy populacyjne. Gatunki zagrożone. Gatunki obce.

Zagrożenia zwierząt - najbardziej niebezpieczne przekształcenia środowiskowe, szlaki komunikacyjne, melioracje, fragmentacja lasów. Przykłady gatunków zagrożonych obecnie lub w przeszłości - kuraki leśne, duże drapieżniki, żubr.

Planowanie gospodarowania populacjami zwierząt - projektowanie zmian środowiskowych oraz urządzeń związanych z zagospodarowaniem łowsik.

Inwentaryzacja i monitoring przyrodniczy - planowanie i wykonanie prac terenowych mających na celu ustalenie i śledzenie zmian występowania, rozmieszczenia oraz liczebności zwierząt.

Projektowanie kształtowania roślinności oraz wykonywania obiektów i urządzeń umożliwiających bytownie zwierząt w środowiskach: zadrzewienia i zakrzaczenia, szpalery i żywopłoty, oczka wodne i poidła, schrony i budki lęgowe.

Projektowanie urządzeń zabezpieczających dla zwierząt na szlakach komunikacyjnych: przejścia dla zwierząt, ochrona płazów.

Literatura:

1. Kawecki Z. 1988. Zoologia stosowana. PWN, Warszawa. 2. Okarma H.i Tomek A. Łowiectwo. Wyd. H20, Kraków. 3. Głowaciński Z. (red.) 2001 Polska czerwona księga zwierzat. Kręgowce. PWRiL, Warszawa. 4. Dzięciołowski R. i Flis M. (red.) 2011. Łowiectwo, t. I iII. Wyd. Łowiec Polski, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Jamrozy
Prowadzący grup: Małgorzata Bujoczek, Michał Ciach, Grzegorz Jamrozy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.