Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona przyrody a zrównoważona gospodarka leśna, s. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A1.OPZGL.SP.LOCPY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona przyrody a zrównoważona gospodarka leśna, s. 1
Jednostka: Katedra Bioróżnorodności Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Ochrona leśnych siedlisk przyrodniczych oraz ich klasyfikacja w ujęciu Natura 2000. Rzadkie i chronione gatunki porostów występujących w lasach górskich. Lasy modelowe jako praktyczne przykłady zrównoważonej gospodarki leśnej. Funkcje lasu a świadczenia ekosystemów leśnych. Ochrona przyrody na terenach poprzemysłowych. Gatunki inwazyjne w lasach. Plany urządzania lasu a ochrona przyrody. Prognozy oddziaływania na środowisko – a przypadków.

Identyfikacja siedlisk przyrodniczych oraz gatunków wskaźnikowych. Ochrona porostów w warunkach Gorczańskiego Parku Narodowego. Porosty jako bioindykatory zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym. Określenie obszarów potencjalnej kolizji między celami ochrony przyrody a gospodarką leśną – analiza przypadków. Przewidywane oddziaływanie projektu planu na różnorodność biologiczną.

Literatura:

Herbi Herbich J. (red.) 2004. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. Lasy i bory. T. 5 . ss. 344. Min. Środowiska. Matuszkiewicz J.M. 2002. Zespoły leśne Polski. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Lipnicki L., Wójciak H. 1995. Porosty –Klucz-Atlas. Wyd, Szkolne i Pedag. Warszawa.

Solon J. i in. 2017. Świadczenia ekosystemowe

w krajobrazie młodoglacjalnym. Ocena potencjału i wykorzystania. IGiPZ. Wyd. Akademickie SEDNO.

Kurowski J. 2015. Ekologia i ochrona roślinności leśnej. EKO-Graf. Adam Świc. Łodź. ss. 208.

Pawlaczyk P., Jermaczek A. 2009. Poradnik lokalnej ochrony przyrody. Wydawnictwo Klubu Przyrodników. Świebodzin. Ss.392.

Efekty uczenia się:

Ocena wypowiedzi uczestników studium w dyskusji, prowadzonej w ramach zajęć szczególnie w przypadku zagadnień problemowych będących na styku ochrony przyrody i gospodarki leśnej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wypowiedzi uczestników studium w dyskusji, prowadzonej w ramach zajęć szczególnie w przypadku zagadnień problemowych będących na styku ochrony przyrody i gospodarki leśnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 3 godzin więcej informacji
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Bodziarczyk
Prowadzący grup: Jan Bodziarczyk, Tomasz Pasierbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Ochrona leśnych siedlisk przyrodniczych oraz ich klasyfikacja w ujęciu Natura 2000. Rzadkie i chronione gatunki porostów występujących w lasach górskich. Lasy modelowe jako praktyczne przykłady zrównoważonej gospodarki leśnej. Funkcje lasu a świadczenia ekosystemów leśnych. Ochrona przyrody na terenach poprzemysłowych. Gatunki inwazyjne w lasach. Plany urządzania lasu a ochrona przyrody. Prognozy oddziaływania na środowisko – a przypadków.

Identyfikacja siedlisk przyrodniczych oraz gatunków wskaźnikowych. Ochrona porostów w warunkach Gorczańskiego Parku Narodowego. Porosty jako bioindykatory zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym. Określenie obszarów potencjalnej kolizji między celami ochrony przyrody a gospodarką leśną – analiza przypadków. Przewidywane oddziaływanie projektu planu na różnorodność biologiczną.

Literatura:

Herbi Herbich J. (red.) 2004. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. Lasy i bory. T. 5 . ss. 344. Min. Środowiska. Matuszkiewicz J.M. 2002. Zespoły leśne Polski. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Lipnicki L., Wójciak H. 1995. Porosty –Klucz-Atlas. Wyd, Szkolne i Pedag. Warszawa.

Solon J. i in. 2017. Świadczenia ekosystemowe

w krajobrazie młodoglacjalnym. Ocena potencjału i wykorzystania. IGiPZ. Wyd. Akademickie SEDNO.

Kurowski J. 2015. Ekologia i ochrona roślinności leśnej. EKO-Graf. Adam Świc. Łodź. ss. 208.

Pawlaczyk P., Jermaczek A. 2009. Poradnik lokalnej ochrony przyrody. Wydawnictwo Klubu Przyrodników. Świebodzin. Ss.392.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 3 godzin więcej informacji
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Bodziarczyk
Prowadzący grup: Jerzy Lesiński, Tomasz Pasierbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 3 godzin więcej informacji
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Bodziarczyk
Prowadzący grup: Jan Bodziarczyk, Tomasz Pasierbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)