Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona przyrody w praktycznym stosowaniu, s. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A1.OPPRST.SP.LOCPY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona przyrody w praktycznym stosowaniu, s. 1
Jednostka: Katedra Bioróżnorodności Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Czynna ochrona cennych ekosystemów nieleśnych: świeżych i wilgotnych łąk, muraw naskalnych i muraw ciepłolubnych. Problemy wtórnej sukcesji leśnej – analiza przypadków i ocena pod kątem ochrony bioróżnorodności. Reintrodukcja i restytucja gatunków rzadkich roślin i zwierząt – za i przeciw. Elementy zrównoważonego stanu środowiska cieków i jego zaburzenia pod wpływem antropopresji. Dobre praktyki w ochronie i utrzymaniu rzek i dolin rzecznych. Polityka leśna a ochrona przyrody.

Monitoring leśnych siedlisk przyrodniczych – ocena stanu zachowania oraz prognoza w oparciu o analizę wybranych wskaźników i parametrów. Porównanie wybranych leśnych siedlisk priorytetowych w lasach chronionych (parki narodowe i rezerwaty przyrody) z lasami gospodarczymi. Problemy ochrony dużych ssaków drapieżnych w obszarach chronionych i poza nimi; synatropizacja i działania zapobiegawcze. Metody i skuteczność biernej i czynnej ochrony zwierząt. Monitoring fauny z wykorzystaniem najnowszych narzędzi – fotopułapki, telemetria. Edukacja przyrodnicza w ochronie przyrody.

Literatura:

Makomaska-Juchiewicz M. (red.) 2010. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa.

Mróz W. (red). 2012-2015. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Cz. 2, 3, 4. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa.

Pullin A. S. 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN, Warszawa.

Mirek, Nikiel A. 2014. Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.Kraków.

Mirek Z. (red.). 2014-2015. Problemy ochrony przyrody w Polsce. Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Kraków.

Weiner J. 2005. Życie i ewolucja biosfery. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Ocena aktywności w trakcie zajęć oraz ocena wypowiedzi uczestników studium w dyskusji, prowadzonej w ramach zajęć praktycznych w terenie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności w trakcie zajęć oraz ocena wypowiedzi uczestników studium w dyskusji, prowadzonej w ramach zajęć praktycznych w terenie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Bodziarczyk
Prowadzący grup: Jan Bodziarczyk, Jerzy Parusel, Barbara Pregler, Bartłomiej Wyżga, Jan Zarzycki, Tomasz Zwijacz-Kozica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Czynna ochrona cennych ekosystemów nieleśnych: świeżych i wilgotnych łąk, muraw naskalnych i muraw ciepłolubnych. Problemy wtórnej sukcesji leśnej – analiza przypadków i ocena pod kątem ochrony bioróżnorodności. Reintrodukcja i restytucja gatunków rzadkich roślin i zwierząt – za i przeciw. Elementy zrównoważonego stanu środowiska cieków i jego zaburzenia pod wpływem antropopresji. Dobre praktyki w ochronie i utrzymaniu rzek i dolin rzecznych. Polityka leśna a ochrona przyrody.

Monitoring leśnych siedlisk przyrodniczych – ocena stanu zachowania oraz prognoza w oparciu o analizę wybranych wskaźników i parametrów. Porównanie wybranych leśnych siedlisk priorytetowych w lasach chronionych (parki narodowe i rezerwaty przyrody) z lasami gospodarczymi. Problemy ochrony dużych ssaków drapieżnych w obszarach chronionych i poza nimi; synatropizacja i działania zapobiegawcze. Metody i skuteczność biernej i czynnej ochrony zwierząt. Monitoring fauny z wykorzystaniem najnowszych narzędzi – fotopułapki, telemetria. Edukacja przyrodnicza w ochronie przyrody.

Pełny opis:

Czynna ochrona cennych ekosystemów nieleśnych: świeżych i wilgotnych łąk, muraw naskalnych i muraw ciepłolubnych. Problemy wtórnej sukcesji leśnej – analiza przypadków i ocena pod kątem ochrony bioróżnorodności. Reintrodukcja i restytucja gatunków rzadkich roślin i zwierząt – za i przeciw. Elementy zrównoważonego stanu środowiska cieków i jego zaburzenia pod wpływem antropopresji. Dobre praktyki w ochronie i utrzymaniu rzek i dolin rzecznych. Polityka leśna a ochrona przyrody.

Monitoring leśnych siedlisk przyrodniczych – ocena stanu zachowania oraz prognoza w oparciu o analizę wybranych wskaźników i parametrów. Porównanie wybranych leśnych siedlisk priorytetowych w lasach chronionych (parki narodowe i rezerwaty przyrody) z lasami gospodarczymi. Problemy ochrony dużych ssaków drapieżnych w obszarach chronionych i poza nimi; synatropizacja i działania zapobiegawcze. Metody i skuteczność biernej i czynnej ochrony zwierząt. Monitoring fauny z wykorzystaniem najnowszych narzędzi – fotopułapki, telemetria. Edukacja przyrodnicza w ochronie przyrody.

Literatura:

Makomaska-Juchiewicz M. (red.) 2010. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa.

Mróz W. (red). 2012-2015. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Cz. 2, 3, 4. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa.

Pullin A. S. 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN, Warszawa.

Mirek, Nikiel A. 2014. Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.Kraków.

Mirek Z. (red.). 2014-2015. Problemy ochrony przyrody w Polsce. Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Kraków.

Weiner J. 2005. Życie i ewolucja biosfery. PWN, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Bodziarczyk
Prowadzący grup: Jan Bodziarczyk, Małgorzata Bujoczek, Marek Jelonek, Barbara Pregler, Magdalena Szymańska, Jan Zarzycki, Tomasz Zwijacz-Kozica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Bodziarczyk
Prowadzący grup: Jan Bodziarczyk, Marek Jelonek, Tomasz Pasierbek, Barbara Pregler, Janusz Szewczyk, Tomasz Zwijacz-Kozica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)