Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sterowanie procesami zarządzania w leśnictwie wielofunkcyjnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A.STPRWL.SP.LULTY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sterowanie procesami zarządzania w leśnictwie wielofunkcyjnym
Jednostka: Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Certyfikacja w leśnictwie

Informatyzacja procesów pozyskiwania drewna

Elektroniczne techniki zarządzania leśnictwem w terenie

Polityka leśna w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie

Marketing w leśnictwie, analiza rynku drzewnego i procesy negocjacyjne w Polsce i Unii Europejskiej

Metodologie badania i normowania czasu pracy w leśnictwie

Pełny opis:

Opis, cele modułu.

Budowa modeli użytkowania lasu wielofunkcyjnego i polityki leśnej państwa na tle zasad stosowanych w leśnictwie światowym i europejskim, w oparciu o kryteria i zasady helsińskie. Utrwalanie świadomych działań społecznych w ww. zakresie w oparciu o praktyczne zasady certyfikacji i standaryzacji uwzględniane w użytkowaniu lasu. Ekocertyfikacja w polskim doświadczalnictwie.

Systemy przetwarzania danych i ich ewidencja w Lasach Państwowych oraz organizacja zintegrowanego systemu informatycznego w zakresie obrotu drewnem w zakresie pozyskiwania danych i ich przetwarzania. Podstawy teoretyczne użytkowania lasu wielofunkcyjnego w zrównoważonym modelu leśnictwa. Ogólne podstawy marketingu w leśnictwie. Kształtowanie cen na drewno na rynku drzewnym lokalnym, krajowym i europejskim oraz kryteria wyboru optymalnego wariantu dystrybucji.

Literatura:

Détrie J-P. 1996. Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. Praca zbiorowa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.

Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. 1996. Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.

Gwiazdowicz M. 2001. Certyfikacja gospodarki leśnej i produktów drzewnych. Biuro Studiów i Ekspertyz. Informacja nr 802: s. 8.

Heinimann R. 2007. Präzisions Forstwirtschaft – was ist das? Schweitz. Z. Forstw., 158(8): 235-242.

Kanawaty G. 1992. Introduction to work study. International Labour Office. Genewa.

Michalski E. 2003. Marketing. Wydawnictwo Naukowe PWN SA. Warszawa.

Monkielewicz L., Czereyski K. 1971. Analiza metod ustalania technicznych norm pracy przy pozyskaniu i transporcie drewna. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, (390): 1-77, Warszawa.

Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów (PEFC).

Referowska-Chodak E. 2010. Wpływ systemów certyfikacji FSC i PEFC na ochronę przyrody w polskich lasach. Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach. T. IV: 314-331.

State of Europe's Forests. Status & Trends in Sustainable Forest Management in Europe. 2011. FAO, UNECE, UNITED NATIONS.

The European Forest Sector Outlook. Study II. 2010-2030. FAO, UNECE, UNITED NATIONS.

Zasady, kryteria i wskaźniki dobrej gospodarki leśnej w Polsce (FSC).

Efekty uczenia się:

Ma wiedzę na temat struktury modeli użytkowania lasu wielofunkcyjnego i polityki leśnej. Ma ogólną wiedzę o funkcjonowaniu procedur certyfikacji i standaryzacji w użytkowaniu lasu. Wykazuje znajomość podstawowych systemów przetwarzania danych i ich ewidencji w Lasach Państwowych oraz organizacji zintegrowanego systemu informatycznego w zakresie obrotu drewnem. Zna ogólne podstawy marketingu w leśnictwie.

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Sowa
Prowadzący grup: Bronisław Kłapeć, Piotr Paschalis-Jakubowicz, Marcin Piszczek, Arkadiusz Stańczykiewicz, Tadeusz Tiuchty
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Sowa
Prowadzący grup: Grzegorz Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.