Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Relacyjne bazy danych i język SQL

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.3s.RBD.SM.LLGEZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Relacyjne bazy danych i język SQL
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

"- Pojęcie i budowa relacyjnych baz danych; normalizacja bazy; rekordy i relacje.

- Pojęcie języka zapytań SQL; składnia i struktura zapytań.

- Pojęcie języka definicji danych DDL; tworzenie tabel i definiowanie danych; widoki i ograniczenia.

- Rozszerzenie przestrzenne relacyjnej bazy danych; standard OGC Simple Features.

- Zapytania przestrzenne; dostępne funkcje w zapyaniach przestrzennych."

Pełny opis:

Wykłady 20 godz.

"- Pojęcie i budowa relacyjnych baz danych; normalizacja bazy; rekordy i relacje.

- Pojęcie języka zapytań SQL; składnia i struktura zapytań.

- Pojęcie języka definicji danych DDL; tworzenie tabel i definiowanie danych; widoki i ograniczenia.

- Rozszerzenie przestrzenne relacyjnej bazy danych; standard OGC Simple Features.

- Zapytania przestrzenne; dostępne funkcje w zapyaniach przestrzennych."

Ćwiczenia laboratoryjne 20 godz.

"- Połączenie z bazą danych; przeglądanie struktury; przeglądanie danych; wielodostęp i transakcje.

- Tworzenie zapytań SQL; definiowanie warunków; filtorwanie i grupowanie wyników.

- Definiowanie widoków i relacji; tworzenie tabel; wprowadzanie i modyfikowanie danych.

- Wykorzystanie rozszerzenia przestrzennego języka SQL; przeglądanie i wyszukiwanie z wykorzystaniem zapytań przestrzennych.

- Wprowadzanie danych przestrzennych do relacyjnej bazy danych; zaawansowane zapytania łączące warunki logiczne oraz relacje przestrzenne.

- Wykorzystanie zapytań SQL do selekcji, analizy i wizualizacji danych przestrzennych w GIS.

Literatura:

Literatura:

Podstawowa

" 1. Rockoff L., Język SQL – Przyjazny podręcznik, Helion, 2014

2. Postgres 10 Documentation, The PostgreSQL Global Development Group, 2018

3. OpenGIS Simple Features Specification for SQL, Open GIS Consortium, 1998"

Uzupełniająca

" 1. Klusiewicz A., SQL I PL/SQL podstawy, www.jsystems.pl, 2013

2. PostGIS 2.0 Manual, postgis.net, 2018"

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_RBSQL_W01 "Zna pojęcie bazy danych. Zna pojęcie normalizacji bazy danych. Rozumie różnice pomiędzy SQL i DDL. Rozumie pojęcie relacji, ograniczeń nakładanych na dane oraz funkcje widoków oraz indeksów.

Zna składnię języka SQL/DDL oraz zasady optymalnego tworzenia zapytań." LES2_W01 RL

LES_RBSQL_W02 Zna standard OGC Simple Features. Wie jak zaimplementowane są rozszerzenia przestrzenne relacyjnych baz danych. Zna funkcje przestrzenne wykorzystane w zapytaniach SQL. Wie jak definiować obiekty przestrzenne w bazie. LES2_W01 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_RBSQL_U01 Potrafi budować i analizować zapytania SQL. Umie definiować struktury relacyjnych baz danych z wykorzystaniem DDL, a także je normalizować i optymalizować. Umie dodawać, modyfikować i usuwać dane za pocą SQL. LES2_U01 LES2_U04 RL

LES_RBSQL_U02 Potrafi tworzyć bazy gromadzące dane przestrzenne. Umie budować zapytania dla danych przestrzennych. Umie wykorzystać standard OGC Simple Features. LES2_U01 LES2_U04 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_RBSQL_K01 Potrafi pracować samodzielnie oraz współdziałać w grupie LES2_K02 RL

Metody i kryteria oceniania:

"test wielokrotnego wyboru (minimum 51% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

"

ćwiczenia: "Kolokwia z zadaniami praktycznymi (minimum 50% poprawnych odpowiedzi łącznie z kolowiów w celu uzyskania oceny 3.0).

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%."

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Netzel
Prowadzący grup: Paweł Netzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Netzel
Prowadzący grup: Paweł Netzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.