Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kompleksowe ćwiczenia terenowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.3s.CWT.NM.LLESZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kompleksowe ćwiczenia terenowe
Jednostka: Wydział Leśny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

ćwiczenia terenowe:

"Problemy planowania urządzeniowego lasów Polski na tle warunków siedliskowych i zróżnicowanej produkcyjności lasów

Aktualne biotyczne i abiotyczne zagrożenia lasów w warunkach zmieniającego się klimatu w różnych warunkach położenia geograficznego

Ekologiczne uwarunkowania hodowli lasów nizinnych i wyżynnych Polski

Specyfika użytkowania, mechanizacji i inżynieryjnego zagospodarowania lasów w róźnych rejonach Polski

Problemy ochrony leśnej bioróżnorodności w lasach zagospodarowanych i podlegających różnym formom ochrony"

Pełny opis:

Ćwiczenia terenowe 24 godz.

"Problemy planowania urządzeniowego lasów Polski na tle warunków siedliskowych i zróżnicowanej produkcyjności lasów

Aktualne biotyczne i abiotyczne zagrożenia lasów w warunkach zmieniającego się klimatu w różnych warunkach położenia geograficznego

Ekologiczne uwarunkowania hodowli lasów nizinnych i wyżynnych Polski

Specyfika użytkowania, mechanizacji i inżynieryjnego zagospodarowania lasów w róźnych rejonach Polski

Problemy ochrony leśnej bioróżnorodności w lasach zagospodarowanych i podlegających różnym formom ochrony"

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_KCT_W1 problemy planowania urządzeniowego w leśnictwie w powiązaniu z produkcyjnością siedlisk "LES2_W01

LES2_W02" RL

LES_KCT_W2 zagrożenia związane z biotycznymi i abiotycznymi zagrożeniami lasów oraz ich związek ze zmianami warunków siedliskowych "LES2_W01

LES2_W03" RL

LES_KCT_W3 ekologiczne uwarunkowania hodowli lasów nizinnych i wyżynnych "LES2_W02

LES2_W03" RL

LES_KCT_W4 specyfikę użytkowania, mechanizacji i inżynieryjnego zagospodarowania lasów w różnych rejonach Polski "LES2_W01

LES2_W06" RL

LES_KCT_W5 problemy ochrony leśnej bioróżnorodności w lasach zagospodarowanych i podlegających różnym formom ochrony "LES2_W01

LES2_W04" RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_KCT_U1 Samodzielnie uaktualniać i poszerzać wiedzę z zakresu planowania, uwarunkowań ekologicznych i sposobów prowadzenia gospodarki leśnej z zachowaniem zasad trwałości oraz ochrony bioróżnorodności ekosystemów leśnych "LES2_U10

" RL

LES_KCT_U2 Prowadzić merytoryczną dyskusję na temat problemów z zakresu gospodarki leśnej LES2_U07 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_KCT_K1 Krytycznej oceny różnych sposobów zarządzania pracownikami oraz rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z zarządzaniem lasami "LES2_K01

LES2_K03" RL

Metody i kryteria oceniania:

"Ocena zadań zespołowych przewidzianych na każdy dzień ćwiczeń terenowych

Ocena pracy końcowej z ćwiczeń terenowych"

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Socha
Prowadzący grup: Michał Ciach, Jakub Goczał, Piotr Gruba, Robert Jankowiak, Mariusz Kormanek, Jarosław Lasota, Wojciech Ochał, Marek Pająk, Wojciech Różański, Ewa Słowik-Opoka, Arkadiusz Stańczykiewicz, Jerzy Szwagrzyk, Stanisław Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Socha, Stanisław Zięba
Prowadzący grup: Michał Ciach, Jakub Goczał, Piotr Gruba, Mariusz Kormanek, Jarosław Lasota, Wojciech Ochał, Wojciech Różański, Jerzy Skrzyszewski, Ewa Słowik-Opoka, Arkadiusz Stańczykiewicz, Hanna Stępniewska, Jerzy Szwagrzyk, Stanisław Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.