Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dynamika ekosystemów leśnych a hodowla lasu bliska naturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.2s.DYN.SM.LLOEZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dynamika ekosystemów leśnych a hodowla lasu bliska naturze
Jednostka: Katedra Bioróżnorodności Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady (20 godz.)

Tematyka:

Porównanie różnych modeli dynamiki zbiorowisk leśnych.

Które modele dynamiki drzewostanów najlepiej sprawdzają sie w lasach strefy umiarkowanej?

Zestawienie przewidywań modeli dynamiki drzewostanow z wynikami badań empirycznych,

Naturalne procesy regeneracyjne po zaburzeniach w ekosystemach lesnych.

Możliwośc wykorzystania naturalnych procesów regeneracyjnych do przebudowy zbiorowisk leśnych

Kategorie naturalności ekosystemów leśnych

Zagospodarowanie lasu a ochrona bioróżnorodności: podejście separacyjne i integracyjne

Prowadnia kilku- i wszechgeneracyjna. Las trwały. Rębnie przerębowe, rębnia ciągła

Rębnia ciągła w lasach jodłowych i bukowych. Różnowiekowe lasy sosnowe

Przemiana drzewostanów. Trzebieże różnicujące i strukturalne.

Różnowiekowe liściaste lasy mieszane z udziałem gatunków światłożądnych

Ćwiczenia laboratoryjne (22 godz.)

Tematyka zajęć:

Metody analizy struktury lasów naturalnych.

Planowanie zabiegów w obszarach chronionych.

Ekonomiczna efektywność złożonych metod zagospodarowania.

Zagospodarowanie lasów w sieci Natura 2000: problemy i kontrowersje.

Ćwiczenia terenowe (24 godz.)

Tematyka zajęć:

Struktura i dynamika lasów naturalnych.

Planowanie zabiegów w obszarach chronionych.

Literatura:

Literatura:

Podstawowa

"1.Frelich, L. E. 2002. Forest dynamics and disturbance regimes: Studies from

temperate evergreen–deciduous forests. New York, NY: Cambridge

University Press.

Lindenmayer, D.B., Franklin, J.F., 2002. Conserving Forest Biodiversity. Island Press,

Washington-Covelo-London.

2. Jaworski A. 2011. Hodowla lasu. Tom I. Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów. PWRiL Warszawa.

3. Herbich J. (red). 2004. Lasy i Bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 5, s. 344"

Uzupełniająca

"1. Poznański R., Jaworski A. Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich, CILP, Warszawa 2000

2. Kraus D., Krumm F. (eds.) 2013. Integrative approaches as an opportunity for the conservation of forest biodiversity. European Forest Institute 284 pp.

3. Schütz, J.-Ph. (2001). Der Plenterwald und weitere Formen strukturierter und gemischter Wälder. Parey, Berlin.

4. Puettmann K.J., Coates K.D., Messier Ch. 2009. A critique of silviculture. Managing for complexity. Island Press, Washington.

5. Diaci J. (ed.), 2006. Nature-based forestry in Central Europe. Alternatives to Industrial Forestry and Strict Preservation. Studia Forestalia Slovenica 126.

6. O’Hara K., 2014. Multiaged Silviculture: Managing for Complex Forest Stand Structures. Oxford University Press, Oxford.

"

Efekty uczenia się:

WIEDZA: zna i rozumie

LES_DELHLBN_W1 pojęcie i mechanizmy naturalnych zaburzeń LES2_W02 RL

LES_DELHLBN_W2 procesy regeneracji zbiorowisk roślinnych po wystąpieniu naturalnych zaburzeń LES2_W02 RL

LES_DELHLBN_W3 dynamikę drzewostanów naturalnych oraz ich związek z atrybutami strukturalnymi LES2_W02 RL

LES_DELHLBN_W4 różnice w dynamice i budowie lasów naturalnych i drzewostanów zagospodarowanych LES2_W02 RL

LES_DELHLBN_W5 obszary zastosowania prowadni kilku- i wszechgeneracyjnej oraz wady i zalety tych metod zagospodarowaniaLES2_W04 RL

UMIEJĘTNOŚCI: potrafi

LES_DELHLBN_U1 wyszukać, dokonać analizy i interpretacji informacji dotyczących naturalnych zaburzeń w lasach LES2_U01 RL

LES_DELHLBN_U2 zidentyfikować w lesie struktury będące efektem wystąpienia w przeszłości naturalnych zaburzeń. LES2_U01 RL

LES_DELHLBN_U3 zastosować metody hodowlane związane z prowadnią kilku- i wszechgeneracyjną. LES2_U03 RL

LES_DELHLBN_U4 zastosować podstawowe metody charakterystyki struktury i budowy lasów naturalnych LES2_U03 RL

LES_DELHLBN_U5 zaprojektować typowe zabiegi wspomagające, stabilizujące i odtworzeniowe w lasach chronionych LES2_U04 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

LES_DELHLBN_K1 absolwent jest przygotowany do dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób LES2_K01 RL

LES_DELHLBN_K2 ma świadomość ryzyka podejmowanych działań i odpowiedzialności społecznej, zawodowej i etycznej za kształtowanie i stan środowiska naturalnego LES2_K03 RL

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD.Egzamin pisemny ograniczony czasowo. Udział oceny z egzaminu w ocenie końcowej 100%.

CWL."Wykonanie projektu zaliczeniowego. Demonstracja praktycznych umiejętności.

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 20%."

CWT."Demonstracja praktycznych umiejętności, ocena zaangażowania w dyskusji.

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń terenowych w ocenie końcowej wynosi 20%."

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 22 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Paluch, Jerzy Szwagrzyk
Prowadzący grup: Leszek Bartkowicz, Olga Orman, Jarosław Paluch, Jerzy Szwagrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 22 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Paluch, Jerzy Szwagrzyk
Prowadzący grup: Olga Orman, Jarosław Paluch, Janusz Szewczyk, Jerzy Szwagrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 22 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Paluch, Jerzy Szwagrzyk
Prowadzący grup: Anna Gazda, Jarosław Paluch, Jerzy Szwagrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 22 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Paluch, Jerzy Szwagrzyk
Prowadzący grup: Anna Gazda, Jarosław Paluch, Jerzy Szwagrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.