Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Algorytmy i wprowadzenie do programowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.2s.ALG.SM.LLGEZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Algorytmy i wprowadzenie do programowania
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

"- Co to jest algorytm; sposoby zapisu algorytmów.

- Języki interpretowane i kompilowane; typy danych i struktury danych; obiekty.

- Składnia C; budowa programu; zapis algorytmu w języku C; kompilacja i uruchamianie; korzystanie z bibliotek.

- Języki skryptowe; JavaScript; R; Python; składnia języka Python; tworzenie aplikacji w języku Python.

- Wykorzystanie bibliotek geoprzestrzennych; automatyzowanie powtarzalnych czynności."

Pełny opis:

Wykłady: 30 godz.

Co to jest algorytm; sposoby zapisu algorytmów.

- Języki interpretowane i kompilowane; typy danych i struktury danych; obiekty.

- Składnia C; budowa programu; zapis algorytmu w języku C; kompilacja i uruchamianie; korzystaie z bibliotek.

- Języki skryptowe; JavaScript; R; Python; składnia języka Python; tworzenie aplikacji w języku Python.

- Wykorystanie bibliotek geoprzestrzennych; automatyzowanie powtarzalnych czynności."

Ćwiczenia laboratoryjne: 30 godzin.

Tematyka zajęć

"-Analiza przykładowych algorytmów w pseudokodzie oraz przedstawionych jako diagramy przepływu; zapisywanie prostych algorytmów.

- Tworzenie prostych programów w języku C; korzystanie z bibliotek; zapisywanie wybranych algorytmów w języku programowania; tworzenie kodu wynikowego aplikacji.

- JavaScript – składnia i zastosowania; R – wprowadzenie do systemu, typy danych, wybrane biblioteki.

- Język Python – składnia i zastosowania; typy danych; korzystanie z bibliotek; budowa programu.

- Tworzenie aplikacji w języku Python; łączenie bibliotek.

- Wykorzystanie bibliotek geoprzestrzennych."

Literatura:

Podstawowa

1. Sysło M., Algorytmy, Helion, 2016

2. Venables W.N., Smith D.M., An Introduction to R, the R Core Team, 2018

3. Dive into Python, www.diveintopython.net"

Uzupełniająca

1. Programowanie w C, Wikibooks, 2010

2. JavaScript Tutorial, www.w3schools.com/js/

3. GDAL API, www.gdal.org/hierarchy.html

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_ALG_W01 Zna metody zapisywania algorytmów; zna składnię języka C; wie jakie są dostępne typy danych oraz struktury danych; wie co to są biblioteki programistyczne i zna zasady korzystania z nich; zna podejście proceduralne i obiektowe; wie jaka jest różnica pomiędzy programami kompilowanymi i skryptowymi. LES2_W01 RL

LES_ALG_W02 Zna składnię języków skryptowych: JavaScript, Python, R; zna dostępne struktury danych i wybrane biblioteki. LES2_W01 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_ALG_U01 Potrafi zanalizować algorytm zapisany jako diagram przepływu oraz w pseudokodzie; umie zapisać algorytm jako kod w języku C; potrafi skompilować i uruchomić program. LES2_U01, LES2_U04 RL

LES_ALG_U02 Potrafi wykorzystać język skryptowy do automatyzowania czynności; umie skorzystać z bibliotek geoprzestrzennych. LES2_U01, LES2_U04 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_ALG_K01 Potrafi pracować samodzielnie oraz współdziałać w grupie LES2_K02 RL

Metody i kryteria oceniania:

wykłady:"test wielokrotnego wyboru (minimum 51% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

cwl."Przygotowanie 2 indywidualnych projektów. Na zaliczenie ćwiczeń należy uzyskać ocenę pozytywną z obu projektów.

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%"

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Netzel
Prowadzący grup: Paweł Netzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Netzel
Prowadzący grup: Paweł Netzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.