Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.1s.TIN.SI.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

"MS WORD: interfejs programu, korzystanie z pomocy w programie; podstawy edycji; format czcionki i akapitu; obiekty graficzne w dokumencie; praca z tabelami; edytor równań. System pomocy w programie. Korespondencja seryjna; praca z dużymi dokumentami: obszar nagłówka i stopki, wykorzystanie stylów do formatowania, modyfikacja wbudowanych stylów, tworzenie spisów i indeksów.

MS EXCEL: budowa skoroszytu, adres komórki, adres bloku komórek; edycja w komórkach; typy wartości w komórce; formatowanie komórek; podstawowe operacje na zakresach komórek, obliczenia w arkuszach: składnia formuł; stosowanie wbudowanych funkcji matematycznych i statystycznych; kopiowanie formuł zawierających adresy względne komórek, obliczenia w arkuszach; wyszukiwanie i korzystanie z wbudowanych funkcji tekstowych i funkcji daty; stosowanie adresów bezwzględnych i mieszanych w formułach. System pomocy w programie.

Pełny opis:

"MS WORD: interfejs programu, korzystanie z pomocy w programie; podstawy edycji; format czcionki i akapitu; obiekty graficzne w dokumencie; praca z tabelami; edytor równań. System pomocy w programie. Korespondencja seryjna; praca z dużymi dokumentami: obszar nagłówka i stopki, wykorzystanie stylów do formatowania, modyfikacja wbudowanych stylów, tworzenie spisów i indeksów.

MS EXCEL: budowa skoroszytu, adres komórki, adres bloku komórek; edycja w komórkach; typy wartości w komórce; formatowanie komórek; podstawowe operacje na zakresach komórek, obliczenia w arkuszach: składnia formuł; stosowanie wbudowanych funkcji matematycznych i statystycznych; kopiowanie formuł zawierających adresy względne komórek, obliczenia w arkuszach; wyszukiwanie i korzystanie z wbudowanych funkcji tekstowych i funkcji daty; stosowanie adresów bezwzględnych i mieszanych w formułach. System pomocy w programie. Wbudowane funkcje tablicowe programu na przykładzie funkcji CZĘSTOŚĆ. Tworzenie prostych wykresów, funkcja warunkowa i inne funkcje logiczne. Zaawansowane metody tworzenia i modyfikowania wykresów. Prosta baza danych w Excelu, sortowanie, filtrowanie, tworzenie i modyfikacja tabeli przestawne, obliczenia wieloetapowe w arkuszu. Wymiana danych między Excelem a Wordem.

DOKUMENTY W CHMURZE: tworzenie oraz zarządzanie dokumentami tworzonymi w architekturze chmurowej na przykładzie rozwiązania Microsoft (Office Online) oraz Google (Google Docs)."

Literatura:

"1. Kopertowska-Tomczak M., Word 2007. Ćwiczenia, Wyd. Naukowe PWN 2011

2. Kopertowska-Tomczak M., Excel 2007.Ćwiczenia, wyd. Naukowe PWN 2011

3. Własne materiały do ćwiczeń z Techmologii Informacyjnej udostępniane studentom kursu"

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_TEIN_W1 "Nazywa i objaśnia podstawowe pojęcia związane z przetwarzaniem tekstów. Dobiera odpowiednie narzędzia do wykonania zadanych czynności w dokumentach tekstowych.

Nazywa i charakteryzuje pojęcia związane z arkuszami kalkulacyjnymi. Wskazuje właściwe narzędzia do przetwarzania danych w arkuszu.

Rozumie czym jest Internet. Definiuje i rozpoznaje podstawowe usługi w sieci." LES1_W01 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_TEIN_U1 Nazywa i objaśnia podstawowe pojęcia związane z przetwarzaniem tekstów. Dobiera odpowiednie narzędzia do wykonania zadanych czynności w dokumentach tekstowych. LES1_U02 RL

LES_TEIN_U2 "Nazywa i charakteryzuje pojęcia związane z arkuszami kalkulacyjnymi. Wskazuje właściwe narzędzia do przetwarzania danych w arkuszu.

Wykorzystuje arkusz kalkulacyjny w stopniu podstawowym

oraz w zakresie rozszerzonym." LES1_U02 RL

LES_TEIN_U3 "Rozumie czym jest Internet. Dobiera odpowiednie usługi do wykonania odpowiednich czynności w sieci.

Weryfikuje wyszukaną informację." LES1_U02 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_TEIN_K1 Ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. LES1_K01 RL

Metody i kryteria oceniania:

"Efekty:

– rozwiązanie zadań problemowych, analiza przypadku, (minimum 50% punktów na ocenę dst);

Ocena końcowa – 100% oceny z ćwiczeń"

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Socha
Prowadzący grup: Dominika Cywicka, Srdjan Keren
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Socha
Prowadzący grup: Ewa Grabska-Szwagrzyk, Srdjan Keren, Anna Kożuch, Luiza Tymińska-Czabańska, Anna Zielonka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Socha
Prowadzący grup: Srdjan Keren, Anna Kożuch, Luiza Tymińska-Czabańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)