Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dendrologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.1s.DEN.NI.LLESZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dendrologia
Jednostka: Katedra Bioróżnorodności Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

"Taksonomia roślin drzewiastych. Polskie i łacińskie nazewnictwo jednostek systematycznych, w szczególności gatunków i niższych taksonów. Nauka rozpoznawania nieznanych roślin z kluczem do oznaczania gatunków.

Samodzielne rozpoznawanie roślin charakterystycznych dla fitocenoz leśnych

Samodzielne rozpoznawanie roślin pospolitych występujących w lasach

Samodzielne oznaczanie z kluczem do rozpoznawania roślin wybranych gatunków roślin drzewiastych.

Rozpoznawanie roślin drzewiastych niżowych, wyżynnych i górskich. "

Pełny opis:

CWL: "Taksonomia roślin drzewiastych. Polskie i łacińskie nazewnictwo jednostek systematycznych, w szczególności gatunków i niższych taksonów. Nauka rozpoznawania nieznanych roślin z kluczem do oznaczania gatunków.

Samodzielne rozpoznawanie roślin charakterystycznych dla fitocenoz leśnych

Samodzielne rozpoznawanie roślin pospolitych występujących w lasach

Samodzielne oznaczanie z kluczem do rozpoznawania roślin wybranych gatunków roślin drzewiastych.

Rozpoznawanie roślin drzewiastych niżowych, wyżynnych i górskich. "

CWT:Rozpoznawanie roślin drzewiastych na siedliskach lasów i borów o różnym stopniu uwilgotnienia. Rozpoznawanie roślin drzewiastych na niżowych, wyżynnych i górskich.

Literatura:

Podstawowa

"Seneta W., Dolatowski J. 2008. Dendrologia. PWN, Warszawa.

Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. Rośliny polskie. PWN, Warszawa 1950, 1964, 1969, 1976, 1988.

Szewczyk J., Gazda A., Szwagrzyk J. 2011. Dendrologia. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. Wydawnictwo UR, Kraków.

Tomanek J., Żuk-Witkowska A. 2008. Botanika Leśna. PWRiL, Warszawa."

Uzupełniająca

"Rutkowski L. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN, Warszawa 1998, 2004, 2007.

Szafer W., Zarzycki K. 1972. Szata Roślinna Polski. PWN, Warszawa. "

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_DENDRO_U1 Rozpoznawać rodzime gatunki drzew i krzewów, wybrane introdukowane rośliny drzewiaste LES1_U03 RL

LES_DENDRO_U2 Samodzielnie oznaczać gatunki roślin drzewiastych z kluczem do oznaczania gatunków LES1_U03 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_DENDRO_K1 ma świadomość potrzeby dokształcania się przez całe życie LES1_K01 RL

LES_DENDRO_K2 ma świadomość ryzyka podejmowanych działań związanych z wykonywaniem zawodu leśnika i pozatechnicznych skutku działalności inżynierskiej na stan środowiska naturalnego LES1_K03 RL

Metody i kryteria oceniania:

CWL:"demonstracja praktycznych umiejętności Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 60%."

CWT:"demonstracja praktycznych umiejętności

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 40%."

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gazda
Prowadzący grup: Anna Gazda, Elżbieta Muter, Wojciech Różański, Janusz Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Szewczyk
Prowadzący grup: Jan Bodziarczyk, Anna Gazda, Elżbieta Muter, Wojciech Różański, Janusz Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.