Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trawy w terenach zieleni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: K.TRAWY.02Z.SM.KAKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trawy w terenach zieleni
Jednostka: Katedra Roślin Ozdobnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Uprawa, walory dekoracyjne i zastosowanie traw ozdobnych w terenach zieleni.

Pełny opis:

Zróżnicowanie morfologiczne i biologia traw (Poaceae) oraz gatunków trawopodobnych z rodzin: turzycowatych (Cyperaceae) i sitowatych (Juncaceae).

Charakterystyka zbiorowisk roślinnych na świecie zdominowanych przez trawy.

Uprawa, rozmnażanie, choroby i szkodniki traw rabatowych oraz gazonowych.

Charakterystyka wybranych gatunków traw ozdobnych.

Charakterystyka ozdobnych turzyc i sitów.

Trawy ozdobne w polskich szkółkach (sprawozdania studentów związane ze sprzedażą traw ozdobnych w szkółkach bylinowych, w tym działających internetowo).

Prezentacje studentów dotyczące najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu uprawy, produkcji i zastosowania traw ozdobnych w kształtowaniu krajobrazu.

Trawy ozdobne w kompozycji ogrodu – projekt „ogrodu traw”.

Prace pielęgnacyjne na kolekcji traw Katedry Roślin Ozdobnych.

Literatura:

Falkowski M. (red.). 1982. Trawy polskie. PWRiL, Warszawa.

Haber Z. 1989. Trawy rabatowe dla naszych parków i ogrodów. Oficyna Wydawnicza Atena, Poznań.

Majtkowska G., Majtkowski W. 2007.Trawy ozdobne. Wydawnictwo Działkowiec, Warszawa.

Urbański P. 2001. Trawy ozdobne, turzyce i sity. PWRiL, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Opisuje morfologię i biologię oraz środowisko występowania traw oraz gatunków „trawopodobnych”

Rozpoznaje choroby i szkodniki podstawowych gatunków traw rabatowych oraz gazonowych

Wyjaśnia zagadnienia związane z działalnością szkółek bylinowych i uprawą w tych szkółkach traw stosowanych w kształtowaniu krajobrazu

Tłumaczy różnice w budowie, wymaganiach i występowaniu traw, turzyc i sitów w naturalnym krajobrazie

Umiejętności:

Znajduje informacje dotyczące uprawy i zastosowania traw w terenach zieleni

Używa narzędzi internetowych do pozyskiwania informacji z zakresu technologii uprawy traw

Przygotowuje projekt rabaty z udziałem traw ozdobnych

Analizuje naturalne polskie zbiorowiska trawiaste oraz przykładowe zestawienia traw w ogrodach o różnym charakterze

Pielęgnuje założenia ogrodowe z udziałem traw ozdobnych

Kompetencje społeczne:

Przewiduje potrzebę dalszego dokształcania się z zakresu roślinoznawstwa

Łączy ogromne zainteresowanie trawami ozdobnymi z możliwością założenia własnej produkcji ogrodniczej

Podejmuje wyzwanie wzbogacenia otaczającego krajobrazu o kompozycje roślinne z udziałem traw

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny

Ćwiczenia: ocena ze sprawozdania, ocena z prezentacji z zadanego tematu, ocena z projektu "ogrodu traw.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kapczyńska
Prowadzący grup: Anna Kapczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.