Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki cyfrowe w projektowaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: K.TECYF.02Z.SM.KAKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki cyfrowe w projektowaniu
Jednostka: Katedra Budownictwa Wiejskiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów z zagadnieniami możliwości wykorzystania technik cyfrowych w projektowaniu. Przyswojenie wiadomości z zakresu modelowania 3D w zakresie architektury krajobrazu przy zastosowaniu programów: AutoCad, AutoCad Architecture, 3ds Max, AutoCad Revit, Mudbox, Lumion

Pełny opis:

Wprowadzenie do zajęć wyjaśnienie zasad zaliczenia przedmiotu. Omówienie programu przedmiotu. Przegląd programów graficznych.

Powtórzenie podstawowych zagadnień z modelowania 3D: rendering, import i export do innych programów, drukowanie 3D, projektowanie parametryczne

Omówienie programu i metod projektowania w programie AutoCad Architecture [ modelowanie klasyczne na pojedynczym pliku; modelowanie z wykorzystaniem xref-ów; biblioteki obiektów; wykorzystanie materiałów]

Modelowanie obiektu metodą klasyczną w programie AutoCad Architecture [siatka 3D (praca na poziomach); ściany i fundamenty, stropy; okna i drzwi; dachy; teren; elementy krajobrazu i wyposażenia; rzuty, przekroje i wymiarowanie; wizualizacja modeli]

Modelowanie obiektu narzędziem Projekt (xref) w programie AutoCad Architecture [ nawigator projektu; ustawianie projektu; ustawienia poziomów i podziałów; osie konstrukcyjne; teren; szkice i tworzenie pomieszczeń; tworzenie układu rzutu kondygnacji; tworzenie zestawień; wprowadzanie zmian w konstrukcji; tworzenie przekrojów i szczegółów]

Prezentacja programu 3ds Max. Przedstawienie przykładowych projektów wykonanych w projekcie- zastosowanie programu. Omówienie interfejsu i ustawień programu.

Poprawny import plików CAD do 3ds Max [skala i jednostki; warstwy; Daylight System; kamery i widoki]

Modelowanie wybranych obiektów w programie 3ds Max

Tworzenie tekstur i materiałów oraz nakładanie ich na wymodelowane obiekty w programie 3ds Max.

Ustawianie świateł i kamery w programie 3ds Max. Tworzenie animacji (analiza nasłonecznienia na przykładzie modelu obiektu architektury krajobrazu).

Wizualizowanie wykonanych modeli w programie 3dsmax, omówienie dostępnych silników (np.: Vray, Mentalray)

Omówienie programu do rzeźbienia obiektów Mudbox

[ rzeźbienie, malowanie, animacja obiektów 3D]

Omówienie programu Autodesk Revit

Wykonie projektu domu wraz z zagospodarowaniem działki [ustawienia projektu; modelowanie terenu; ściany i stropy; okna i drzwi; elementy wyposażenia wnętrza; elementy zagospodarowania działki; tworzenie dokumentacji; wizualizacje obiektu

Literatura:

Randi L. Derakhshani, Dariush Derakhshani, 2014. Autodesk 3ds Max 2014. Oficjalny podręcznik. Wydawnictwo: Heloin

Pasek J., 2013. Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2013. Wydawnictwo: Heloin

Polevoi R., 2001 3D Studio MAX 3. Vademecum profesjonalisty. Wydawnictwo: Heloin

Murdock K. L., 2010. Kelly L. Murdock 3ds Max 2010. Biblia. Wydawnictwo: Heloin

Jaskulski A., 2013. AutoCAD 2012/LT2012/WS+ Podstawy projektowania parametrycznego i nieparametrycznego. Wersja polska i angielska. PWN

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Definiuje podstawowe pojęcia związane z modelowania 3D i renderowania w programach: AutoCad, AutoCad Architecture, 3ds Max, AutoCad Revit, Mudbox, Lumion

Zana podstawowe narzędzia do modelowania 3D i renderowania w programach: AutoCad, AutoCad Architecture, 3ds Max, AutoCad Revit, Mudbox, Lumion.

Zna podstawy korzystania z portalu internetowego Virtual Autodesk University oraz możliwości certyfikacji (Autodesk Open Days, ECDL CAD)

Umiejętności:

Przeprowadza analizę projektu i wybiera stosowny program do jego wizualizacji (prezentacji)

Wykonuje podstawowe operacje związane z opracowaniem wizualizacji architektury i terenu: modelowanie, renderowanie, prezentacja wykonanej pracy

Używa narzędzi do modelowania 3D służących do opracowania wizualizacji obiektów architektury krajobrazu programach: AutoCad, AutoCad Architecture, 3ds Max, AutoCad Revit, Mudbox, Lumion,

Kompetencje społeczne:

Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

Metody i kryteria oceniania:

201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Nawrotek
Prowadzący grup: Marek Cyunel, Magdalena Nawrotek, Jolanta Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Nawrotek
Prowadzący grup: Barbara Urbanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Sokołowski
Prowadzący grup: Paweł Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.