Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie zintegrowane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: K.PROZI.06.L.KAKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie zintegrowane
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy zasad przygotowania szeroko pojętej dokumentacji projektowej, która uzyska uzgodnienie różnych specjalistów/branż. Przygotowywany projekt i zastosowane w nim rozwiązania projektowe mają zatem spełniać wymogi uzgodnień branżowych, czyli być zgodne z zapisami aktów prawnych.

Pełny opis:

Przedmiot dotyczy zasad przygotowania szeroko pojętej dokumentacji projektowej, która uzyska uzgodnienie różnych specjalistów/branż: wodno-kanalizacyjnej, energetycznej, drogowej, dendrologicznej, urbanistycznej, architektonicznej. Przygotowywany projekt i zastosowane w nim rozwiązania projektowe mają zatem spełniać wymogi uzgodnień branżowych, czyli być zgodne z zapisami podstawowych aktów prawnych. Przedmiot ma także zapoznać studentów z zasadami prowadzenia postępowania administracyjnego, jak również uzyskiwaniem najważniejszych pozwoleń/uzgodnień.

Literatura:

1. Bogdanowski J. 1999. Metoda jednostek i wnętrz architektoniczno-krajobrazowych (JARK-WAK) w studiach i projektowaniu. Wyd. PK, Kraków.

2. Bogdanowski J., Łuczyńska-Bruzda M., Novák Z. 1981. Architektura krajobrazu. PWN, Warszawa-Kraków.

3. Łuczyńska-Bruzda M. 1992. Elementy naturalne środowiska. Wyd. PK, Kraków.

4. Patoczka P. 2000. Ściany i bramy w krajobrazie; Monografia 268. Wyd. PK, Kraków.

5. Zachariasz A. 2006. Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych. Monografia, 336. Wyd. PK, Kraków.

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

1. formułować własne opinie na temat estetyczno-kompozycyjnego rozmieszczenia elementów projektu,

2. zaprojektować zadany teren z uwzględnieniem roślinności

3. dostosować przyjęte rozwiązania projektowe do najważniejszych zapisów aktów prawnych, tak by mogły być uzgodnione z poszczególnymi branżami,

4. przygotować projekt w postaci dokumentacji projektowej do złożenia w instytucjach państwowych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z zaliczenia jest równa ocenie z dokumentacji projektowej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Bylina
Prowadzący grup: Leszek Bylina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Muras, Magdalena Swaryczewska
Prowadzący grup: Magdalena Swaryczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Swaryczewska
Prowadzący grup: Magdalena Swaryczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Baster
Prowadzący grup: Przemysław Baster
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Patrz: Podstawowe informacje o przedmiocie.

Pełny opis:

Patrz: Podstawowe informacje o przedmiocie.

Literatura:

Patrz: Podstawowe informacje o przedmiocie.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.