Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ekonomii i zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: K.PEKIZ.06L.SI.KAKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii i zarządzania
Jednostka: Zakład Zarządzania i Marketingu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W części Zarządzanie w ramach przedmiotu będą realizowane zagadnienia dotyczące podstaw zarządzania, procedur formalno-prawnych związanych z założeniem firmy, funkcjonowania firm w Polsce i innych krajach, przygotowaniem biznes planu, podstaw zarządzania finansami przedsiębiorstw i marketingiem.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Zarządzanie. Zagadnienia wstępne. Rozwój nauki o zarządzaniu

2. Organizacje ii organizowanie

3. Planowanie i podejmowanie decyzji

4. Motywowanie - główne koncepcje , przywództwo, zarządzanie rozwojem zasobów ludzkich.

5. Kontrolowanie - istota i zakres, cele, rodzaje kontroli

6-7. Procedury formalno-prawne związane z założeniem firmy

8-9. Budowanie planu biznesu firmy

10. Zasady organizowania pracy, grupowanie stanowisk. C.d. planu biznesu

11.Istota marketingu - cele działalności marketingowej

12. Zarządzanie sferami działalności przedsiębiorstw

13-14. Zarządzanie marketingiem, kapitałem, produkcją, logistyką, informacjami

15.Reorganizacja a zarządzanie, istota zmian, typologie zmian, zarządzanie zmianami, przekształcenia

Ćwiczenia:

1 -2. Funkcje kierownicze w organizacji, cechy managera, układ przełożony – podwładny.

3 - 4.Czy nadaję się na szefa? Zakładam firmę.

5 -6. Planowanie, podejmowanie decyzji - buduje plan biznesu. Analiza SWOT.

7 -8. Procedury, biurokracja. Organizowanie - jak i po co ?

9 -10. Jak mieć lepszych pracowników? Metody rekrutacji, oceny, motywowania

11- 12. Metody kontrolowania – dlaczego jest to potrzebne, co kontrolować?

13. Moja firma – moje pieniądze. Zarządzanie finansami.

14. Marketing – czy jest potrzebny w mojej firmie?

15. Czy nasza firma potrzebuje reorganizacji – błędy innych wskazówka dla nas.

KIERUNEK STUDIÓW/PEKIZ/ ECTS =2/ semestr 6

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SI

Status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kożuch B., Kożuch A. ; Podstawy zarządzania, WSE-H, Bielsko-Biała 2004

Koźmiński A.K., Piotrowski W.; Zarządzanie. Teoria i praktyka

Griffin R.W.; Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN 2009

Literatura uzupełniająca:

Rogowski A.; Podstawy organizacji i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie, CeDeTu 2010

Opolski K., Waśniewski K.: Biznes plan. Jak go budować i analizować. Wyd. CeeDeWu, 2006

Efekty uczenia się:

wiedza:

- student posiada ogólna wiedzę o zarządzaniu

- rozumie procesy zachodzące w trakcie zarządzania przedsiębiorstwem

umiejętności:

- potrafi ocenić możliwości i potrafi przygotować zarys planu biznesu

- potrafi zastosować podstawowe metody zarządzania kadrami

- potrafi dokonać krytycznej oceny - kontroli zaplanowanego działanie

kompetencje społeczne:

- organizuje pracę w małym zespole w celu wykonania określonego zadania

- docenia potrzebę ciągłego poszerzania zakresu wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1) oceny za wykonanie projektów - planów biznesu w 2-3 osobowych zespołach

2) projekty i opracowania indywidualne

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach.

Wykłady: egzamin pisemny (pytania zamknięte i zadania problemowe)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Domagalska-Grędys
Prowadzący grup: Marta Domagalska-Grędys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedziółka
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedziółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedziółka
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedziółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.