Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rośliny drzewiaste w środowisku miejskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: K.DRZEW.03L.SM.KAKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rośliny drzewiaste w środowisku miejskim
Jednostka: Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Znaczenie drzew dla mieszkańców miasta – przyrodnicze, techniczne, zdrowotne, społeczne, edukacyjne, ekonomiczne i promocyjne. Warunki glebowe w mieście

w kontekście uprawy i doborów drzew ozdobnych. Zagrożenia cywilizacyjne dla roślin w mieście. Technologie poprawiające wzrost drzew w ograniczonych lub

zdegradowanych powierzchniach biologicznie czynnych. Uprawa drzew i krzewów w systemie zielonego dachu. Drzewa w skali miejsca, w tym zieleń pasów

drogowych. Drzewa i krzewy w mieście jako baza pokarmowa pożytecznych zapylaczy - pszczół i trzmieli.

Pełny opis:

Znaczenie drzew dla mieszkańców miasta – przyrodnicze, techniczne, zdrowotne, społeczne, edukacyjne, ekonomiczne i promocyjne.

Warunki glebowe w mieście w kontekście uprawy i doborów drzew ozdobnych.

Zagrożenia cywilizacyjne dla roślin w mieście.

Technologie i materiały poprawiające wzrost drzew w ograniczonych lub

zdegradowanych powierzchniach biologicznie czynnych.

Uprawa drzew i krzewów w systemie zielonego dachu.

Drzewa w skali miejsca. Zieleń w pasach drogowych.

Drzewa i krzewy w mieście jako baza pokarmowa pożytecznych zapylaczy - pszczół i trzmieli.

Obserwacje terenowe warunków wzrostu drzew w różnych przestrzeniach miejskich. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej

Opracowanie oceny warunków wzrostu wybranych okazów drzew w mieście

Opracowanie w formie pisemnej i graficznej propozycji metod poprawy jakości warunków wzrostu drzew w wybranych przestrzeniach miejskich

Literatura:

1. Szczepanowska H.B. 2001. Drzewa w mieście. Hortpress.

2. Szulc A. 2013. Zieleń przy ulicach. Agencja Promocji Zieleni.

Efekty uczenia się:

Opisuje i uzasadnia znaczenie drzew dla mieszkańców miasta – przyrodnicze, techniczne, zdrowotne, społeczne, edukacyjne, ekonomiczne i promocyjne.

Potrafi scharakteryzować dendroflorę miasta jako bazę pokarmową pożytecznych zapylaczy.

Charakteryzuje zagrożenia cywilizacyjne dla roślin w mieście. Opisuje warunki glebowe (struktura, żyzność, wilgotność, odczyn, ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej, zasolenie) w kontekście zagrożeń dla uprawy drzew ozdobnych. Potrafi wskazać gatunki tolerancyjne.

Opisuje technologie i materiały poprawiające wzrost drzew w ograniczonych lub zdegradowanych powierzchniach.

Charakteryzuje sposób uprawy drzew i krzewów oraz kryteria doboru roślin drzewiastych w technologii zielonego dachu

Charakteryzuje kryteria doboru roślin do różnych przestrzeni miejskich w zależności od ograniczeń technicznych i wymagań funkcjonalnych

Umiejętności

Posiada umiejętność rozumienia, analizy i wykorzystania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w celu opracowania oceny warunków wzrostu wybranych okazów drzew w mieście.

Opracowuje w formie pisemnej i graficznej propozycje metod poprawy jakości warunków wzrostu drzew w wybranych przestrzeniach miejskich

Znajduje mocne i słabe strony przyjętych rozwiązań materiałowych i inżynierskich

Kompetencje społeczne

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga ewentualne następstwa podejmowanych decyzji w środowisku przyrodniczym

Posiada świadomość odpowiedzialności oraz ryzyka, skutków ekonomicznych i społecznych kształtowania środowiska naturalnego. Zachowuje się w sposób profesjonalny.

Ma świadomość potrzeby podnoszenia kompetencji zawodowych, potrafi myśleć i działać kreatywnie

Umie kierować zespołami i pracować w zespole

Metody i kryteria oceniania:

203 zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń praktycznych

302 ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania

403 zaliczenie pracy pisemnej

601 ocena umiejętności pełnienia nałożonej funkcji w zespole

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo

711 rozwiązanie zadania problemowego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Frazik-Adamczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Frazik-Adamczyk, Anna Kołton
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Frazik-Adamczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Frazik-Adamczyk, Anna Kołton
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Czaja, Anna Kołton
Prowadzący grup: Monika Czaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.