Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szata roślinna: dendrologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: K.DENDR.03Z.SI.KAKXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szata roślinna: dendrologia
Jednostka: Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu
Grupy: Architektura Krajobrazu, 3 sem., studia stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie systematyki, morfologii, wymagań siedliskowych, występowania krajowych gatunków drzew i krzewów, oraz walorów dekoracyjnych ozdobnych roślin drzewiastych, rodzimych i aklimatyzowanych, przystosowanych do uprawy w Polsce. Nabycie umiejętności rozpoznawania gatunków w stanie ulistnionym i bezlistnym. Poznanie asortymentu odmian roślin drzewiastych uprawianych w Europie środkowej, oraz kryteriów ich stosowania w terenach zieleni

Pełny opis:

Poznanie systematyki, morfologii, wymagań siedliskowych, występowania krajowych gatunków drzew i krzewów, oraz walorów dekoracyjnych ozdobnych roślin drzewiastych, rodzimych i aklimatyzowanych, przystosowanych do uprawy w Polsce. Nabycie umiejętności rozpoznawania gatunków w stanie ulistnionym i bezlistnym. Poznanie asortymentu odmian roślin drzewiastych uprawianych w Europie środkowej, oraz kryteriów ich stosowania w terenach zieleni

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Seneta W., Dolatowski J. 2004. Dendrologia. Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Seneta W. 1987. Drzewa i krzewy iglaste. PWN.

3. Seneta W. 1991-1996. Drzewa i krzewy liściaste A-H. Wydawnictwo Naukowe PWN.

4. Bugała W. 2000. Drzewa i krzewy dla terenów zieleni. PWRiL.

Literatura uzupełniająca:

5. Aichele D. I. R., Schwegler A. 1998. Jakie to drzewo?. PWRiL.

6. Aas G., Riedmiller A.1994. Drzewa. Encyklopedia kieszonkowa. Muza S.A.

7. Combes A.J., 1996. Drzewa. Wydawnictwo Wiedza i życie,

8. Godet Jean-Denis, 1997. Drzewa i krzewy rozpoznawanie gatunków. Multico, Warszawa

9. Jonson Owen. 2009. Przewodnik Colinsa, Drzewa. Multico Oficyna Wydawnicza

10. Łukasiewicz A. Rośliny okrywowe. PWRiL. 2003

11. Marczyński S. 2008. Clematis i inne pnącza ogrodowe. Multico Oficyna Wydawnicza.

12. Muras P., Frazik–Adamczyk M. 2002. Żywopłoty 2002. Wydawnictwo Plantpress

13. Szymanowski T. 1974. Rozpoznawanie drzew i krzewów ozdobnych w stanie bezlistnym. PWRiL

14. Rocznik Dendrologiczny. Rocznik sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

15. Katalog roślin - drzewa, krzewy, byliny. 2011. Związek Szkółkarzy Polskich. Agencja Promocji Zieleni .Warszawa.

16. Nowak H. i T. 2003. Arboretum w Wojsławicach. http://www.biol.uni.wroc.pl/obuwr/wojs/arboretum

17. Nowak T.J. i wsp. 2003. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego http://www.biol.uni.wroc.pl/obuwr/

Efekty uczenia się:

posiada znajomość roślin wykorzystywanych w kształtowaniu obiektów architektury krajobrazu oraz wiedzę o ich wymaganiach siedliskowych, cechach plastyczno-przestrzennych i użytkowych

wykazuje się znajomością roślin, ich wymagań, cech użytkowych i dekoracyjnych oraz ich zastosowania w architekturze krajobrazu

posiada umiejętność wyszukiwania, rozumienia, analizy i wykorzystywania źródeł informacji dostępnych w różnej formie

ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki swojej działalności, w sferze przestrzennej, kulturowej, przyrodniczej i ekonomicznej

Metody i kryteria oceniania:

101 sprawdzian wiedzy

203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

731 egzamin ustny

…,2 bez dostępu do podręczników

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Muras
Prowadzący grup: Magdalena Kulig, Piotr Muras
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kulig
Prowadzący grup: Magdalena Kulig, Magdalena Nawrotek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Muras
Prowadzący grup: Magdalena Kulig, Piotr Muras
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Muras
Prowadzący grup: Magdalena Kulig, Piotr Muras
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)