Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy botaniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: K.BRBT1.01Z.SI.KAKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy botaniki
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy: Archiektura Krajobrazu, 1 sem., studia stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom właściwej terminologii oraz podstawowej wiedzy o budowie i różnorodności roślin, przydatnej w studiowaniu architektury krajobrazu. Studenci zapoznają się z jednostkami strukturalnymi i funkcjonalnymi roślin oraz z ich systematyką. Ponadto, poznają budowę morfologiczną i anatomiczną poszczególnych organów roślinnych oraz nauczą się wyróżniać odrębne grupy roślin na podstawie ich cech budowy, a także korzystając z przewodników oznaczać gatunki czyli poprawnie je nazwać i umiejscowić w systemie.

Pełny opis:

Udział roślin w kształtowaniu krajobrazu naturalnego i antropogenicznego. Rośliny jako tworzywo architektoniczne.

Jednostki strukturalne i funkcjonalne roślin wyższych. Organellum, komórka, tkanka, organ, organizm, zbiorowisko, ekosystem. Zasady klasyfikacji i jednostki taksonomiczne. Morfologia – systemy korzeniowe roślin zielnych i drzewiastych. Zależność stabilizacji drzew od systemu korzeniowego. Pęd – definicja, typy rozgałęziania się i ich wpływ na pokrój rośliny. Podział roślin ze względu na trwałość pędu. Pąki – budowa i rodzaje pąków, układ pąków na pędzie, pąki śpiące. Liście – młodociane, właściwe, przykwiatowe, różnolistność. Organy zmodyfikowane Kwiaty – definicja, rodzaje kwiatów, przystosowanie do wiatro- i owadopylności. Powstawanie oraz biologia rozsiewania nasion i owoców. Cytologia: kształty i budowa komórki roślinnej. Składniki plazmatyczne i nie-plazmatyczne komórek roślinnych. Histologia - klasyfikacja, i budowa tkanek roślinnych. Charakterystyka tkanek. Układy tkankowe.

Podział świata ożywionego. Podstawy systematyki roślin. Współczesne metody badań taksonomicznych. Tendencje rozwojowe roślin niższych. Samożywne plechowce wodne. Zjawisko zakwitu wód i związane z nim niebezpieczeństwa. Glony jako grupa ekologiczna. Porosty. Rośliny telomowe, pojęcie telomu, Charakterystyka mszaków. Przemiana pokoleń. Ewolucja i przemiana pokoleń paprotników. Znaczenie przyrodnicze i walory estetyczne roślin zarodnikowych. Ewolucja i przemiana pokoleń rośliny nagozalążkowych. Udział szpilkowych w tworzeniu zbiorowisk leśnych. Znaczenie przyrodnicze nagozalążkowych. Walory dekoracyjne poszczególnych gatunków. Ewolucja i przemiana pokoleń roślin okrytozalążkowych. Różnice w budowie jedno- i dwuliściennych. Rozmnażanie wegetatywne i generatywne sporofitu. Charakterystyka wybranych, ważnych dla architektów krajobrazu przedstawicieli rodzin botanicznych. Rośliny chronione. Pojawy fenologiczne.

Literatura:

JASNOWSKA J., JASNOWSKI M., RADOMSKI J., FRIEDRICH S., KOWALSKI W. 2008. Botanika, Wyd. Brasica, Szczecin

SZWEYKOWSKA A., SZWEYKOWSKI J.,2003 (i wznowienia). Botanika t. I. Morfologia PWN, Warszawa

Praca zbiorowa pod red. E. POJNARA (dowolne wydanie) Skrypt Botanika teoria i ćwiczenia cz. I i II, Wydawnictwo AR Kraków

ROSTAFIŃSKI J., SEIDL O. (dowolne wydanie) Przewodnik do oznaczania roślin. PWRiL, Warszawa

Efekty uczenia się:

Student posługuje się poprawną nomenklaturą botaniczną. Poprawnie opisuje budowę morfologiczną roślin oraz ich organów wegetatywnych i generatywnych. Rozpoznaje organizację komórkową roślin na poziomie mikroskopowym oraz rozróżnia odmienną budowę anatomiczną organów charakterystycznych dla różnych taksonów. Charakteryzuje taksony ważniejszych w architekturze krajobrazu roślin zarodnikowych i nasiennych, opisuje ich przebieg rozmnażania generatywnego i wegetatywnego oraz klasyfikuje rośliny, zwłaszcza obejmujące gatunki ważne w architekturze krajobrazu, do taksonów wyższych rang. Prezentuje walory estetyczne i znaczenie przyrodnicze ważniejszych taksonów niższych rang. Opisuje pochodzenie i elementarne tendencje ewolucyjne roślin telomowych, rzutujące na aktualny stan bioróżnorodności florystycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, w którym wiedza studenta i jej wykorzystanie do rozwiązywania problemów o naturze biologicznej oceniane jest na podstawie punktowej skali ocen.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Hanus-Fajerska
Prowadzący grup: Zbigniew Gajewski, Ewa Hanus-Fajerska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Hanus-Fajerska
Prowadzący grup: Zbigniew Gajewski, Ewa Hanus-Fajerska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.