Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budownictwo, instalacje budowlane i materiałoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: K.BINBM1.02L.SI.KAKX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budownictwo, instalacje budowlane i materiałoznawstwo
Jednostka: Katedra Budownictwa Wiejskiego
Grupy: Archiektura Krajobrazu, 2 sem., studia stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Nabycie wiedzy o właściwościach fizycznych i mechanicznych materiałów i wyrobów budowlanych w tym o właściwościach termicznych, znaczeniu wilgotności, procesach starzenia się. O produkcji, właściwościach i zastosowaniu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych (kamienie, drewno, ceramika, spoiwa mineralne, zaprawy i betony, szkło, metale, tworzywa sztuczne, organiczne i mineralne materiały do izolacji termicznej, materiały do hydroizolacji, farby lakiery).

Pełny opis:

Normalizacja w budownictwie. Normy techniczne międzynarodowe, europejskie i krajowe w zakresie materiałów i wyrobów budowlanych. Cechy techniczne materiałów budowlanych. Cechy fizyczne: gęstość właściwa, objętościowa, nasypowa, porowatość i szczelność, wilgotność, nasiąkliwość, podciąganie kapilarne, sorpcja, mrozoodporność, rozszerzalność cieplna, przewodność cieplna – definicje i przykłady.

Właściwości mechaniczne ciał rzeczywistych. Główne przypadki wytrzymałościowe: rozciąganie i ściskanie osiowe, zginanie, ścinanie, skręcanie. Wpływ wilgotności i temperatury na cechy mechaniczne materiałów.

Ceramika – charakterystyka ogólna i klasyfikacja. Zarys technologii produkcji wyrobów ceramiki budowlanej.

Materiały pochodzenia botanicznego i ich struktura. Budowa makroskopowa i mikroskopowa drewna, cechy techniczne drewna. Wady naturalne drewna. Tarcica, drewno klejone, materiały drewnopochodne. Biokorozja. Odporność drewna na działanie ognia. Wilgoć jako czynnik destrukcji.

Stal i żeliwo, metale nieżelazne. Właściwości techniczne metali. Technologia wyrobów metalowych stosowanych w budownictwie. Rodzaje złączy w konstrukcjach metalowych. Problem korozji metali.

Tworzywa sztuczne i kryteria ich podziału. Elastomery i plastomery. Polichlorek winylu, polistyren, polipropylen, żywice fenolowe, epoksydowe i poliestrowe. Włókno szklane i węglowe, technologia produkcji, właściwości techniczne i zastosowanie w kompozytach konstrukcyjnych. Materiały do izolacji termicznej i przeciwwilgociowej.

Ekonomiczne i ekologiczne aspekty stosowania materiałów budowlanych. Techniczne i funkcjonalne starzenie się rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych. Ocena stanu technicznego materiałów i konstrukcji.

Założenia ogólne metodyki badań cech technicznych materiałów budowlanych. Przepisy bhp obowiązujące w laboratorium materiałów budowlanych.

Oznaczanie gęstości właściwej i gęstości objętościowej ceramiki budowlanej, obliczenie szczelności i porowatości.

Badanie nasiąkliwości masowej i objętościowej wybranych materiałów budowlanych metodą suszarkowo – wagową.

Badanie wytrzymałości na rozciąganie próbek metali oraz tworzyw sztucznych, opracowanie graficzne wyników badań.

Badanie wytrzymałości na ściskanie i zginanie wybranych materiałów budowlanych w stanie powietrzno – suchym i wilgotnym, obliczenie współczynnika rozmiękania.

Literatura:

Praca zbiorowa. 2005. Budownictwo ogólne. Tom I. Materiały i wyroby budowlane. Arkady. Warszawa

Szymański E. 2003. Materiały budowlane. WSIP. Warszawa

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie: fizyczne i mechaniczne właściwości materiałów i wyrobów powszechnie stosowanych w budownictwie wodnym, ekologicznym i wiejskim, ma wiedzę o podstawowych technologiach.

wpływ materiałów użytych w konstruowaniu budynków na kształtowanie się ich podatności mechanicznej oraz bilansu energetycznego.

Potrafi stosować:

stosować wybrane metody badawcze materiałów budowlanych oraz wybrane rozwiązania konstrukcyjne.

dokonywać wyboru materiałów budowlanych, ze względu na różne kryteria techniczne, ekologiczne i ekonomiczne.

Absolwent jest gotów do:

ciągłego dokształcania się oraz wykazuje aktywną postawę wobec problemów ochrony środowiska.

świadomej odpowiedzialności za pracę własną oraz podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadanie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów pisemne ograniczone czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zaliczenie sprawozdań tematycznych wykonanych na podstawie wykonanych badań i ćwiczeń projektowych na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać sprawozdania i ćwiczenia projektowe oraz odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących ich wykonania udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Nawalany
Prowadzący grup: Sabina Angrecka, Grzegorz Nawalany
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Nawalany
Prowadzący grup: Grzegorz Nawalany, Paweł Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.