Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wycena nieruchomości rolnych i leśnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.WNRIL.16L.SI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wycena nieruchomości rolnych i leśnych
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy: Geodezja, 6 sem,stacj,inż.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami wyceny nieruchomości rolnych i leśnych

Pełny opis:

Treści programowe: Pojęcie nieruchomości rolnej, źródła informacji o rynku nieruchomości rolnych. Podejścia, metody i techniki stosowane w wycenie nieruchomości rolnych. Pojęcie nieruchomości leśnej, źródła informacji o rynku nieruchomości leśnych. Podejścia, metody i techniki stosowane w wycenie nieruchomości leśnych. Analiza rynku nieruchomości rolnych i leśnych, analiza trendu rynku, sprowadzanie cen na określoną datę. Procedury ustalania wartości nieruchomości rolnych. Procedury ustalania wartości nieruchomości leśnych.

Literatura:

Schilbach J. 2001. Charakterystyka nieruchomości rolnych oraz zasady ich wyceny. Szkoła Wiedzy o terenie, Akademia Rolnicza w Krakowie

Nowak A. 2007. Wycena nieruchomości leśnych. Wyd. Educaterra, Olsztyn 2007.

Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych. Praca zbiorowa pod red. Cymermana R., Wyd. Educaterra, Olsztyn 2011.

Zadania rachunkowe dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. Praca zbiorowa pod red. Cymermana R. i Nowaka A., Wyd. Educaterra, Olsztyn 2008.

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu

studiowanego kierunku studiów. Student ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Student potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań

inżynierskich metody analityczne. Student potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia. Student ma umiejętność korzystania i doświadczenie w korzystaniu z przepisów prawa i standardów wyceny w zakresie studiowanej specjalności. Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty

i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko,

i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane

decyzje. Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny ograniczony czasowo, rozwiązanie zadania problemowego.

Ocena 2: Student nie wymienia podejść, metod i technik stosowanych w wycenie nieruchomości. Ocena 3: Student wymienia podejścia, metody i techniki stosowane w wycenie nieruchomości, ale nie potrafi ich w pełni zastosować. Ocena 4: Student wymienia podejścia, metody i techniki stosowane w wycenie nieruchomości oraz czynności związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego. Ocena 5: Student wymienia podejścia, metody i techniki stosowane w wycenie nieruchomości, uzasadnia dobór procedury wyceny i proponuje alternatywne procedury

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bitner-Fiałkowska, Władysława Morzyniec
Prowadzący grup: Agnieszka Bitner-Fiałkowska, Renata Ostrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bitner-Fiałkowska, Władysława Morzyniec
Prowadzący grup: Agnieszka Bitner-Fiałkowska, Renata Ostrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bitner-Fiałkowska, Renata Ostrowska
Prowadzący grup: Agnieszka Bitner-Fiałkowska, Renata Ostrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bitner-Fiałkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Bitner-Fiałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.