Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria systemów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.TESYS.01L.SM.IGPRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria systemów
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ogólną teorią systemów (OTS) oraz zastosowaniem podejścia systemowego do opisu i rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych. Studenci zostaną zaznajomieni z podstawowymi pojęciami OTS, ze stosowanymi w tej dyscyplinie metodami badawczymi oraz z ideą całościowego (holistycznego) rozpatrywania złożonych problemów i zjawisk. Dzięki temu przedmiotowi studenci nabędą umiejętność postrzegania rzeczywistości w kategoriach systemowych.

Pełny opis:

1. Historia teorii systemów. Systemy, ich rodzaje i własności. Cykle życia systemów.

2. Paradygmaty myślenia systemowego. Prawa podejścia systemowego i ich przykłady.

3. System i jego struktura. Sprzężenia zwrotne dodatnie i ujemne.

4. Diagramy przyczynowo-skutkowe (Causal Loop Diagrams) jako narzędzie koncepcyjnego opisu systemu.

5. Uniwersalność zachowań systemów: archetypy systemowe wg Senge'a.

6. Modelowanie dynamiki systemów. Zapis systemu: równania i diagramy przepływowe.

7. Rola myślenia systemowego w zarządzaniu organizacjami.

8. Izomorfizmy w nauce. Jedność nauki wg Bertalanffy'ego.

Literatura:

Bertalanffy L., 1984, Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa

Habr J., Veprek, J., 1976, Systemowa analiza i synteza, PWE, Warszawa

Cempel C., 2003, Teoria i inżynieria systemów, e-skrypt, http://neur.am.put.poznan.pl

Łukaszewicz R., 1975, Dynamika systemów zarządzania, PWN, Warszawa

Senge P., 2006, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków

Senge P. i in., 2008, Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków

Metody i kryteria oceniania:

Test wielokrotnego wyboru

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.