Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teledetekcja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.TELED.01L.NM.IGSUM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teledetekcja
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zarówno zagadnienia fotointerpretacyjne dotyczące klasycznych zdjęć lotniczych, analogowych powierzchni terenu jak i problematykę związaną z pozyskiwaniem, interpretacją i opracowaniem obrazów cyfrowych, w tym wielospektralnych wykonanych z pułapu lotniczego oraz satelitarnego.Studenci nabywają umiejętności właściwej interpretacji informacji przedstawionej na zdjęciach (obrazach) lotniczych i satelitarnych oraz tworzenia końcowych produktów teledetekcyjnych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z zasadami określania / identyfikacji cech jakościowych obiektów i zjawisk, a także pomiaru ich kształtu i położenia w przestrzeni na bazie rozmaitych zobrazowań lotniczych i satelitarnych, w tym wielospektralnych.Po zakończeniu kursu przedmiotu słuchacz dysponuje wiedzą na temat możliwości teledetekcji lotniczej i satelitarnej w zakresie nie tylko zastosowań kartograficznych i szeroko pojętych geodezyjnych ale również monitoringu środowiska.

Tematy wykładów:

Zasady fotointerpretacji obrazów lotniczych i satelitarnych, rola i znaczenie cienia na zdjęciu, wyznaczanie wysokości obiektów.

Promieniowanie elektromagnetyczne, zakres, podział. Oko, widzenie i postrzeganie barw. Okna atmosferyczne.

Urządzenia do rejestracji obrazu lotniczego i satelitarnego stosowane w teledetekcji (źródła danych teledetekcyjnych).

Parametry obrazu cyfrowego, rozszerzenie kontrastu.

Obrazy wielospektralne, ich znaczenie w rolnictwie. Wzorce spektralne.

Zapis RGB w barwach naturalnych i zafałszowanych. Kompozycje spektralne. Przestrzeń RGB i HSI.

Parametry wybranych systemów i obrazów satelitarnych, w tym wysokorozdzielczych.

Histogram i jego normalizacja.

Zasady przetwarzania obrazów cyfrowych dla potrzeb teledetekcji, filtracja, algebra obrazów - działania na obrazach cyfrowych, analiza składowych głównych obrazu wielospektralnego oraz jego kompresja.

Gradient obrazu cyfrowego.

Krzywe spektralne (użytkowanie terenu).

Zniekształcenia geometryczne i radiometryczne obrazu oraz ich korekta.

Klasyfikacja nadzorowana oraz nienadzorowana treści obrazu.

Ortofotomapa satelitarna.

Zastosowanie systemu IDRISI w teledetekcji.

Optymalizacja doboru parametrów obrazu dla rozmaitych zadań teledetekcyjnych.

Nowe trendy w teledetekcji lotniczej i satelitarnej.

Ćwiczenia projektowe.

Tematy ćwiczeń:

Fotointerpretacja zdjęć lotniczych. Wyznaczanie kierunku północy na zdjęciu na podstawie cienia.

Zapoznanie studentów z systemem IDRISI – wizualizacja obrazów. Histogram obrazu.

Skanery wielospektralne i wysokorozdzielcze - analiza obrazów.

Korekta geometryczna obrazu (resampling). Filtracja obrazu.

Literatura:

Kurczyński Zdzisław „Lotnicze i satelitarne obrazowanie Ziemi” – Warszawa 2006.

Sitek Z. „Fotogrametria ogólna i inżynieryjna” – PPWK, Warszawa, Wrocław 1991

Olędzki J. „Polska na zdjęciach lotniczych i satelitarnych” – PWN, Warszawa 1988

Sitek Z. „Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej” – Wyd. AGH, Kraków 1997

Ciołkosz Andrzej, Mieszalski Jerzy, Olędzki Jan „Interpretacja zdjęć lotniczych” – PWN, Warszawa 1999

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.