Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Studium zagrożenia powodziowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.STUDIUMP.SI.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Studium zagrożenia powodziowego
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://kiw.ur.krakow.pl/~loczek/przedmioty.html
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przyswojenie i utrwalenie wiadomości o ochronie przed powodzią na terenach górskich i nizinnych, projekt oparty na programie HEC-RAS, CCHE2D lub NISA: symulacja przejścia fali powodziowej, wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego. Zaznajomienie z elementami studium zagrożenia powodziowego.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.)

1. Charakterystyka zjawisk powodziowych, formowanie fali powodziowe 2 godz.

2. Ochrona przeciwpowodziowa w zbiornikach wodnych, sterowanie przebiegiem kulminacji fali powodziowej 2 godz.

3. Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego 2 godz.

4. Rodzaje ochrony przeciwpowodziowej technicznej i nietechnicznej 2 godz.

5. Zmniejszanie ryzyka powodziowego w okresie pomiędzy powodziami, prewencja, zabiegi prawne, ochrona i monitoring obszarów zagrożonych, gospodarka na obszarach zagrożonych powodzią, 2 godz.

6. Zastosowanie programów hydroinformatycznych w ochronie przeciwpowodziowej, wprowadzenie do obsługi programu HEC-RAS 2 godz.

7. Przykłady wykonanych studium zagrożenia powodziowego 3 godz.

Ćwiczenia (30 godz.)

1. Utworzenie numerycznego modelu terenu (wprowadzenie danych) 3 godz.

2. Wprowadzenie danych przepływów charakterystycznych i hydrogramu fali powodziowej 3 godz.

3. Analiza parametrów hydraulicznych i zagrożeń podczas przejścia fali powodziowej 6 godz.

4. Określenie lokalizacji i form ochrony przed powodzią 6 godz.

5. Wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego 6 godz.

6. Zestawienie wyników – zakończenie projektu 4,5 godz.

7. Zaliczenie 1,5 godz.

Literatura:

1. Radczuk L., Szymkiewicz R., Jełowicki J., Żyszkowska W., Brun J-F., 2001, Wyznaczanie stref zagrożenia przeciwpowodziowego, Ograniczanie skutków powodzi w skali lokalnej, Biuro Koordynacji Projektu Banku Światowego, SAFEGE, ISBN 83-914974-1-0, s. 251,

2. Ozga-zielińska M., 1994, Modelowanie procesów hydrologicznych, praca zbiorowa, Monografie KGW PAN, z. 5, ISSN 0867-7816, Warszawa,

3. 1999, Poradnik Projektowania obwałowań rzecznych, Koordynator: Koślacz R., Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Biblioteka Partnerstwa dla Odry, ISBN 83-912-104-2-1, s. 228,

4. Nachlik E., Kostecki S., Gądek W., Stochmal R., 2000, Strefy zagrożenia powodziowego, Biuro Koordynacji Projektu Banki Światowego we Wrocławiu, Druk “Profil” Wrocław, ISBN 83-914974-0-2, s. 248,

5. Mosiej K., Ciepielowski A., 1992, Ochrona przed powodzią, pr. zbior., Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, s. 262.

Efekty uczenia się:

Potrafi identyfikować, oceniać i opisać oddziaływanie urządzeń wodnych na funkcjonowanie systemu sieci rzecznej, w tym na warunki hydrauliczne i hydrologiczne dolin rzecznych podczas wezbrań.Ma specjalistyczną i zasadzoną w obowiązujących ustawach, wiedzę dotyczącą wykonania studium zagrożenia powodziowego i wyznaczania stref zagrożenia powodziowego z wykorzystaniem zaawansowanych technik informatycznych. Zna techniki modelowania 1 i 2-wymiarowego. Zna sposoby zagospodarowania stref powodziowych. Posiada wiedzę z zakresu wpływu urządzeń wodnych na warunki hydrologiczne i hydrauliczne w systemów rzecznych i dolinowych. Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystania niezbędnych informacji do wykonania studium zagrożenia powodziowego i planowania w gospodarce wodnej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin na ocenę

Zaliczenie projektu

Praktyki zawodowe:

możliwość uczestniczenia w Obozie Naukowym sekcji "Renaturyzacji rzek i ich dolin".

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.