Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.SOCJO.09L.IGPRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Jednostka: Zakład Socjologii i Rozwoju Wsi
Grupy: Gospodarka Przestrzenna, 2 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawami socjologii (aparat pojęciowy, metody badawcze), z zasadami życia społecznego, regułami kształtowania stosunków międzyludzkich oraz wybranymi elementami psychologii społecznej, takimi jak np. techniki wpływu społecznego, negocjacje, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Pełny opis:

Wykłady:

1-2. Specyfika nauk społecznych. Zakres tematyczny i usytuowanie socjologii wśród dyscyplin pokrewnych.

3-4. Historia kształtowania się socjologii jako odrębnej dyscypliny. Historia myśli społecznej.

5-6. Aparat pojęciowy socjologii. Stosunek społeczny. Rodzaje stosunków: nieformalne i formalne. Więź społeczna i jej rodzaje.

7-8. Grupa społeczna i jej atrybuty. Rodzaje grup. Wpływ grupy na osobowość społeczną człowieka.

9-10. System kontroli społecznej. Sankcje społeczne i ich rodzaje. Tendencje: konfornistyczna i non-konfornistyczna, ich konsekwencje w życiu społecznym.

11-12. Proces badawczy w nauce. Metodologia badań społecznych.

13-14. Instrumentarium badawcze. Konstrukcja przykładowego narzędzia badawczego.

15-16. Nagrody i kary a informacja. Reakcje na wpływ społeczny.  

17-18. Wywieranie wpływu na ludzi. Narzędzia wpływu.

19-20.Techniki wpływu społecznego - reguła wzajemności, niedostępność, zaangażowanie i konsekwencja.

21-22.Techniki wpływu c.d. - społeczny dowód słuszności, autorytet, lubienie i sympatia.

23-24. Reklama a wpływ społeczny.

25-26. Tłum i jego przywódcy. Podstawy psychologii tłumu. Czy łatwiej manipulować tłumem?

27-28. Jak skutecznie negocjować? Rodzaje negocjacji. Gry negocjacyjne.

29-30. Rodzaje zachowań, Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.   

Literatura:

1. Aronson E. 1995, Człowiek istota społeczna. PWN, Warszawa

2. Cialdini R., 1999. Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

3. Doliński D., 2000, Psychologia wpływu społecznego. Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum. Wrocław.

4. Fisher R., Ury W. 1992, Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się. Państ. Wyd. Ekon.

5. Giddens A., 2005, Socjologia, PWN Warszawa.

6. Sztompka P., 2002. Socjologia, Wydawnictwo Znak. Kraków.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student dysponuje wiedzą na temat prawidłowości życia społecznego i reguł kształtowania stosunków międzyludzkich;

- student posiada podstawową wiedzę na temat aktualnych społecznych problemów współczesnych społeczeństw;

Umiejętności:

- student potrafi scharakteryzować prawidłowości życia społecznego i reguły kształtowania stosunków międzyludzkich;

- student posiada umiejętności potrzebne do realizacji badań z zakresu aktualnych problemów społecznych;

Kompetencje społeczne:

- studenci zdobywają kompetencje w zakresie planowania badań ankietowych;

- student zdobywa podstawowe kompetencje w zakresie skutecznego negocjowania;

- student dostrzega istotę i powszechność wpływu społecznego w codziennym życiu;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne obejmuje zagadnienia omawiane w trakcie wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kowalska
Prowadzący grup: Magdalena Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kowalska
Prowadzący grup: Magdalena Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.