Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy informacji przestrzennej II sem. 6

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.SIP03.08L.NI.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy informacji przestrzennej II sem. 6
Jednostka: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot jest przeznaczony jest dla studentów kierunku Geodezja i Kartografia i pomaga opanować zaawansowane funkcje obsługi systemów informacji przestrzennej. Realizowany jest on przy użyciu Quantum GIS, GRASS, Libre Office, na systemach Linux - dystrybucja Open SUSE. Zagadnienia poruszane w czasie trwania przedmiotu są nowymi zagadnieniami dla studentów i stanowią kontynuację treści poznanych wcześniej. Przedmiot dostarcza wiedzy na temat zaawansowanych technik przetwarzania danych przestrzennych razem z odpowiadającymi danymi opisowymi. Praca jest kontynuowana na obszarach wybranych jednostek administracyjnych. Celem prowadzonych zajęć jest ukierunkowanie przyswojonej wiedzy do tworzenia i wykorzystania SIP w administracji samorządowej i specjalistycznej (gospodarka gruntami, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne i inne).

Pełny opis:

Brak opisu

Literatura:

Brak literatury

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)