Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sieci i instalacje gazowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.SIECI.A1.SI.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sieci i instalacje gazowe
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych wiadomości dotyczących sieci i instalacji gazowych jak również wiadomości dotyczących rodzajów gazów ich ujęć, urządzeń gazowych stosowanych w budownictwie komunalnym, transporcie i dystrybucji gazu, instalacji gazowych. Celem ćwiczeń projektowych jest przekazanie umiejętności w zakresie projektowania sieci gazowych dla wybranego obszaru oraz instalacji gazowych dla wybranego osiedla lub domu jednorodzinnego.

Pełny opis:

W ramach wykładów realizowane są treści związane z rozdzielczymi sieciami gazowymi tj. układy sieci gazowych, budowa sieci rozdzielczych gazu, gazociągi z polietylenu, zasady sporządzania projektów sieci rozdzielczych gazu, sporządzanie projektów sieci rozdzielczych gazu, eksploatacja sieci rozdzielczych gazu, przyjęcie sieci gazowej do eksploatacji, zasady organizacji prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych, kontrola stanu technicznego gazociągów, przyłącza gazowe do budynków, metody prowadzenia remontów i rekonstrukcji gazociągów.

W ramach ćwiczeń wykonywany jest przez studentów projekt koncepcyjny obejmujący doprowadzenie gazu do wybranego osiedla oraz projekt instalacji gazowej w domu jednorodzinnym.

Literatura:

1. Bąkowski K., Gazyfikacja WNT - 1996.

2. Bąkowski K., Bartuś., Zajda R., Projektowanie instalacji gazowych. Arkady Warszawa. 1983.

3. Kowalski C., Kotły gazowe centralnego ogrzewania. WNT, Warszawa 1994.

4. Mikołajewski J., Z gazem bezpiecznie, poradnik. Wyd. PZITS 751/1998, Kraków 1998.

5. Poradnik pod red. Chudzickiego M., Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne

i gazowe. Arkady. Warszawa 1976.

Efekty uczenia się:

Student zna rodzaje gazów palnych. Zna podział sieci gazowych, zna podział reduktorów ciśnienia, ma wiedzę na temat stacji redukcyjno-pomiarowych. Zna materiały stosowane do budowy sieci gazowych. Ma wiedzę z zakresu instalacji gazowych. Zna materiały stosowane do budowy instalacji gazowych. Zna podział instalacji gazowych. Ma wiedzę z zakresu konstrukcji urządzeń gazowych. Umie zaprojektować sieć gazową dla wybranej miejscowości, umie wykonać rysunki na mapie sytuacyjno-wysokościowej, potrafi narysować profil podłużny sieci gazowej. Potrafi zastosować odpowiednie wzory do obliczeń sieci gazowych. Potrafi zaprojektować instalację gazową dla domu jednorodzinnego. Umie wykonać rysunki instalacji gazowej na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku. Potrafi wykonać rysunek rozwinięcia aksonometrycznego instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym. Potrafi samodzielnie wykonać odpowiednie obliczenia instalacji gazowych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady zaliczane na podstawie pisemnego sprawdzianu wiedzy.

Ćwiczenia zaliczane na podstawie wykonanego przez studenta projektu oraz na podstawie pisemnego sprawdzianu wiedzy.

Praktyki zawodowe:

nie przewiduje się

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Chmielowski
Prowadzący grup: Krzysztof Chmielowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych wiadomości dotyczących sieci i instalacji gazowych jak również wiadomości dotyczących rodzajów gazów ich ujęć, urządzeń gazowych stosowanych w budownictwie komunalnym, transporcie i dystrybucji gazu, instalacji gazowych. Celem ćwiczeń projektowych jest przekazanie umiejętności w zakresie projektowania sieci gazowych dla wybranego obszaru oraz instalacji gazowych dla wybranego osiedla lub domu jednorodzinnego.

Pełny opis:

W ramach wykładów realizowane są treści związane z rozdzielczymi sieciami gazowymi tj. układy sieci gazowych, budowa sieci rozdzielczych gazu, gazociągi z polietylenu, zasady sporządzania projektów sieci rozdzielczych gazu, sporządzanie projektów sieci rozdzielczych gazu, eksploatacja sieci rozdzielczych gazu, przyjęcie sieci gazowej do eksploatacji, zasady organizacji prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych, kontrola stanu technicznego gazociągów, przyłącza gazowe do budynków, metody prowadzenia remontów i rekonstrukcji gazociągów.

W ramach ćwiczeń wykonywany jest przez studentów projekt koncepcyjny obejmujący doprowadzenie gazu do wybranego osiedla oraz projekt instalacji gazowej w domu jednorodzinnym.

Literatura:

1. Bąkowski K., Gazyfikacja WNT - 1996.

2. Bąkowski K., Bartuś., Zajda R., Projektowanie instalacji gazowych. Arkady Warszawa. 1983.

3. Kowalski C., Kotły gazowe centralnego ogrzewania. WNT, Warszawa 1994.

4. Mikołajewski J., Z gazem bezpiecznie, poradnik. Wyd. PZITS 751/1998, Kraków 1998.

5. Poradnik pod red. Chudzickiego M., Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne

i gazowe. Arkady. Warszawa 1976.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Chmielowski
Prowadzący grup: Krzysztof Chmielowski, Dariusz Młyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych wiadomości dotyczących sieci i instalacji gazowych jak również wiadomości dotyczących rodzajów gazów ich ujęć, urządzeń gazowych stosowanych w budownictwie komunalnym, transporcie i dystrybucji gazu, instalacji gazowych. Celem ćwiczeń projektowych jest przekazanie umiejętności w zakresie projektowania sieci gazowych dla wybranego obszaru oraz instalacji gazowych dla wybranego osiedla lub domu jednorodzinnego.

Pełny opis:

W ramach wykładów realizowane są treści związane z rozdzielczymi sieciami gazowymi tj. układy sieci gazowych, budowa sieci rozdzielczych gazu, gazociągi z polietylenu, zasady sporządzania projektów sieci rozdzielczych gazu, sporządzanie projektów sieci rozdzielczych gazu, eksploatacja sieci rozdzielczych gazu, przyjęcie sieci gazowej do eksploatacji, zasady organizacji prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych, kontrola stanu technicznego gazociągów, przyłącza gazowe do budynków, metody prowadzenia remontów i rekonstrukcji gazociągów.

W ramach ćwiczeń wykonywany jest przez studentów projekt koncepcyjny obejmujący doprowadzenie gazu do wybranego osiedla oraz projekt instalacji gazowej w domu jednorodzinnym.

Literatura:

1. Bąkowski K., Gazyfikacja WNT - 1996.

2. Bąkowski K., Bartuś., Zajda R., Projektowanie instalacji gazowych. Arkady Warszawa. 1983.

3. Kowalski C., Kotły gazowe centralnego ogrzewania. WNT, Warszawa 1994.

4. Mikołajewski J., Z gazem bezpiecznie, poradnik. Wyd. PZITS 751/1998, Kraków 1998.

5. Poradnik pod red. Chudzickiego M., Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne

i gazowe. Arkady. Warszawa 1976.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Chmielowski
Prowadzący grup: Krzysztof Chmielowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych wiadomości dotyczących sieci i instalacji gazowych jak również wiadomości dotyczących rodzajów gazów ich ujęć, urządzeń gazowych stosowanych w budownictwie komunalnym, transporcie i dystrybucji gazu, instalacji gazowych. Celem ćwiczeń projektowych jest przekazanie umiejętności w zakresie projektowania sieci gazowych dla wybranego obszaru oraz instalacji gazowych dla wybranego osiedla lub domu jednorodzinnego.

Pełny opis:

W ramach wykładów realizowane są treści związane z rozdzielczymi sieciami gazowymi tj. układy sieci gazowych, budowa sieci rozdzielczych gazu, gazociągi z polietylenu, zasady sporządzania projektów sieci rozdzielczych gazu, sporządzanie projektów sieci rozdzielczych gazu, eksploatacja sieci rozdzielczych gazu, przyjęcie sieci gazowej do eksploatacji, zasady organizacji prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych, kontrola stanu technicznego gazociągów, przyłącza gazowe do budynków, metody prowadzenia remontów i rekonstrukcji gazociągów.

W ramach ćwiczeń wykonywany jest przez studentów projekt koncepcyjny obejmujący doprowadzenie gazu do wybranego osiedla oraz projekt instalacji gazowej w domu jednorodzinnym.

Literatura:

1. Bąkowski K., Gazyfikacja WNT - 1996.

2. Bąkowski K., Bartuś., Zajda R., Projektowanie instalacji gazowych. Arkady Warszawa. 1983.

3. Kowalski C., Kotły gazowe centralnego ogrzewania. WNT, Warszawa 1994.

4. Mikołajewski J., Z gazem bezpiecznie, poradnik. Wyd. PZITS 751/1998, Kraków 1998.

5. Poradnik pod red. Chudzickiego M., Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne

i gazowe. Arkady. Warszawa 1976.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.