Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium kierunkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.SEMINAR.SM.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium kierunkowe
Jednostka: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom praktycznych umiejętności niezbędnych absolwentowi, który po ukończeniu studiów rozpoczyna samodzielnie życie zawodowe.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z następującymi treściami kształcenia:

1. Uprawnienia budowlane. Samorządy Zawodowe Inżynierów.

2. Organizacje naukowo-techniczne i ich rola w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

3. Rynek pracy. Pośrednictwo pracy. Pierwsza praca.

4. Środki finansowe z UE. Fundusze pomocowe i strukturalne.

5. Wybrane elementy prawa - prawo geodezyjne w zakresie potrzeb inżyniera środowiska.

6. Praktyczne i formalne aspekty podejmowania działalności gospodarczej.

7. Zamówienia publiczne obowiązująca ustawa.

8. Organizacja struktury wodno-melioracyjnej w regionie. Planowanie inwestycji.

9. Przygotowanie przez studentów prezentacji na zadany temat.

Literatura:

Materiały pomocnicze przygotowane i przekazane studentom przez prowadzących poszczególne zajęcia.

Efekty uczenia się:

1. Student wykazuje znajomość podstaw prawa. Zna zasady tworzenia indywidualnej działalności gospodarczej.

2. Student posiada umiejętność właściwego opracowania prac pisemnych i przygotowania ustnych wystąpień publicznych oraz właściwego wykorzystania potrzebnych informacji przy rozpoczynaniu swojego życia zawodowego.

3. Student ma świadomość dokształcania i samodoskonalenia. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena 2,0-Praca pisemna jest poprawna w mniej niż 50%.

Ocena 3,0-Praca pisemna jest poprawna w zakresie od 50 do 65%.

Ocena 3,5-Praca pisemna jest poprawna w zakresie od 66 do 75%.

Ocena 4,0-Praca pisemna jest poprawna w zakresie od 76% do 85%.

Ocena 4,5-Praca pisemna jest poprawna w zakresie od 86% do 95%.

Ocena 5,0-Praca pisemna jest poprawna w zakresie powyżej 95%.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.