Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.SEMIN.09Z.SI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Grupy: Geodezja 7 sem.stacjon.inż.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 13.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z procesem zbierania materiałów do pracy dyplomowej, metodami badań naukowych, zasadami redagowania pracy dyplomowej oraz sposobem prezentowania wyników badań podczas obrony pracy.

Po wysłuchaniu wykładów studenci zdobędą podstawową wiedzę z zakresu sposobu redagowania tekstu na zadany temat oraz sposobu prezentowania na forum publicznym uzyskanych wyników.

Pełny opis:

Omówienie poszczególnych elementów pracy (wstęp, cel i zakres pracy, metoda opracowania tematu, struktura treści pracy).

Przegląd literatury i opis wybranego do badań obiektu. Opis procedury określonej tematem pracy, opis badań naukowych.

Literatura. Przykład zapisu bibliograficznego, sposób powoływania się na literaturę, cytaty.

Uwagi edytorskie (wymagania, język pracy, wyróżnianie pisma, odstępy, numeracja rozdziałów, skróty w tekście, wyliczanie elementów po dwukropku).

Zasady umieszczania i interpretacji w tekście tabel, wykresów, map, fotografii

Zasady przygotowania się do referowania oraz referowanie pracy.

Praktyczne uwagi dotyczące obrony pracy.

Literatura:

1. Lindsay D. 1995. Dobre rady dla piszących teksty naukowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

2. Pieter D. 1967. Ogólna metodologia pracy naukowej. PWN W-wa.

3. Wiszniewski A. 2003. Sztuka pisania. VIDEOGRAF II Katowice

4. Okoń W. 1973. Elementy dydaktyki szkoły wyższej. PWN W-wa

Efekty uczenia się:

a) Wiedza:

- posiada wiedzę ogólną nt. regulacji prawnych odnoszących się do szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Polsce;

- posiada wiedzę nt. metod badawczych, naukowego podłoża badań;

- zna formalne i techniczne wymogi redakcji pracy dyplomowej.

b) Umiejętności:

- analizuje, interpretuje materiały do badań, prowadzi obserwacje, próby, doświadczenia;

- przygotowuje wystąpienia ustne w formie autoreferatu nt. podstawowych założeń pracy;

- uzasadnia, formułuje wnioski nt. wybranego tematu pracy dyplomowej.

c) Kompetencje społeczne:

- potrafi określić priorytety służące realizacji określonego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu w oprarciu o prezentację praktycznych umiejętności w publicznym wystąpieniu;

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Czesak, Jacek Pijanowski
Prowadzący grup: Tadeusz Gargula, Pelagia Gawronek, Józef Hernik, Volodymyr Hlotov, Bogdan Jankowicz, Paweł Kotlarz, Waldemar Krupiński, Andrzej Kwinta, Bogusława Kwoczyńska, Barbara Lech-Turaj, Urszula Litwin, Krystyna Michałowska, Monika Mika, Bartosz Mitka, Marek Plewako, Monika Siejka, Zbigniew Siejka, Marek Ślusarski, Dorota Świątoniowska, Jarosław Taszakowski, Agnieszka Wnęk, Mariusz Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pijanowski
Prowadzący grup: Stanisław Bacior, Tadeusz Gargula, Pelagia Gawronek, Volodymyr Hlotov, Paweł Kotlarz, Andrzej Kwinta, Bogusława Kwoczyńska, Barbara Lech-Turaj, Urszula Litwin, Maria Makuch, Krystyna Michałowska, Monika Mika, Bartosz Mitka, Marek Plewako, Barbara Prus, Tomasz Salata, Monika Siejka, Zbigniew Siejka, Robert Szewczyk, Marek Ślusarski, Dorota Świątoniowska, Jarosław Taszakowski, Agnieszka Wnęk, Maria Zbylut-Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Volodymyr Hlotov, Jarosław Janus, Andrzej Kwinta
Prowadzący grup: Volodymyr Hlotov, Jarosław Janus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kwinta
Prowadzący grup: Volodymyr Hlotov, Jarosław Janus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.