Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.SEMG1.02Z.SM.IGPRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie i pomoc studentom w tworzeniu prac dyplomowych magisterskich.

Pełny opis:

1. Cel, teza, hipoteza

2. Konspekt pracy

3. Przegląd literatury

4. Źródła informacji naukowej

5. Zarząd: Metodologia/metodyka/metoda

6. Badanie ankietowe - zasady, dobre praktyki

Literatura:

1. Dudziak A., Żejmi A., 2008, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów. Wyd. Difin

2. Majchrzak J., Mendel T. 2008. Metodyka pisania prac magisterskich dyplomowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. prawo o szkolnictwie wyższym

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- zapisy zawarte w regulacjiach prawnych odnoszących się do szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Polsce

- metody badawcze oraz naukowe podłoża badań. Zna formalne i techniczne wymogi redakcji pracy magisterskiej

Absolwent umie:

- analizować, interpretować materiały do badań, prowadzić obserwacje, próby, doświadczenia.

Absolwent jest gotów do:

- określania priorytetów służących realizacji określonego zadania

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest czynny udział w seminarium, przedstawienie tematu pracy, celu pracy oraz zarysu metodyki badań.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Czesak, Andrzej Misztal, Jacek Pijanowski, Renata Różycka-Czas
Prowadzący grup: Przemysław Baster, Agnieszka Bitner-Fiałkowska, Barbara Czesak, Mariusz Dacko, Grażyna Gawrońska, Julia Gorzelany, Bogusława Kwoczyńska, Barbara Lech-Turaj, Urszula Litwin, Andrzej Misztal, Władysława Morzyniec, Renata Ostrowska, Jacek Pijanowski, Barbara Prus, Renata Różycka-Czas, Tomasz Salata, Tomasz Stachura, Michał Uruszczak, Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk, Jakub Wojkowski, Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Czesak, Andrzej Misztal, Jacek Pijanowski, Renata Różycka-Czas
Prowadzący grup: Agnieszka Bitner-Fiałkowska, Barbara Czesak, Grażyna Gawrońska, Jacek Gniadek, Julia Gorzelany, Urszula Litwin, Monika Mika, Władysława Morzyniec, Renata Ostrowska, Jacek Pijanowski, Barbara Prus, Michał Uruszczak, Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk, Jan Zarzycki, Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Czesak, Wojciech Przegon, Jan Zarzycki
Prowadzący grup: Barbara Czesak, Renata Ostrowska, Wojciech Przegon, Jan Zarzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.