Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.SEMDY.06L.NI.IGPRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem seminarium dyplomowego jest przedstawienie wiedzy z zakresu metod gromadzenia i przetwarzania materiałów naukowych a także metod analizowania i uogólniania wiedzy naukowej. Zdobycie wiedzy dotyczącej formalnej i technicznej strony pisania prac naukowych. Uczestnictwo w dyskusji dotyczącej założeń pracy oraz syntezy prowadzonych badań.

Pełny opis:

1. Pojęcia: seminarium, konwersatorium, repetytorium. Regulacje prawne odnoszące się do szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Polsce.

2. Wiedza naukowa, nauka, cechy nauki. Materiały do badań: postrzeganie, obserwacja, próby i doświadczenia. Materiały statystyczne, archiwalne, ankietowe, monografie.

3. Ogólne zasady pisania prac naukowych. Wizja pracy. Uzasadnienie problemu. Metody badawcze. Teza badawcza.

4. Formalna i techniczna strona pisania i redakcji pracy (przepisy, cytowania, wymogi edytorskie, bibliografia inne źródła).

5. Prezentacja w formie autoreferatu podstawowych założeń pracy. Uzasadnienie podjętego tematu pracy dyplomowej. Dyskusja.

Literatura:

1. Lindsay D. 2001. Dobre rady dla piszących teksty naukowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

2. Majchrzak J., Mendel T. 2008. Metodyka pisania prac magisterskich dyplomowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

3. Wiszniewski A. 2003. Sztuka pisania. VIDEOGRAF II Katowice

4. Okoń W. 1973. Elementy dydaktyki szkoły wyższej. PWN W-wa

Efekty uczenia się:

a) Wiedza:

- posiada wiedzę ogólną nt. regulacji prawnych odnoszących się do szkolnictwa wyższego i badań naukowych w Polsce;

- posiada wiedzę nt. metod badawczych, naukowego podłoża badań;

- zna formalne i techniczne wymogi redakcji pracy dyplomowej.

b) Umiejętności:

- analizuje, interpretuje materiały do badań, prowadzi obserwacje, próby, doświadczenia;

- przygotowuje wystąpienia ustne w formie autoreferatu nt. podstawowych założeń pracy;

- uzasadnia, formułuje wnioski nt. wybranego tematu pracy dyplomowej.

c) Kompetencje społeczne:

- potrafi określić priorytety służące realizacji określonego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu w oparciu o prezentację praktycznych umiejętności w publicznym wystąpieniu.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Czesak, Józef Hernik, Jacek Pijanowski, Renata Różycka-Czas
Prowadzący grup: Barbara Czesak, Renata Różycka-Czas, Paweł Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.