Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geodezyjne pomiary szczegółowe IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.PSG04.07L.SI.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezyjne pomiary szczegółowe IV
Jednostka: Katedra Geodezji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot "Geodezyjne pomiary szczegółowe" jest podstawowym przedmiotem zawodowym na kierunku Geodezja i Kartografia, którego znajomość jest niezbędna dla wykonywania zawodu przez absolwenta tego kierunku.

Zakres przedmiotu na II-gim roku Geodezji opiera się na podstawach "Geodezyjnych pomiarów szczegółowych" z zakresu roku I-go, oraz daje zasadnicze podstawy do rozwiązywania wszelkich zagadnień z zakresu pomiarów inwentaryzacyjnych.

"Geodezyjne pomiary szczegółowe" na II-gim roku daje również podstawy techniczne przede wszystkim dla przedmiotu geodezja inżynieryjna (na roku III-cim), a także dla takich dziedzin jak geodezji wyższej, geodezji rolnej, informatyki geodezyjnej i innych zawodowych.

Przedmiot obejmuje zagadnienia takie jak:

- geodezyjne osnowy poziome: projektowanie, zakładanie, pomiar, obliczanie oraz wyrównywanie osnów,

- geodezyjne osnowy wysokościowe: projektowanie, zakładanie, pomiar, obliczanie oraz wyrównywanie osnów,

- pomiary sytuacyjne: nowe technologie oraz aspe

Pełny opis:

Tematyka wykładów obejmuje następujące zagadnienia.

Pomiary wysokościowe. Niwelacja powierzchniowa sposobem profili podłużnych i poprzecznych. Prace kameralne przy pomiarach wysokościowych. Pomiary kątów pionowych. Dokładność pomiaru kąta pionowego. Niwelacja trygonometryczna. Uwzględnienie wpływu krzywizny Ziemi i refrakcji. Tachimetria.

Zasady sporządzania map. Klasyfikacja map. Podstawy matematyczne map. Mapa zasadnicza: skala, treść, znaki umowne na mapie, dokładność pierworysu mapy, metryka, nakładki tematyczne, opracowanie map dla celów gospodarczych. Mapy tematyczne.

Pomiary uzupełniające i aktualizacja map. Przedmiot pomiarów uzupełniających, uzupełniające pomiary sytuacyjne i wysokościowe. Modernizacja mapy zasadniczej

Literatura:

Hlibowicki R., Lang A., Łaska J., Łoś A. Geodezja. PWN Warszawa, Kraków 1975

Jagielski A., 2006. Przewodnik do ćwiczeń z geodezji II. ISBN 83-922844-2-4. GEODPIS Kraków, podręcznik str. 327.

Jagielski A., 2007. Geodezja II. Wydanie II - zmienione. ISBN 978-83-922884-3-5.,GEODPIS Kraków, podręcznik, str. 502.

Geodeta - magazyn geoinformacyjny

Instrukcje i wytyczne techniczne GUGiK

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)