Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy modelowania matematycznego w hydrologii i gospodarce wodnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.PMMHYD.SP.ZWMH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy modelowania matematycznego w hydrologii i gospodarce wodnej
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem modułu jest zapoznanie Słuchaczy z modelami matematycznymi, wykorzystywanymi w hydrologii i gospodarce wodnej. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące identyfikacji modeli oraz omówienie najczęściej wykorzystywanych modeli opisujących relacje typu opad-odpływ.

Wymagania wstępne: wiedza i umiejętności z zakresu hydrologii inżynierskiej, meteorologii

Pełny opis:

Wykład (5h):

1-2. Hydrologiczne modele zlewni – podstawowe pojęcia, klasyfikacja hydrologicznych modeli matematycznych. Identyfikacja parametrów modeli i ich klasyfikacja.

3-5. Modelowanie strat opadu i transformacji opadu efektywnego w odpływ w zlewniach naturalnych.

Ćwiczenia (8h):

1-4. Określenie struktury i parametrów modelu opad-odpływ.

5. Ustalenie kształtu hietogramu opadu.

6-8. Obliczenie hydrogramu odpływu bezpośredniego za pomocą modelu opad-odpływ dla różnych warunków początkowych.

Literatura:

Podstawowa:

1. Soczyńska U. (red.). 1997. Hydrologia dynamiczna. PWN, Warszawa.

2. Szymkiewicz R., Gąsiorowski D. 2010. Podstawy hydrologii dynamicznej. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Uzupełniająca:

1. Maidment D. V. 1993. Handbook of Hydrology. McGraw-Hill.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

w pogłębionym stopniu zasady matematycznego modelowania procesów obiegu wody w zlewniach rolniczych, leśnych i zurbanizowanych.

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

określić specyfikację modelu hydrologicznego, przeprowadzić proces optymalizacji parametrów modelu oraz wykonać symulację odpływu powierzchniowego ze zlewni.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

identyfikowania i kreatywnego rozwiązywania problemów związanych z modelowaniem systemów hydrologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru – warunkiem zaliczenia jest poprawna odpowiedź na 51% pytań. Skala ocen: <51% – niedostateczny (2,0); 51–60% – dostateczny (3,0); 61–70% – dostateczny plus (3,5); 71–80% – dobry (4,0); 81–90% – dobry plus (4,5); 91–100% – bardzo dobry (5,0).

Udział oceny z egzaminu w ocenie końcowej wynosi 40%.

Ćwiczenia:

Zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń projektowych – warunkiem zaliczenia jest oddanie sprawozdania, które musi być ocenione na co najmniej ocenę 3,0. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 60%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wałęga
Prowadzący grup: Dariusz Młyński, Andrzej Wałęga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Młyński, Andrzej Wałęga
Prowadzący grup: Dariusz Młyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Młyński, Andrzej Wałęga
Prowadzący grup: Dariusz Młyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.