Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Osuwiska i sposoby ich zabezpieczeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.OSOWISKA.WB.IISM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Osuwiska i sposoby ich zabezpieczeń
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach zajęć audytoryjnych studenci zapoznają się z tematyką badań ruchów masowych z uwzględnieniem prac terenowych, modelowych oraz laboratoryjnych, przyczynami ich powstawania, sposobem inwentaryzacji osuwisk w Polsce oraz z metodami zabezpieczeń skarp

W ramach zajęć projektowych studenci sprawdzają stateczność zbocza poddanego nieustalonemu opadowi i projektują wybrany rodzaj zabezpieczenia zbocza .

Pełny opis:

W ramach wykładów student zdobywa wiedzę dotyczącą klasyfikacji, przyczyn występowania ruchami masowymi, sposobu wyszukiwania informacji o tego typu procesach, metod badań tego typu procesów, modelowania stateczności zboczy z wykorzystaniem różnych metod obliczeniowych, wpływu roślinności na stateczność zboczy oraz podstawowych metodach ich wzmacniania.

W ramach ćwiczeń student nabywa umiejętności określania zmian warunków równowagi zboczą występującego spowodowanych występowaniem opadu nieustalonego, a także potrafi zaprojektować wybrany rodzaj zabezpieczenia niestatecznego zbocza.

Literatura:

1. Abramson L.W., Lee T.S., Sharma S., Boyce G.M., 2002. Slope stability and stabilization methods. Second edition. John Wiley  Sons, New York.

2. Bober L., Thiel K., Zabuski L., 1997. Zjawiska osuwiskowe w polskich Karpatach fliszowych. Geologiczno-inżynierskie właściwości wybranych osuwisk. IBW PAN, Gdańsk.

3. Cornforth D.H., 2005. landslides in practice.Investigations, Analysis, and Remedial/Preventative Options in Soils. John Wiley  Sons, New York.

4. Duncan J.M., Wright S.G., 2005. Soil strength and slope stability. John Wiley  Sons, New York.

5. Iverson R.M. 2000. Landslide triggering by rain infiltration. Water Resources Research, 36, 7, 1897-1910.

6. Nowak J., Naborczyk J., Petrasz J., Sala A., 1999. Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych. GDDP, W-wa.

7. Wiłun Z. 2003. Zarys geotechniki. Wyd. Kom. i Łączn., W-wa.

8. Wysokiński L. 2006. Ocena stateczności skarp i zboczy. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 424/2006. ITB, W-wa.

9. Zabuski L., Thiel K., Bober L. 1999. Osuwiska we fliszu Karpat polskich. Geologia – Modelowanie – Obliczenia stateczności. Wyd. IBW PAN, Gdańsk.

Efekty uczenia się:

W ramach wykładów student zdobywa wiedzę dotyczącą klasyfikacji, przyczyn występowania ruchami masowymi, sposobów badań procesów osuwiskowych oraz podstawowych metodach wzmacniania zboczy.

W ramach ćwiczeń student nabywa umiejętności wykorzystania informacji nt właściwości ośrodka gruntowego i warunków geologicznych do oceny stateczności zboczy w warunkach występowania pionowej infiltracji wód opadowych, a także potrafi zastosować wybraną metodę stabilizacji niestabilnego zbocza.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - pisemny egzamin.

Ćwiczenie - indywidualne zaliczenie projektów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tymoteusz Zydroń
Prowadzący grup: Przemysław Baran, Tymoteusz Zydroń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tymoteusz Zydroń
Prowadzący grup: Przemysław Baran, Tymoteusz Zydroń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.