Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanika gruntów i geotechnika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.MEGIG.SI.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika gruntów i geotechnika
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyficznym materiałem, jakim jest grunt budowlany - materiałem z którego wykonuje się budowle i na którym budowle się posadawia. Od strony teoretycznej - wykorzystując odpowiednie prawa fizyki, mechaniki i hydrauliki - opisuje się zjawiska zachodzące w gruncie, których zrozumienie jest kluczowe dla bezpiecznego wykorzystania tego materiału w szeroko rozumianym budownictwie. Od strony praktycznej student zaznajamia się procedurami badawczymi, stosowanymi w celu rozpoznania wybranych właściwości gruntu, niezbędnych do projektowania konstrukcji ziemnych lub posadowienia obiektów budowlanych

Pełny opis:

Wykłady (15h):

Podstawowe informacje o mechanice gruntów i geotechnice, cel poznawczy, zagadnienia obliczeniowe. Zastosowanie mechaniki gruntów do rozwiązywania zagadnień inżynierskich: geotechnicznych i konstrukcyjnych. Właściwości gruntów mineralnych. Woda w gruncie, przepływ filtracyjny. Prawa rządzące ruchem wody w gruncie. Dynamiczne aspekty oddziaływania wody na grunt. Naprężenia i odkształcenia w ośrodku gruntowym, zależność między naprężeniami i odkształceniami. Osiadanie ośrodka gruntowego. Konsolidacja podłoża gruntowego. Wytrzymałość gruntów. Hipoteza wytrzymałościowa Coulomba-Mohra.

Ćwiczenia (30h):

Zapoznanie się z rodzajami gruntu i metodami ich rozpoznawania. Definiowanie i określanie podstawowych i pochodnych parametrów fizycznych gruntu. Analiza makroskopowa gruntu, laboratoryjne ustalenie gęstości objętościowej gruntu, wilgotności naturalnej i gęstości objętościowej szkieletu gruntowego. Definiowanie i określanie parametrów zagęszczenia gruntu: stopień i wskaźnik zagęszczenia. Analiza sitowa i areometryczna. Laboratoryjne ustalanie rodzaju gruntu w oparciu o trójkąt i diagram ISO. Ustalenie maksymalnego i minimalnego wskaźnika porowatości. Definiowanie i określanie granic konsystencji gruntu. Określanie współczynnika filtracji gruntu i zawartości części organicznych. Definiowanie i określanie parametrów mechanicznych gruntu: edometrycznych modułów ściśliwości, kąta tarcia wewnętrznego i spójności.

Literatura:

1. Wiłun Z. 1982. Zarys geotechniki. Wyd. Komunik. i Łączn., W-wa.

2. Lambe W., Whitman V.R. 1987. Mechanika Gruntów. Arkady, W-wa.

3. Myślińska E. 1992. Laboratoryjne badania gruntów. arkady, W-wa.

4. Pisarczyk S., Rymsza B. 1993. Badania laboratoryjne i polowe gruntów. Oficyna

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa.

5. Pisarczyk S. 2001. Gruntoznawstwo inżynierskie. PWN. Warszawa.

6. PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część1: Oznaczanie i opis.

7. PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student ma wiedzę dotyczącą:

- roli mechaniki gruntów i geotechniki w projektowaniu, wykonawstwie i eksploatacji budowli ziemnych;

- zachowania się ośrodka gruntowego pod wpływem wody i obciążeń zewnętrznych;

- naprężeń i odkształceń zachodzących w gruncie;

- konsekwencji utraty nośności i wytrzymałości gruntu;

Umiejętności. Student potrafi:

- interpretować wyniki badań geotechnicznych;

- ustalić rodzaj gruntu na podstawie badań makroskopowych i laboratoryjnych;

- ustalić właściwości fizyczne gruntu z rozróżnieniem wybranych parametrów stosownie do gruntów sypkich i spoistych;

- ustalić wybrane właściwości mechaniczne gruntu związane z jego wytrzymałością i odkształcalnością.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: test wielokrotnego wyboru; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 40%.

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę sprawdzianów cząstkowych; zaliczenie sprawozdań z prac laboratoryjnych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 60%.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Baran, Katarzyna Kamińska
Prowadzący grup: Przemysław Baran, Katarzyna Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Baran, Katarzyna Kamińska
Prowadzący grup: Przemysław Baran, Katarzyna Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Baran, Katarzyna Kamińska
Prowadzący grup: Przemysław Baran, Mariusz Cholewa, Katarzyna Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyficznym materiałem, jakim jest grunt budowlany - materiałem z którego wykonuje się budowle i na którym budowle się posadawia. Od strony teoretycznej - wykorzystując odpowiednie prawa fizyki, mechaniki i hydrauliki - opisuje się zjawiska zachodzące w gruncie, których zrozumienie jest kluczowe dla bezpiecznego wykorzystania tego materiału w szeroko rozumianym budownictwie. Od strony praktycznej student zaznajamia się procedurami badawczymi, stosowanymi w celu rozpoznania wybranych właściwości gruntu, niezbędnych do projektowania konstrukcji ziemnych lub posadowienia obiektów budowlanych

Pełny opis:

Wykłady (15h):

Podstawowe informacje o mechanice gruntów i geotechnice, cel poznawczy, zagadnienia obliczeniowe. Zastosowanie mechaniki gruntów do rozwiązywania zagadnień inżynierskich: geotechnicznych i konstrukcyjnych. Właściwości gruntów mineralnych. Woda w gruncie, przepływ filtracyjny. Prawa rządzące ruchem wody w gruncie. Dynamiczne aspekty oddziaływania wody na grunt. Naprężenia i odkształcenia w ośrodku gruntowym, zależność między naprężeniami i odkształceniami. Osiadanie ośrodka gruntowego. Konsolidacja podłoża gruntowego. Wytrzymałość gruntów. Hipoteza wytrzymałościowa Coulomba-Mohra.

Ćwiczenia (30h):

Zapoznanie się z rodzajami gruntu i metodami ich rozpoznawania. Definiowanie i określanie podstawowych i pochodnych parametrów fizycznych gruntu. Analiza makroskopowa gruntu, laboratoryjne ustalenie gęstości objętościowej gruntu, wilgotności naturalnej i gęstości objętościowej szkieletu gruntowego. Definiowanie i określanie parametrów zagęszczenia gruntu: stopień i wskaźnik zagęszczenia. Analiza sitowa i areometryczna. Laboratoryjne ustalanie rodzaju gruntu w oparciu o trójkąt i diagram ISO. Ustalenie maksymalnego i minimalnego wskaźnika porowatości. Definiowanie i określanie granic konsystencji gruntu. Określanie współczynnika filtracji gruntu i zawartości części organicznych. Definiowanie i określanie parametrów mechanicznych gruntu: edometrycznych modułów ściśliwości, kąta tarcia wewnętrznego i spójności.

Literatura:

1. Wiłun Z. 1982. Zarys geotechniki. Wyd. Komunik. i Łączn., W-wa.

2. Lambe W., Whitman V.R. 1987. Mechanika Gruntów. Arkady, W-wa.

3. Myślińska E. 1992. Laboratoryjne badania gruntów. arkady, W-wa.

4. Pisarczyk S., Rymsza B. 1993. Badania laboratoryjne i polowe gruntów. Oficyna

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa.

5. Pisarczyk S. 2001. Gruntoznawstwo inżynierskie. PWN. Warszawa.

6. PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część1: Oznaczanie i opis.

7. PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.