Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanika gruntów i geotechnika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.MECH.GRUN.NI.IISXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika gruntów i geotechnika
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyficznym materiałem, jakim jest grunt budowlany - materiałem z którego wykonuje się budowle i na którym budowle się posadawia. Od strony teoretycznej - wykorzystując odpowiednie prawa fizyki, mechaniki i hydrauliki - opisuje się zjawiska zachodzące w gruncie, których zrozumienie jest kluczowe dla bezpiecznego wykorzystania tego materiału w szeroko rozumianym budownictwie. Od strony praktycznej student zaznajamia się procedurami badawczymi, stosowanymi w celu rozpoznania wybranych właściwości gruntu, niezbędnych do projektowania konstrukcji ziemnych lub posadowienia obiektów budowlanych

Pełny opis:

Wykłady (10h):

Podstawowe informacje o mechanice gruntów i geotechnice, cel poznawczy, zagadnienia obliczeniowe. Zastosowanie mechaniki gruntów do rozwiązywania zagadnień inżynierskich: geotechnicznych i konstrukcyjnych. Właściwości gruntów mineralnych. Woda w gruncie, przepływ filtracyjny. Prawa rządzące ruchem wody w gruncie. Dynamiczne aspekty oddziaływania wody na grunt. Naprężenia i odkształcenia w ośrodku gruntowym, zależność między naprężeniami i odkształceniami. Osiadanie ośrodka gruntowego. Wytrzymałość gruntów. Hipoteza wytrzymałościowa Coulomba-Mohra.

Ćwiczenia (10h):

Zapoznanie się z rodzajami gruntu i metodami ich rozpoznawania, ustalanie rodzaju gruntu w oparciu o analizę uziarnienia, trójkąt i diagram ISO. Definiowanie i określanie podstawowych i pochodnych parametrów fizycznych gruntu. Definiowanie i określanie parametrów zagęszczenia gruntu jako miar jakości podłoża i materiału gruntowego: stopień i wskaźnik zagęszczenia. Definiowanie i metody oznaczania parametrów mechanicznych gruntu: edometrycznych modułów ściśliwości, kąta tarcia wewnętrznego i spójności.

Literatura:

1. Wiłun Z. 1982. Zarys geotechniki. Wyd. Komunik. i Łączn., W-wa.

2. Lambe W., Whitman V.R. 1987. Mechanika Gruntów. Arkady, W-wa.

3. Myślińska E. 1992. Laboratoryjne badania gruntów. arkady, W-wa.

4. Pisarczyk S., Rymsza B. 1993. Badania laboratoryjne i polowe gruntów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa.

5. Pisarczyk S. 2001. Gruntoznawstwo inżynierskie. PWN. Warszawa.

6. PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część1: Oznaczanie i opis.

7. PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student ma wiedzę dotyczącą:

- roli mechaniki gruntów i geotechniki w projektowaniu, wykonawstwie i eksploatacji budowli ziemnych;

- zachowania się ośrodka gruntowego pod wpływem wody i obciążeń zewnętrznych;

- naprężeń i odkształceń zachodzących w gruncie;

- konsekwencji utraty nośności i wytrzymałości gruntu;

Umiejętności. Student potraf ustalići:

- rodzaj gruntu na podstawie badań laboratoryjnych;

- wybrane parametry geotechniczne gruntu i interpretować ich wartości stosownie do gruntów sypkich i spoistych;

- wybrane właściwości mechaniczne gruntu, związane z jego wytrzymałością i odkształcalnością.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: test jednokrotnego wyboru; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę sprawdzianu końcowego obejmującego ustalenie wartości wybranych parametrów geotechnicznych gruntu na podstawie danych laboratoryjnych i terenowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Baran
Prowadzący grup: Przemysław Baran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Baran
Prowadzący grup: Przemysław Baran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Baran
Prowadzący grup: Przemysław Baran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Cholewa, Katarzyna Kamińska
Prowadzący grup: Katarzyna Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyficznym materiałem, jakim jest grunt budowlany - materiałem z którego wykonuje się budowle i na którym budowle się posadawia. Od strony teoretycznej - wykorzystując odpowiednie prawa fizyki, mechaniki i hydrauliki - opisuje się zjawiska zachodzące w gruncie, których zrozumienie jest kluczowe dla bezpiecznego wykorzystania tego materiału w szeroko rozumianym budownictwie. Od strony praktycznej student zaznajamia się procedurami badawczymi, stosowanymi w celu rozpoznania wybranych właściwości gruntu, niezbędnych do projektowania konstrukcji ziemnych lub posadowienia obiektów budowlanych

Pełny opis:

Wykłady (10h):

Podstawowe informacje o mechanice gruntów i geotechnice, cel poznawczy, zagadnienia obliczeniowe. Zastosowanie mechaniki gruntów do rozwiązywania zagadnień inżynierskich: geotechnicznych i konstrukcyjnych. Właściwości gruntów mineralnych. Woda w gruncie, przepływ filtracyjny. Prawa rządzące ruchem wody w gruncie. Dynamiczne aspekty oddziaływania wody na grunt. Naprężenia i odkształcenia w ośrodku gruntowym, zależność między naprężeniami i odkształceniami. Osiadanie ośrodka gruntowego. Wytrzymałość gruntów. Hipoteza wytrzymałościowa Coulomba-Mohra.

Ćwiczenia (10h):

Zapoznanie się z rodzajami gruntu i metodami ich rozpoznawania, ustalanie rodzaju gruntu w oparciu o analizę uziarnienia, trójkąt i diagram ISO. Definiowanie i określanie podstawowych i pochodnych parametrów fizycznych gruntu. Definiowanie i określanie parametrów zagęszczenia gruntu jako miar jakości podłoża i materiału gruntowego: stopień i wskaźnik zagęszczenia. Definiowanie i metody oznaczania parametrów mechanicznych gruntu: edometrycznych modułów ściśliwości, kąta tarcia wewnętrznego i spójności.

Literatura:

1. Wiłun Z. 1982. Zarys geotechniki. Wyd. Komunik. i Łączn., W-wa.

2. Lambe W., Whitman V.R. 1987. Mechanika Gruntów. Arkady, W-wa.

3. Myślińska E. 1992. Laboratoryjne badania gruntów. arkady, W-wa.

4. Pisarczyk S., Rymsza B. 1993. Badania laboratoryjne i polowe gruntów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa.

5. Pisarczyk S. 2001. Gruntoznawstwo inżynierskie. PWN. Warszawa.

6. PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część1: Oznaczanie i opis.

7. PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania.

Uwagi:

Wykłady: test jednokrotnego wyboru; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę sprawdzianu końcowego obejmującego ustalenie wartości wybranych parametrów geotechnicznych gruntu na podstawie danych laboratoryjnych i terenowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.