Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyczne podstawy projektowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.INFPOPR.NI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyczne podstawy projektowania
Jednostka: Katedra Zastosowań Matematyki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://kiw.ur.krakow.pl/~loczek/przedmioty.html
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cz. 1

Zapoznanie studentów z programem Maxima wspomagającym wykonywanie obliczeń inżynierskich i naukowych. Zapoznanie studentów z możliwościami integracji, wizualizacji i elementami programowania obliczeń w Maximie. Algorytmy języka programowania na przykładzie języka Visual Basic.

Cz.2

Przyswojenie podstawowych wiadomości o tworzeniu projektów przy zastosowaniu programu AutoCad.

Pełny opis:

Wykłady (0 godz.), ćwiczenia (60 godz.)

1. Różnice pomiędzy rysunkiem wektorowym i rastrowym. Praca na obszarze graficznym i tekstowym. Charakterystyka obszaru graficznego. funkcje klawiszy i myszy. Sposoby wydawania poleceń w programie AutoCad. Praca z poleceniem zoom na istniejącym rysunku. Prezentacja wyboru i działania opcji poleceń na przykładzie polecenia zoom. (2)2

2. Tworzenie i wczytywanie rysunków prototypowych. Polecenie linia. Pierwsze rysunki o określonych wymiarach. Rysowane z zastosowaniem poleceń siatka i skok. Pomoce rysunkowe. Polecenie i opcja cofaj. Polecenie odtwórz. (2)4

3. Polecenia: łuk, okrąg. Sposoby wprowadzania współrzędnych kartezjańskich i biegunowych. Współrzędne względne i bezwzględne. (2)6

4. Opcje lokalizacji obiektów. Śledzenie ruchu kursora i obiektów, śledzenie i automatyczny wybór punktów charakterystycznych obiektów i przestrzeni. (2)8

5. Polecenia: punkt, polilinia, splajn, wielobok, prostokąt, pierścień, elipsa, multilinia. Edycja polilinii. Zastosowanie i modyfikacja wyświetlania punktów. (2)10

6. Modyfikacja elementów: polecenie przesuń. Zastosowanie opcji lokalizacyjnych podczas tworzenia i modyfikacji obiektów. Opis i ćwiczenia praktyczne z różnych sposobów wskazywania i modyfikacji obiektów. (2)12

7. Modyfikacja elementów: kopiuj, rozciągnij, wydłuż, przedłuż, odsuń, szyk prostokątny i kołowy. (2)14

8. Zmiana układu współrzędnych. Układ lokalny i globalny - zastosowanie. Stosowanie rzutni w rysunkach dwuwymiarowych. Przykłady zastosowań. Polecenie Widok. (2)16

9. Praca na warstwach: tworzenie i zmiana ustawień warstw. Wczytywanie i stosowanie różnych rodzajów linii. Zmiana skali lokalnej i globalnej linii. Kreskowanie obiektów. (2)18

10. Stosowanie jednostek rysunku i określenie dokładności rysowanych elementów.

Wymiarowanie elementów. Zmiana stylu wymiarowania. (2)20

11. Tworzenie i wstawianie bloków. Zapisywanie bloków i tworzenie bibliotek elementów. Wstawianie i modyfikacja obiektów rastrowych. Ustawianie kolejności wyświetlania obiektów, intensywność wyświetlania obiektów rastrowych, wyświetlanie ramek. Stosowanie rastrów jako podkładów. (2)22

12. Polecenia: tekst, dtekst, wtekst. Justowanie tekstu. Tworzenie tabelki opisującej rysunek. (2)24

13. Wstawianie i edycja obiektów rastrowych (2)26

14. Sprawdzian (2)28

15. podstawy modelowania 3W: widoki, rzutnie, układ współrzędnych, perspektywa (2)30

16. podstawowe narzędzia rysunku 3W, modelowanie krawędziowe, projektowanie bryłowe (2)32

17. modyfikacja obiektów 3W (2)34

18. powlekanie (rendering) obiektów 3W (2)36

19. Przenoszenie rysunku w obszaru modelu do papieru. Drukowanie w skali z obszaru modelu i papieru. (2)38

20. Kolokwium zaliczeniowe (2)40

Literatura:

Pikoń A. 2003. AutoCAD 2004. Wydawnictwo Helion. Gliwice.

- istnieje wiele pozycji, opisujących aktualne wersje oprogramowania AutoCad firmy AutoDesk.

Efekty uczenia się:

Wszystkie informacje znajdują się tutaj .

Metody i kryteria oceniania:

Wszystkie informacje znajdują się tutaj .

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)