Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyczne podstawy projektowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.INFP-P.SI.IISXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyczne podstawy projektowania
Jednostka: Katedra Zastosowań Matematyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Część I

Zapoznanie studenta z programami użytkowymi do wspomagania obliczeń projektowych na bazie arkusza kalkulacyjnego i narzędzi programistycznych języka Visual Basic oraz programu Maxima.

Część II

Zapoznanie z terminologią i podstawowymi zagadnieniami z zakresu rysunku technicznego, budowlanego i grafik inżynierskich. Celem nauczania przedmiotu jest przygotowanie studentów do wykorzystywania programu AutoCAD w stopniu podstawowym. Wiedza ta będzie wykorzystywana w dalszym toku studiów do wykonywania projektów.

Pełny opis:

Wszystkie informacje znajdują się w karcie przedmiotu.

Literatura:

Wszystkie informacje znajdują się w karcie przedmiotu.

Efekty uczenia się:

Wszystkie informacje znajdują się w karcie przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Wszystkie informacje znajdują się w karcie przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)