Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe - Hydrometria i hydrogeologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.HYDROT.SI.IGWX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe - Hydrometria i hydrogeologia
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 0.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Hydrometria i hydrogeologia - przedmiot obowiązkowy, realizowany w ramach Kompleksowych Ćwiczeń Terenowych II na 4 semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

Wymiar ECTS - 1p. Forma zaliczenia - zaliczenie.

Pełny opis:

Hydrometria - 6h,ćwiczenia terenowe obejmują:

Wykonanie pomiaru objętości przepływu wody metodami bezpośrednimi (chemiczną, podstawionego wycechowanego naczynia, przelewu) oraz pośrednimi (pomiar prędkości metodą pływakową, młynkiem hydrometrycznym, niwelacyjną).

Opracowanie dokumentacji z pomiarów hydrometrycznych.

Hydrogeologia - 6h,ćwiczenia terenowe obejmują:

Wykonanie pomiaru wielkości współczynników filtracji metodami polowymi w warunkach nieustalonych (sczerpywanie wody w studni i stabilizacji zwierciadła oraz zalewanie cylindra) niezbędnych przy posadowieniu różnego rodzaju budowli hydrotechnicznych i lądowych. Opracowanie dokumentacji z pomiarów hydrogeologicznych.

Badanie reżimu hydrogeologicznego źródeł szczelinowych i krasowych (metody pomiaru wydatku i temp. wody) wraz z oceną elementów chemicznych wody przy wykorzystaniu dostępnych urządzeń (pH-metru, tlenomierza i konduktometru), pod kątem wykorzystania do zaopatrzenia w wodę. Opracowanie dokumentacji z pomiarów hydrogeologicznych.

Makroskopowe ustalenie rodzaju gruntu na podstawie wiercenia penetracyjnego świdrem ręcznym. Wykonanie sondowania dynamicznego celem ustalenia zagęszczenia podłoża gruntowego. Wykonanie odkrywki gruntowej i oznaczenie podstawowych parametrów geotechnicznych.

Opracowanie dokumentacji z pomiarów hydrogeologicznych.

Literatura:

Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., Mikulski Z. 1993. Hydrometria. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa

Byczkowski A. 1996 Hydrologia. tom 1, Wydawnictwo SGW Warszawa

Myślinska E. 1992. Laboratoryjne badania gruntów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

-wykonać pomiary hydrometryczne w cieku, opracować dokumentację z pomiarów oraz zinterpretować uzyskane wyniki

wykonać pomiary hydrogeologiczne ośrodka gruntowego, opracować dokumentację z pomiarów oraz zinterpretować uzyskane wyniki

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

- pracy w grupie wnosząc istotny wkład w końcowy efekt realizowanego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność Studenta na ćwiczeniach. Ponadto Student jest zobligowany do zaliczenia wykonanych zespołowo sprawozdań z pomiarów terenowych oddzielnie dla pomiarów hydrometrycznych i hydrogeologicznych.

Na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać obliczenia i rysunki i odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących ich wykonania.

Udział oceny z zaliczenia pomiarów hydrometrycznych i hydrogeologicznych w ocenie końcowej wynosi po 50%.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kotowski, Włodzimierz Miernik, Andrzej Wałęga
Prowadzący grup: Tomasz Kotowski, Włodzimierz Miernik, Dariusz Młyński, Agnieszka Operacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Miernik
Prowadzący grup: Tomasz Kotowski, Włodzimierz Miernik, Dariusz Młyński, Agnieszka Operacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Miernik
Prowadzący grup: Tomasz Kotowski, Włodzimierz Miernik, Dariusz Młyński, Agnieszka Operacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.