Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geodezyjne urządzanie terenów rolnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GUGRL.02Z.NM.IGSUM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Brak opisu

Pełny opis:

Rozwój prac scaleniowych od komasacji do kompleksowych prac scalenia i wymiary gruntów.

Charakterystyka elementów przestrzenno-technicznych rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Metodyka oceny i przekształcenia szachownicy gruntów.

Sposób oceny układów gruntów gospodarstw indywidualnych.

Metodyka planowania programowania prac scalenia i wymiany gruntów.

Zasady techniczno – organizacyjne prac scalenia i wymiany gruntów.

Program prac urządzeniowo-rolnych, studium skutków scalenia gruntów.

"Studia i analizy dla opracowania projektu scalenia gruntów z wykorzystaniem kompleksowego oprogramowania do realizacji prac scaleniowych ""MkScal""

7.1. Struktura użytkowania gruntów wg danych z Egib.

7.2. Bonitacja użytków rolnych, bonitacyjna jakość gleb.

7.3. Struktura władania gruntami wg danych z Egib.

7.4. Grunty różniczan, analiza szachownicy zewnętrznej.

7.5. Struktura wielkościowa i ilościowa gospodarstw indywidualnych.

7.6. Studium zagospodarowania i zainwestowania terenu.

7.7. Studium zamierzeń planistycznych.

7.8. Studium działek bez dojazdu.

7.9. Studium działek kolizyjnych z autostradą (scalenia wokółautostradowe).

7.10. Studium zalesienia i zadrzewienia z proponowaną granicą rolno-leśną.

7.11. Studium stosunków wodnych.

7.12. Studium istniejących i projektowanych dróg transportu rolnego.

"

Studium środowiskowe wraz z kartą informacyjną oddziaływania scalenia gruntów na środowisko.

Zasady podziału funkcjonalno – przestrzennego i gospodarczego obszaru wsi dla potrzeb kompleksowych prac scalenia i wymiany gruntów.

"Opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów (cześć graficzna i opisowa)

9.1. Zmniejszenie ilości działek w gospodarstwach.

9.2. Zmniejszenie ilości działek o kształtach niedogodnych do uprawy mechanicznej.

9.3. Przybliżenie działek do siedliska.

9.4. Zapewnienie co najmniej jednostronnego dojazdu do działek.

9.5. Zmiana układu sieci dróg transportu rolnego.

9.6. Zmiana układu sieci melioracji podstawowych i szczegółowych.

9.7. Wydzielenie gruntów niezbędnych na cele infrastruktury technicznej i społecznej w ramach postępowania scaleniowego z pominięciem procedur wywłaszczeniowych.

9.8. Poprawa struktury obszarowej gospodarstw indywidualnych.

9.9. Rekultywacja gruntów.

9.10. Kształtowanie krajobrazu i ochrona zabytków przyrody.

9.11. Tworzenie warunków przestrzennych do zwiększania lesistości kraju.

9.12. Układ korytarzy i ciągów ekologicznych.

9.13. Opracowanie dokumentacji katastralnej zgodnej ze współczesnymi wymogami technicznymi (mapa numeryczna).

9.14. Systemowa synchronizacja dokumentacji katastralnej z księgami wieczystymi.

9.15. Zasady przyznawania pomocy finansowej ze środków unijnych na prace scaleniowe.

"

Kryteria i zasady realizacji szczegółowego projektu scalenia i wymiany gruntów, oraz sposób opracowania szczegółowego projektu scalenia i wymiany gruntów.

Metoda określenia wartości użytków rolnych dla opracowania szczegółowego projektu scalenia.

Metodyka realizacji kompleksowych prac scalenia i wymiany gruntów.

Technologia realizacji kompleksowych prac scalenia i wymiany gruntów.

Wykonanie mapy szacunku gruntów, rejestru przed scaleniem, projektowania szczegółowego ekwiwalentów, rejestru po scaleniu, mapy obszaru scalenia, wykaz danych do ewidencji z wykorzystaniem kompleksowego oprogramowania do realizacji prac scaleniowych "MkScal"

Literatura:

Brak literatury

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Taszakowski
Prowadzący grup: Jarosław Taszakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Taszakowski
Prowadzący grup: Jarosław Taszakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.