Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geodezyjne urządzanie terenów rolnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.GEURZTERO.SM.IGKXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezyjne urządzanie terenów rolnych
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Brak opisu

Pełny opis:

Główne przedmiotowe i podmiotowe warunki zagospodarowania gruntów. Cykle urządzeniowe zagospodarowania gruntów.

Warunki i prawa ogólne rządzące podziałem gruntów. Poziomy oceny istotne dla zagospodarowania gruntów.

Podstawowe reguły (zasady) kształtowania podziału gruntów.

Ogólne prawidła kształtowania struktury użytków gruntowych.

Związek struktury użytków gruntowych z funkcjami spełnianymi przez obszary wiejskie.

Podstawowe użytki gruntowe na obszarach wiejskich.

Warunki i kryteria dla dokonywania wyboru terenu pod różne użytki gruntowe oraz dla kształtowania granic ich konturów.

Ciąg dalszy zasad kształtowania granic użytków gruntowych

Gospodarstwo rolne jako podstawowa jednostka zagospodarowania gruntów wiejskich.

Prawa i warunki kształtujące podział gruntów między gospodarstwa.

Systematyka modeli układów gruntowych gospodarstw w powiązaniu z układami osiedli i dróg.

Układy jednopasmowe gruntów

Układy wielopasmowe gruntów

Układy jednoblokowe gruntów

Układy wieloblokowe gruntów

Literatura:

Brak literatury

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)