Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elements of flood protection

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.FLOOD.SM.IGW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elements of flood protection
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://kiw.ur.krakow.pl/~loczek/przedmioty.html
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Lectures

An introduction to Water and Flood Directives (WFD and FD)

Genesis of flood events

Flood range

Methods of modeling floods

Main factors of flood risk

Flood protection methods

Flood risk design

Classes

Creating of the sampling survey within the flooded regions

Drawing of the flood risk zones

Creating of the flood defense scenarios on maps

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lectures

An introduction to Water and Flood Directives (WFD and FD)

Genesis of flood events

Flood range

Methods of modeling floods

Main factors of flood risk

Flood protection methods

Flood risk design

Classes

Creating of the sampling survey within the flooded regions

Drawing of the flood risk zones

Creating of the flood defense scenarios on maps

Literatura: (tylko po angielsku)

1. A. Strużyński, W. Bartnik, 2008, Flood protection in high valued river ecosystem – Middle Delta system of the Nida River, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, manuscript

2. J. Florek, A. Strużyński, J. Mucha 2007. Hydrodynamic effects of flood wave travel along Targaniczanka Stream, Acta Scientiarum Polonorum, Formatio circumiectus, zesz. 6 (4), 39-50

3. Mokwa M., Tymków P., Wężyk P., 2009, Identification of flow resistance coefficients in floodplain forests using terrestrial laser scanning, Studia Geotechnica et Mechanica, Vol. XXXI, No. 1

4. Identification and Destignation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies, Common Implementantion Strategy for the WFD 2000/60/EC

5. Przedwojski et. al., 2000, River training techniques

6. CEN 2004.Water Quality – Guidance standard for assessing the hydromorphological features of rivers. EN-14614. European Comitee for Standarization, Brussels.

8. Flood Directive. Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Knowledge

Student knows and understands the processes determining the water cycle in nature and knows the techniques of their modeling and forecasting, including forecasting of extreme hydrological phenomena. He has specialist knowledge of carrying out a flood hazard study and designating flood hazard zones with the use of advanced IT techniques and knows the methods of flood zone management.

Skills

Student can describe and model the processes of water circulation in the environment. Has the ability to search, understand, analyze and creatively use the necessary information to carry out a flood risk study and planning in water management, and has the competence to develop a method of developing areas of direct flood risk.

Social competences

Student is ready to make important decisions in the field of water engineering and management with the awareness of the effects of human activity in the environment and the associated risks, as well as responsibility for the decisions made. Correctly identifies and resolves dilemmas related to engineering activities and is aware of the importance of this activity in the professional, social and ethical sphere.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Lectures

Passing in writing (minimum 50% of correct answers to obtain grade 3.0), the student answers 4 questions. Participation in the final evaluation of the module 50%.

Classes

Credit in the form of a project (minimum 50% of correct content in each point of the project in order to obtain a grade of 3.0), the student receives 2 projects. Participation in the final evaluation of the module 50%.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)